ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

สารบัญ
หน้า 1 บวกเลขบวกด้วยเลขบวก
บวกเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 2 ลบเลขบวกด้วยเลขบวก
ลบเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 3 บวกเลขลบด้วยเลขบวก
บวกเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 4 ลบเลขลบด้วยเลขบวก
ลบเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 5 คูณเลขบวกด้วยเลขบวก
คูณเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 6 คูณเลขลบด้วยเลขบวก
คูณเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 7 หารเลขบวกด้วยเลขบวก
หารเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 8 หารเลขลบด้วยเลขบวก
หารเลขบวกด้วยเลขลบ

วิดีโอสอนเลขบวกและเลขลบ

ผู้ชม 6,647 ผู้ลงคะแนน 5 คะแนนเฉลี่ย 5

หน้าที่ผ่านมา การคำนวณเลขบวกและเลขลบ หน้า 2 หน้าถัดไป


ลบเลขบวกด้วยเลขบวก+3 หมายถึงอยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวา 3 ช่อง
- หมายถึงเดินถอยหลัง (ระบุลักษณะการเคลื่อนที่)
(+2) เครื่องหมาย + หมายถึงให้หันหน้าไปทางขวา(ระบุทิศ)
เลข 2 หมายถึง 2 ช่อง (ระยะทาง)
+3 - (+2) หมายถึง เริ่มจากจุดที่อยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวา 3 ช่อง
หันหน้าไปทางขวา
แล้วเดินถอยหลังไป 2 ช่อง
(เดินถอยหลังหมายถึงเดินไปในทิศตรงข้ามกับทิศที่หันหน้าไป)

เมื่อทำตามคำสั่งนี้แล้ว
จะมาหยุดอยู่ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวา 1 ช่อง

ดังนั้น +3 - (+2) = +1
สามารถละเครื่องหมาย + ได้
โจทย์ข้อนี้เขียนให้สั้นลงคือ 3 - 2 = 1


โจทย์ข้อนี้ถ้าต้องการหาคำตอบโดยไม่ต้องอาศัยรูปภาพ ให้ใช้หลักการว่า

เลขสองจำนวนมีเครื่องหมายต่างกัน คำตอบคือผลต่าง
คำตอบได้เครื่องหมายตามเครื่องหมายของเลขตัวมาก

3 มีเครื่องหมายเป็นบวก
-2 มีเครื่องหมายเป็นลบ
เลขสองตัวนี้มีเครื่องหมายต่างกัน
คำตอบคือผลต่างระหว่าง 3 และ 2 ซึ่งต่างกันอยู่ 1
เปรียบเทียบ 3 และ 2 พบว่า 3 อยู่ห่างจาก 0 มากกว่า 2 (3 เป็นเลขตัวมาก)
ดังนั้นคำตอบได้เครื่องหมาย + ตามเครื่องหมายของ 3
3 - 2 = 1


ลบเลขบวกด้วยเลขลบ+3 หมายถึงอยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวา 3 ช่อง
- หมายถึงเดินถอยหลัง (ระบุลักษณะการเคลื่อนที่)
(-2) เครื่องหมาย - หมายถึงให้หันหน้าไปทางซ้าย(ระบุทิศ)
เลข 2 หมายถึง 2 ช่อง (ระยะทาง)
+3 - (-2) หมายถึง เริ่มจากจุดที่อยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวา 3 ช่อง
หันหน้าไปทางซ้าย
แล้วเดินถอยหลังไป 2 ช่อง
(เดินถอยหลังหมายถึงเดินไปในทิศตรงข้ามกับทิศที่หันหน้าไป)

เมื่อทำตามคำสั่งนี้แล้วจะมาหยุดอยู่ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวา 5 ช่อง
ดังนั้น +3 - (-2) = +5
สามารถละเครื่องหมาย + ได้
โจทย์ข้อนี้เขียนให้สั้นลงคือ 3 - (-2) = 5

โจทย์ข้อนี้ถ้าต้องการหาคำตอบโดยไม่ต้องอาศัยรูปภาพ ให้ใช้หลักการว่า แทนเครื่องหมาย - - ด้วย +
ดังนั้น 3 - (-2) = 3 + 2 = 5

หน้าที่ผ่านมา การคำนวณเลขบวกและเลขลบ หน้า 2 หน้าถัดไป

ผู้ชม 6,648 ผู้ลงคะแนน 5 คะแนนเฉลี่ย 5

สารบัญ
หน้า 1 บวกเลขบวกด้วยเลขบวก
บวกเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 2 ลบเลขบวกด้วยเลขบวก
ลบเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 3 บวกเลขลบด้วยเลขบวก
บวกเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 4 ลบเลขลบด้วยเลขบวก
ลบเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 5 คูณเลขบวกด้วยเลขบวก
คูณเลขบวกด้วยเลขลบ
หน้า 6 คูณเลขลบด้วยเลขบวก
คูณเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 7 หารเลขบวกด้วยเลขบวก
หารเลขลบด้วยเลขลบ
หน้า 8 หารเลขลบด้วยเลขบวก
หารเลขบวกด้วยเลขลบ
 

Beautiful Music

Beautiful Music แหล่งรวมเพลงบรรเลงแสนไพเราะ บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีนานาชนิด ถ้าคุณเป็นคนรักดนตรี ขอเชิญมาฟังดนตรีด้วยกัน โดยคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.