ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

สารบัญ
หน้า 1 บวกเลขบวกด้วยเลขบวก
บวกเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 2 ลบเลขบวกด้วยเลขบวก
ลบเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 3 บวกเลขลบด้วยเลขบวก
บวกเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 4 ลบเลขลบด้วยเลขบวก
ลบเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 5 คูณเลขบวกด้วยเลขบวก
คูณเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 6 คูณเลขลบด้วยเลขบวก
คูณเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 7 หารเลขบวกด้วยเลขบวก
หารเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 8 หารเลขลบด้วยเลขบวก
หารเลขบวกด้วยเลขลบ

วิดีโอสอนเลขบวกและเลขลบ

ผู้ชม 3,483 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5

หน้าที่ผ่านมา การคำนวณเลขบวกและเลขลบ หน้า 6 หน้าถัดไป


คูณเลขลบด้วยเลขบวก- หมายถึงหันหน้าไปทางซ้าย
+ หมายถึงเดินหน้า (เดินไปในทิศเดียวกับทิศที่หันหน้าไป)
2 หมายถึงเดินครั้งละ 2 ช่อง
3 หมายทำซ้ำ 3 ครั้ง
- 3 x (+2) หมายถึง เริ่มจาก 0
หันหน้าไปทางซ้าย
เดินหน้าครั้งละ 2 ช่อง
ทำซ้ำ 3 ครั้ง

เดินหน้า 2 ช่องครั้งที่ 1
เดินหน้า 2 ช่องครั้งที่ 2
เดินหน้า 2 ช่องครั้งที่ 3

หลังจากทำครบ 3 ครั้ง แล้วมาหยุดอยู่ที่จุดซึ่งห่างจาก 0 ไปทางซ้าย 6 ช่อง
ดังนั้น - 3 x (+2) = - 6
สามารถละเครื่องหมาย + ได้ โจทย์ข้อนี้เขียนให้สั้นลงคือ - 3 x 2 = - 6

โจทย์ข้อนี้ ถ้าต้องการหาคำตอบโดยไม่ต้องอาศัยรูปภาพ ให้ใช้หลักการว่า


ตัวตั้งและตัวคูณมีเครื่องหมายต่างกัน ได้ผลคูณเป็นลบ


คูณเลขลบด้วยเลขลบ- หมายถึงหันหน้าไปทางซ้าย
- หมายถึงเดินถอยหลัง (เดินไปในทิศตรงข้ามกับทิศที่หันหน้าไป)
2 หมายถึงเดินครั้งละ 2 ช่อง
3 หมายทำซ้ำ 3 ครั้ง
- 3 x ( - 2) หมายถึง เริ่มจาก 0
หันหน้าไปทางซ้าย
เดินถอยหลังครั้งละ 2 ช่อง
ทำซ้ำ 3 ครั้ง

เดินถอยหลัง 2 ช่องครั้งที่ 1
เดินถอยหลัง 2 ช่องครั้งที่ 2
เดินถอยหลัง 2 ช่องครั้งที่ 3

หลังจากทำครบ 3 ครั้งแล้วมาหยุดอยู่ที่จุดซึ่งห่างจาก 0 ไปทางขวา 6 ช่อง
ดังนั้น - 3 x (- 2) = +6
สามารถละเครื่องหมาย + ได้ โจทย์ข้อนี้เขียนให้สั้นลงคือ - 3 x - 2 = 6


โจทย์ข้อนี้ ถ้าต้องการหาคำตอบโดยไม่ต้องอาศัยรูปภาพ ให้ใช้หลักการว่า


ตัวตั้งและตัวคูณมีเครื่องเหมือนกัน ได้ผลคูณเป็นบวก

- 3 และ - 2 ต่างมีเครื่องหมายเหมือนกันคือ -
ดังนั้น - 3 x ( - 2 ) = + 6 หรือ - 3 x ( - 2 ) = 6

หน้าที่ผ่านมา การคำนวณเลขบวกและเลขลบ หน้า 6 หน้าถัดไป

ผู้ชม 3,484 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5

สารบัญ
หน้า 1 บวกเลขบวกด้วยเลขบวก
บวกเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 2 ลบเลขบวกด้วยเลขบวก
ลบเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 3 บวกเลขลบด้วยเลขบวก
บวกเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 4 ลบเลขลบด้วยเลขบวก
ลบเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 5 คูณเลขบวกด้วยเลขบวก
คูณเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 6 คูณเลขลบด้วยเลขบวก
คูณเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 7 หารเลขบวกด้วยเลขบวก
หารเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 8 หารเลขลบด้วยเลขบวก
หารเลขบวกด้วยเลขลบ
 
ผังเครือญาติ

การนำญาติทุกคนมาอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อทำความรู้จักกันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเริ่มนับจากรุ่นทวดลงมาถึงรุ่นเหลน จำนวนสมาชิกอาจมีมากกว่า 50 คน สมาชิกในรุ่นหลานเหลนมักไม่รู้จักกันเพราะบุคคลอาวุโสที่เป็นตัวเชื่อมเสียชีวิตไปแล้ว

ถ้าทุกครอบครัวเขียนผังครอบครัวของตัวเองแล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกครบทุกคน ญาติทุกคนสามารถทำความรู้จักกันด้วยข้อมูลในผังเครือญาติที่บอกชัดเจนว่าใครเป็นลูกหลานใคร แนวคิดนี้เป็นจริงได้ไม่ยากเพราะปัจจุบันมีอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แค่เรียนรู้เครื่องมือสร้างผังครอบครัวและเชื่อผังครอบครัวเข้าด้วยกัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.