ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

สารบัญ
หน้า 1 บวกเลขบวกด้วยเลขบวก
บวกเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 2 ลบเลขบวกด้วยเลขบวก
ลบเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 3 บวกเลขลบด้วยเลขบวก
บวกเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 4 ลบเลขลบด้วยเลขบวก
ลบเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 5 คูณเลขบวกด้วยเลขบวก
คูณเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 6 คูณเลขลบด้วยเลขบวก
คูณเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 7 หารเลขบวกด้วยเลขบวก
หารเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 8 หารเลขลบด้วยเลขบวก
หารเลขบวกด้วยเลขลบ

วิดีโอสอนเลขบวกและเลขลบ

ผู้ชม 3,775 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5

หน้าที่ผ่านมา การคำนวณเลขบวกและเลขลบ หน้า 5 หน้าถัดไป


คูณเลขบวกด้วยเลขบวก+ หมายถึงหันหน้าไปทางขวา
+ หมายถึงเดินหน้า (เดินไปในทิศเดียวกับทิศที่หันหน้าไป)
2 หมายถึงเดินครั้งละ 2 ช่อง
3 หมายทำซ้ำ 3 ครั้ง
+3 x (+2) หมายถึง เริ่มจาก 0
หันหน้าไปทางขวา
เดินหน้าครั้งละ 2 ช่อง
ทำซ้ำ 3 ครั้ง
เดินหน้า 2 ช่องครั้งที่ 1
เดินหน้า 2 ช่องครั้งที่ 2
เดินหน้า 2 ช่องครั้งที่ 3

หลังจากทำครบ 3 ครั้งแล้ว มาหยุดอยู่ที่จุดซึ่งห่างจาก 0 ไปทางขวา 6 ช่อง
ดังนั้น + 3 x (+2) = +6
สามารถละเครื่องหมาย + ได้ โจทย์ข้อนี้เขียนให้สั้นลงคือ 3 x 2 = 6

โจทย์ข้อนี้ ถ้าต้องการหาคำตอบโดยไม่ต้องอาศัยรูปภาพ ให้ใช้หลักการว่า

ตัวตั้งและตัวคูณมีเครื่องหมายเหมือนกัน ได้ผลคูณเป็นบวก


คูณเลขบวกด้วยเลขลบ+ หมายถึงหันหน้าไปทางขวา
- หมายถึงเดินถอยหลัง (เดินไปในทิศตรงข้ามกับทิศที่หันหน้าไป)
2 หมายถึงเดินครั้งละ 2 ช่อง
3 หมายทำซ้ำ 3 ครั้ง
+3 x (-2) หมายถึง เริ่มจาก 0
หันหน้าไปทางขวา
เดินถอยหลังครั้งละ 2 ช่อง
ทำซ้ำ 3 ครั้ง

เดินถอยหลัง 2 ช่องครั้งที่ 1
เดินถอยหลัง 2 ช่องครั้งที่ 2
เดินถอยหลัง 2 ช่องครั้งที่ 3

หลังจากทำครบ 3 ครั้งแล้ว มาหยุดอยู่ที่จุดซึ่งห่างจาก 0 ไปทางซ้าย 6 ช่อง
ดังนั้น + 3 x (-2) = -6
สามารถละเครื่องหมาย + ได้ โจทย์ข้อนี้เขียนให้สั้นลงคือ 3 x (-2) = -6

โจทย์ข้อนี้ ถ้าต้องการหาคำตอบโดยไม่ต้องอาศัยรูปภาพ ให้ใช้หลักการว่า

ตัวตั้งและตัวคูณมีเครื่องต่างกัน ได้ผลคูณเป็นลบ

หน้าที่ผ่านมา การคำนวณเลขบวกและเลขลบ หน้า 5 หน้าถัดไป

ผู้ชม 3,776 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5

สารบัญ
หน้า 1 บวกเลขบวกด้วยเลขบวก
บวกเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 2 ลบเลขบวกด้วยเลขบวก
ลบเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 3 บวกเลขลบด้วยเลขบวก
บวกเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 4 ลบเลขลบด้วยเลขบวก
ลบเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 5 คูณเลขบวกด้วยเลขบวก
คูณเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 6 คูณเลขลบด้วยเลขบวก
คูณเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 7 หารเลขบวกด้วยเลขบวก
หารเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 8 หารเลขลบด้วยเลขบวก
หารเลขบวกด้วยเลขลบ
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.