ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

สารบัญ
หน้า 1 บวกเลขบวกด้วยเลขบวก
บวกเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 2 ลบเลขบวกด้วยเลขบวก
ลบเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 3 บวกเลขลบด้วยเลขบวก
บวกเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 4 ลบเลขลบด้วยเลขบวก
ลบเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 5 คูณเลขบวกด้วยเลขบวก
คูณเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 6 คูณเลขลบด้วยเลขบวก
คูณเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 7 หารเลขบวกด้วยเลขบวก
หารเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 8 หารเลขลบด้วยเลขบวก
หารเลขบวกด้วยเลขลบ

วิดีโอสอนเลขบวกและเลขลบ

ผู้ชม 3,363 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

หน้าที่ผ่านมา การคำนวณเลขบวกและเลขลบ หน้า 7 หน้าถัดไป


หารเลขบวกด้วยเลขบวก


การหารเลขเป็นส่วนกลับของการคูณเลข การหาผลหารจึงใช้หลักการเดียวกับการหาผลคูณ ดังนี้ :-

ถ้าตัวตั้งและตัวหารมีเครื่องหมายเหมือนกันจะได้ผลหารเป็นบวก

ถ้าตัวตั้งและตัวหารมีเครื่องหมายต่างกันจะได้ผลหารเป็นลบ




ตัวตั้งและตัวคูณมีเครื่องหมายเหมือนกันได้ผลคูณเป็นบวก




นำ 2 ไปหารทั้งด้านซ้ายและด้านขวา







โจทย์ข้อนี้ถ้าจะหาคำตอบโดยไม่พึ่งผลคูณ ให้ใช้หลักการว่า

ตัวตั้งและตัวหารมีเครื่องหมายเหมือนกัน ได้ผลหารเป็นบวก



หารเลขลบด้วยเลขลบ



ตัวตั้งและตัวคูณมีเครื่องหมายต่างกันได้ผลคูณเป็นลบ




นำ -2 ไปหารทั้งด้านซ้ายและด้านขวา






โจทย์ข้อนี้ถ้าจะหาคำตอบโดยไม่พึ่งผลคูณ ให้ใช้หลักการว่า

ตัวตั้งและตัวหารมีเครื่องหมายเหมือนกัน ได้ผลหารเป็นบวก

หน้าที่ผ่านมา การคำนวณเลขบวกและเลขลบ หน้า 7 หน้าถัดไป

ผู้ชม 3,364 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

สารบัญ
หน้า 1 บวกเลขบวกด้วยเลขบวก
บวกเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 2 ลบเลขบวกด้วยเลขบวก
ลบเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 3 บวกเลขลบด้วยเลขบวก
บวกเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 4 ลบเลขลบด้วยเลขบวก
ลบเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 5 คูณเลขบวกด้วยเลขบวก
คูณเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 6 คูณเลขลบด้วยเลขบวก
คูณเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 7 หารเลขบวกด้วยเลขบวก
หารเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 8 หารเลขลบด้วยเลขบวก
หารเลขบวกด้วยเลขลบ
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...



สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.