ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ ตัวประกอบของจำนวนนับ


ทบทวนเนื้อหา

ตัวประกอบของจำนวนนับ

ผู้ชม 28,773 ผู้ลงคะแนน 64 คะแนนเฉลี่ย 5

1) จงหาตัวประกอบทั้งหมดของ 30
...เฉลย ข้อ 1

2) จงหาตัวประกอบทั้งหมดของ 32
...เฉลย ข้อ 2

3) จงหาตัวประกอบทั้งหมดของ 54
...เฉลย ข้อ 3

4) จงหาตัวประกอบทั้งหมดของ 60
...เฉลย ข้อ 4

5) จงหาตัวประกอบทั้งหมดของ 66
...เฉลย ข้อ 5

6) จงหาตัวประกอบทั้งหมดของ 126
...เฉลย ข้อ 6

7) จงหาตัวประกอบทั้งหมดของ 385
...เฉลย ข้อ 7

8) ตัวประกอบของ 252 ที่มีค่ามากกว่า 10 มีกี่จำนวน ? จำนวนใดบ้าง ?
...เฉลย ข้อ 8

9) ตัวประกอบทั้งหมดของ 660 มีกี่จำนวนที่เป็นจำนวนคู่
...เฉลย ข้อ 9

10)
ให้ a เป็นจำนวนตัวประกอบของ 210 ที่หารด้วย 5 ลงตัว
b เป็นจำนวนตัวประกอบของ 6006 ที่เป็นจำนวนคู่
จงหาค่าของ 3a - 2b

เฉลย ข้อ 10

ผู้ชม 28,773 ผู้ลงคะแนน 64 คะแนนเฉลี่ย 5
ทบทวนเนื้อหา

ตัวประกอบของจำนวนนับ
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.