ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

ปริมาตร

สารบัญเรื่อง ปริมาตร
หน้า 1 หน่วยของปริมาตร
หน้า 2 ปริมาตรของปริซึม
หน้า 3 ปริมาตรของทรงกระบอก
หน้า 4 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 1
หน้า 5 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 2
หน้า 6 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 3
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
เศษส่วน
มุม


จำนวนผู้ชม 5,586 จำนวนผู้ลงคะแนน 3 คะแนนเฉลี่ย 4


หน้าที่ผ่านมา ปริมาตร หน้า 6


โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 3

กล่องใบหนึ่งเป็นทรงลูกบาศก์ มีปริมาตรเท่ากับพื้นที่ผิว กล่องใบนี้ยาวด้านละกี่นิ้ว

วิธีทำ

กำหนดให้กล่องใบนี้ยาวด้านละ m นิ้ว

ปริมาตร = กว้าง x ยาว x สูง
= m x m x m
= m3 .............................................................. ( 1 )

พื้นที่ผิวแต่ละด้าน = กว้าง x ยาว
= m x m
= m2

กล่องใบนี้มี 6 ด้าน

ดังนั้น พื้นที่ผิวทั้งหมด = จำนวนด้าน x พื้นที่แต่ละด้าน
= 6m2 ........................................ ( 2 )

โจทย์กำหนดให้ปริมาตรเท่ากับพื้นที่ผิว

จาก ( 1 ) และ ( 2 )

m3 = 6m2
หารด้วย m2 ท้้ง 2 ข้าง
m3 ÷ m2 = 6m2 ÷ m2
m= 6

กล่องใบนี้ยาวด้านละ 6 นิ้ว


หน้าที่ผ่านมา ปริมาตร หน้า 6
 
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง
เป็นการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.