ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

สารบัญ
หน้า 1 บวกเลขบวกด้วยเลขบวก
บวกเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 2 ลบเลขบวกด้วยเลขบวก
ลบเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 3 บวกเลขลบด้วยเลขบวก
บวกเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 4 ลบเลขลบด้วยเลขบวก
ลบเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 5 คูณเลขบวกด้วยเลขบวก
คูณเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 6 คูณเลขลบด้วยเลขบวก
คูณเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 7 หารเลขบวกด้วยเลขบวก
หารเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 8 หารเลขลบด้วยเลขบวก
หารเลขบวกด้วยเลขลบ

วิดีโอสอนเลขบวกและเลขลบ

ผู้ชม 4,668 ผู้ลงคะแนน 4 คะแนนเฉลี่ย 5

หน้าที่ผ่านมา การคำนวณเลขบวกและเลขลบ หน้า 3 หน้าถัดไป


บวกเลขลบด้วยเลขบวก- 3 หมายถึงอยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้าย 3 ช่อง
+ หมายถึงเดินหน้า (ระบุลักษณะการเคลื่อนที่)
(+2) เครื่องหมาย + หมายถึงให้หันหน้าไปทางขวา(ระบุทิศ)
เลข 2 หมายถึง 2 ช่อง (ระยะทาง)
- 3 + (+2) หมายถึง เริ่มจากจุดที่อยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้าย 3 ช่อง
หันหน้าไปทางขวา
แล้วเดินหน้าไป 2 ช่อง
(เดินหน้าหมายถึงเดินไปในทิศเดียวกับทิศที่หันหน้าไป)

เมื่อทำตามคำสั่งนี้แล้ว
จะมาหยุดอยู่ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้าย 1 ช่อง
ดังนั้น - 3 + (+2) = -1
สามารถละเครื่องหมาย + ได้
โจทย์ข้อนี้เขียนให้สั้นลงคือ - 3 +2 = -1

โจทย์ข้อนี้ถ้าต้องการหาคำตอบโดยไม่ต้องอาศัยรูปภาพ ให้ใช้หลักการว่า

เลขสองจำนวนมีเครื่องหมายต่างกัน คำตอบคือผลต่าง
คำตอบได้เครื่องหมายตามเครื่องหมายของเลขตัวมาก

- 3 มีเครื่องหมายเป็นลบ
+2 มีเครื่องหมายเป็นบวก
เลขสองตัวนี้มีเครื่องหมายต่างกัน
คำตอบคือผลต่างระหว่าง 3 และ 2 ซึ่งต่างกันอยู่ 1
เปรียบเทียบ 3 และ 2 พบว่า 3 อยู่ห่างจาก 0 มากกว่า 2 (3 เป็นเลขตัวมาก)
ดังนั้นคำตอบได้เครื่องหมาย - ตามเครื่องหมายของ 3
- 3 +2 = - 1


บวกเลขลบด้วยเลขลบ- 3 หมายถึงอยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้าย 3 ช่อง
+ หมายถึงเดินหน้า (ระบุลักษณะการเคลื่อนที่)
(-2) เครื่องหมาย - หมายถึงให้หันหน้าไปทางซ้าย(ระบุทิศ)
เลข 2 หมายถึง 2 ช่อง (ระยะทาง)
- 3 + (-2) หมายถึง เริ่มจากจุดที่อยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้าย 3 ช่อง
หันหน้าไปทางซ้าย
แล้วเดินหน้าไป 2 ช่อง
(เดินหน้าหมายถึงเดินไปในทิศเดียวกับทิศที่หันหน้าไป)

เมื่อทำตามคำสั่งนี้แล้วจะมาหยุดอยู่ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้าย 5 ช่อง
ดังนั้น - 3 + (-2) = - 5
สามารถละเครื่องหมาย + ได้
โจทย์ข้อนี้เขียนให้สั้นลงคือ - 3 - 2 = - 5

โจทย์ข้อนี้ถ้าต้องการหาคำตอบโดยไม่ต้องอาศัยรูปภาพ ให้ใช้หลักการว่า

เลขสองจำนวนมีเครื่องหมายเหมือนกัน คำตอบคือผลรวม
คำตอบได้เครื่องหมายตามโจทย์

- 3 และ - 2 ต่างมีเครื่องหมายเป็นลบ นั่นคือมีเครื่องหมายเหมือนกัน
คำตอบคือนำ 3 มารวม 2
คำตอบได้เครื่องหมายตามโจทย์คือ -
- 3 - 2 = - 5

หน้าที่ผ่านมา การคำนวณเลขบวกและเลขลบ หน้า 3 หน้าถัดไป

ผู้ชม 4,669 ผู้ลงคะแนน 4 คะแนนเฉลี่ย 5

สารบัญ
หน้า 1 บวกเลขบวกด้วยเลขบวก
บวกเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 2 ลบเลขบวกด้วยเลขบวก
ลบเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 3 บวกเลขลบด้วยเลขบวก
บวกเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 4 ลบเลขลบด้วยเลขบวก
ลบเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 5 คูณเลขบวกด้วยเลขบวก
คูณเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 6 คูณเลขลบด้วยเลขบวก
คูณเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 7 หารเลขบวกด้วยเลขบวก
หารเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 8 หารเลขลบด้วยเลขบวก
หารเลขบวกด้วยเลขลบ
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.