ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

สารบัญ
หน้า 1 บวกเลขบวกด้วยเลขบวก
บวกเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 2 ลบเลขบวกด้วยเลขบวก
ลบเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 3 บวกเลขลบด้วยเลขบวก
บวกเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 4 ลบเลขลบด้วยเลขบวก
ลบเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 5 คูณเลขบวกด้วยเลขบวก
คูณเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 6 คูณเลขลบด้วยเลขบวก
คูณเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 7 หารเลขบวกด้วยเลขบวก
หารเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 8 หารเลขลบด้วยเลขบวก
หารเลขบวกด้วยเลขลบ

วิดีโอสอนเลขบวกและเลขลบ

ผู้ชม 35,998 ผู้ลงคะแนน 36 คะแนนเฉลี่ย 4

การคำนวณเลขบวกและเลขลบ หน้า 1 หน้าถัดไป


การคำนวณทางคณิตศาสตร์มีการใช้ทั้งตัวเลขบวกและตัวเลขลบ ตัวเลขส่วนใหญ่ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเลขบวก เมื่อนำเลขลบมาคำนวณนักเรียนจึงสับสน เพราะเกิดคำถามคาใจ ที่ไม่สามารถหาคำอธิบายเป็นรูปธรรม เช่น ทำไม่เลขบวกคูณกับเลขลบจึงได้ผลคูณเป็นเลขลบ ทำไม่เลขลบคูณกับเลขลบจึงได้ผลคูณเป็นเลขบวก บทเรียนนี้ตอบคำถามคาใจเหล่านี้ อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีหลายวิธีที่สามารถอธิบายความหมายของการคำนวณเลขบวกและเลขลบ บทเรียนนี้เลือกอธิบายด้วยเส้นจำนวนบนเส้นจำนวน เลขศูนย์(0)เป็นจุดเริ่มต้น
ตัวเลขที่อยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวาคือ เลขบวก
ตัวเลขที่อยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้ายคือเลขลบ
เช่น +3 หมายถึงอยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวา 3 ช่อง
-3 หมายถึงอยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้าย 3 ช่องเครื่องหมาย + และ - มี 2 ความหมาย
ความหมายที่ 1เป็นการระบุทิศ (ขวา/ซ้าย)
+ หมายถึงด้านขวาของเลขศูนย์
- หมายถึงด้ายซ้ายของเลขศูนย์
ความหมายที่ 2เป็นการระบุลักษณะการเคลื่อนที่ (เดินหน้า/ถอยหลัง)
+ หมายถึงเดินหน้า
- หมายถึงถอยหลัง

ตัวเลขทุกตัวจะมีเครื่องหมาย + หรือ- กำกับไว้เพื่อระบุทิศ บอกให้รู้ว่าเลขนั้นอยู่ทางขวา หรือทางซ้ายของเลขศูนย์ เนื่องจากเลขบวกคือเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำวันจนคุ้นเคย ในทางปฏิบัติเราจึงไม่ใส่เครื่องหมาย + กำกับไว้ เป็นที่รู้กันว่าถ้าไม่มีเครื่องหมายกำกับหมายถึงเลขบวก

บวกเลขบวกด้วยเลขบวก+3 หมายถึงอยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวา 3 ช่อง
+ หมายถึงเดินหน้า (ระบุลักษณะการเคลื่อนที่)
(+2) เครื่องหมาย + หมายถึงให้หันหน้าไปทางขวา(ระบุทิศ)
เลข 2 หมายถึง 2 ช่อง (ระยะทาง)
+3+(+2) หมายถึง เริ่มจากจุดที่อยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวา 3 ช่อง
หันหน้าไปทางขวา
แล้วเดินหน้าไป 2 ช่อง
เมื่อทำตามคำสั่งนี้แล้วจะมาหยุดอยู่ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวา 5 ช่อง
ดังนั้น +3 + (+2) = +5
สามารถละเครื่องหมาย + ได้
โจทย์ข้อนี้เขียนให้สั้นลงคือ 3 + 2 = 5

โจทย์ข้อนี้ถ้าต้องการหาคำตอบโดยไม่ต้องอาศัยรูปภาพ ให้ใช้หลักการว่า

เลขสองจำนวนมีเครื่องหมายเหมือนกัน คำตอบคือผลรวม
คำตอบได้เครื่องหมายตามโจทย์

3 และ 2 ต่างเป็นเลขบวก นั่นคือมีเครื่องหมายเหมือนกัน
คำตอบคือนำ 3 มารวม 2 คำตอบได้เครื่องหมายตามโจทย์คือ +
3 + 2 = + 5
= 5


บวกเลขบวกด้วยเลขลบ+3 หมายถึงอยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวา 3 ช่อง
+ หมายถึงเดินหน้า (ระบุลักษณะการเคลื่อนที่)
(-2) เครื่องหมาย - หมายถึงให้หันหน้าไปทางซ้าย(ระบุทิศ)
เลข 2 หมายถึง 2 ช่อง (ระยะทาง)
+3+(-2) หมายถึง เริ่มจากจุดที่อยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวา 3 ช่อง
หันหน้าไปทางซ้าย
แล้วเดินหน้าไป 2 ช่อง
(เดินหน้าหมายถึงเดินไปในทิศเดียวกับที่หันหน้าไป)

เมื่อทำตามคำสั่งนี้แล้วจะมาหยุดอยู่ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวา 1 ช่อง
ดังนั้น +3 + (-2) = +1
สามารถละเครื่องหมาย + ได้
โจทย์ข้อนี้เขียนให้สั้นลงคือ 3 - 2 = 1

โจทย์ข้อนี้ถ้าต้องการหาคำตอบโดยไม่ต้องอาศัยรูปภาพ ให้ใช้หลักการว่า

เลขสองจำนวนมีเครื่องหมายต่างกัน คำตอบคือผลต่าง
คำตอบได้เครื่องหมายตามเครื่องหมายของเลขตัวมาก

+ 3 มีเครื่องหมายเป็นบวก
- 2 มีเครื่องหมายเป็นลบ
เลขสองตัวนี้มีเครื่องหมายต่างกัน
คำตอบคือผลต่างระหว่าง 3 และ 2 ซึ่งต่างกันอยู่ 1
เปรียบเทียบ 3 และ 2 พบว่า 3 อยู่ห่างจาก 0 มากกว่า 2 (3เป็นเลขตัวมาก)
ดังนั้นคำตอบได้เครื่องหมาย + ตามเครื่องหมายของ 3
3 - 2 = 1

การคำนวณเลขบวกและเลขลบ หน้า 1 หน้าถัดไป

ผู้ชม 35,999 ผู้ลงคะแนน 36 คะแนนเฉลี่ย 4

สารบัญ
หน้า 1 บวกเลขบวกด้วยเลขบวก
บวกเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 2 ลบเลขบวกด้วยเลขบวก
ลบเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 3 บวกเลขลบด้วยเลขบวก
บวกเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 4 ลบเลขลบด้วยเลขบวก
ลบเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 5 คูณเลขบวกด้วยเลขบวก
คูณเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 6 คูณเลขลบด้วยเลขบวก
คูณเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 7 หารเลขบวกด้วยเลขบวก
หารเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 8 หารเลขลบด้วยเลขบวก
หารเลขบวกด้วยเลขลบ
 
ผังเครือญาติ

การนำญาติทุกคนมาอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อทำความรู้จักกันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเริ่มนับจากรุ่นทวดลงมาถึงรุ่นเหลน จำนวนสมาชิกอาจมีมากกว่า 50 คน สมาชิกในรุ่นหลานเหลนมักไม่รู้จักกันเพราะบุคคลอาวุโสที่เป็นตัวเชื่อมเสียชีวิตไปแล้ว

ถ้าทุกครอบครัวเขียนผังครอบครัวของตัวเองแล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกครบทุกคน ญาติทุกคนสามารถทำความรู้จักกันด้วยข้อมูลในผังเครือญาติที่บอกชัดเจนว่าใครเป็นลูกหลานใคร แนวคิดนี้เป็นจริงได้ไม่ยากเพราะปัจจุบันมีอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แค่เรียนรู้เครื่องมือสร้างผังครอบครัวและเชื่อผังครอบครัวเข้าด้วยกัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.