ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

สารบัญ
หน้า 1 บวกเลขบวกด้วยเลขบวก
บวกเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 2 ลบเลขบวกด้วยเลขบวก
ลบเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 3 บวกเลขลบด้วยเลขบวก
บวกเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 4 ลบเลขลบด้วยเลขบวก
ลบเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 5 คูณเลขบวกด้วยเลขบวก
คูณเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 6 คูณเลขลบด้วยเลขบวก
คูณเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 7 หารเลขบวกด้วยเลขบวก
หารเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 8 หารเลขลบด้วยเลขบวก
หารเลขบวกด้วยเลขลบ

วิดีโอสอนเลขบวกและเลขลบ

ผู้ชม 4,111 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

หน้าที่ผ่านมา การคำนวณเลขบวกและเลขลบ หน้า 4 หน้าถัดไป


ลบเลขลบด้วยเลขบวก- 3 หมายถึงอยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้าย 3 ช่อง
- หมายถึงเดินถอยหลัง (ระบุลักษณะการเคลื่อนที่)
(+2) เครื่องหมาย + หมายถึงให้หันหน้าไปทางขวา(ระบุทิศ)
เลข 2 หมายถึง 2 ช่อง (ระยะทาง)
- 3 - (+2) หมายถึง เริ่มจากจุดที่อยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้าย 3 ช่อง
หันหน้าไปทางขวา
แล้วเดินถอยหลังไป 2 ช่อง
(เดินถอยหลังหมายถึงเดินไปในทิศตรงข้ามกับทิศที่หันหน้าไป)

เมื่อทำตามคำสั่งนี้แล้ว
จะมาหยุดอยู่ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้าย 5 ช่อง
ดังนั้น - 3 - (+2) = - 5
สามารถละเครื่องหมาย + ได้
โจทย์ข้อนี้เขียนให้สั้นลงคือ - 3 - 2 = - 5

โจทย์ข้อนี้ถ้าต้องการหาคำตอบโดยไม่ต้องอาศัยรูปภาพ ให้ใช้หลักการว่า

เลขสองจำนวนมีเครื่องหมายเหมือนกัน คำตอบคือผลรวม
คำตอบได้เครื่องหมายตามโจทย์

- 3 และ - 2 ต่างมีเครื่องหมายเป็นลบ นั่นคือมีเครื่องหมายเหมือนกัน
คำตอบคือนำ 3 มารวม 2
คำตอบได้เครื่องหมายตามโจทย์คือ -
- 3 - 2 = - 5


ลบเลขลบด้วยเลขลบ- 3 หมายถึงอยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้าย 3 ช่อง
- หมายถึงเดินถอยหลัง (ระบุลักษณะการเคลื่อนที่)
(-2) เครื่องหมาย - หมายถึงให้หันหน้าไปทางซ้าย(ระบุทิศ)
เลข 2 หมายถึง 2 ช่อง (ระยะทาง)
- 3 - (- 2) หมายถึง เริ่มจากจุดที่อยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้าย 3 ช่อง
หันหน้าไปทางซ้าย
แล้วเดินถอยหลังไป 2 ช่อง
(เดินถอยหลังหมายถึงเดินไปในทิศตรงข้ามกับทิศที่หันหน้าไป)

เมื่อทำตามคำสั่งนี้แล้ว จะมาหยุดอยู่ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้าย 1 ช่อง
ดังนั้น - 3 - (- 2) = -1

โจทย์ข้อนี้ถ้าต้องการหาคำตอบโดยไม่ต้องอาศัยรูป ให้ใช้หลักการว่า แทนเครื่องหมาย - - ด้วย +
ดังนั้น - 3 - (- 2) = - 3 + 2 = - 1


หน้าที่ผ่านมา การคำนวณเลขบวกและเลขลบ หน้า 4 หน้าถัดไป

ผู้ชม 4,112 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

สารบัญ
หน้า 1 บวกเลขบวกด้วยเลขบวก
บวกเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 2 ลบเลขบวกด้วยเลขบวก
ลบเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 3 บวกเลขลบด้วยเลขบวก
บวกเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 4 ลบเลขลบด้วยเลขบวก
ลบเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 5 คูณเลขบวกด้วยเลขบวก
คูณเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 6 คูณเลขลบด้วยเลขบวก
คูณเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 7 หารเลขบวกด้วยเลขบวก
หารเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 8 หารเลขลบด้วยเลขบวก
หารเลขบวกด้วยเลขลบ
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.