ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

ปริมาตร

สารบัญเรื่อง ปริมาตร
หน้า 1 หน่วยของปริมาตร
หน้า 2 ปริมาตรของปริซึม
หน้า 3 ปริมาตรของทรงกระบอก
หน้า 4 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 1
หน้า 5 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 2
หน้า 6 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 3
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
เศษส่วน
มุม


จำนวนผู้ชม 5,609 จำนวนผู้ลงคะแนน 3 คะแนนเฉลี่ย 4


หน้าที่ผ่านมา ปริมาตร หน้า 4 หน้าถัดไป


โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 1

จากรูปที่กำหนด

ความยาวมีหน่วยเป็นนิ้ว

จงหาปริมาตรของรูปนี้

วิธีทำ

รูปที่โจทย์กำหนดให้เป็นปริซึม

หน้าตัด(ฐานของปริซึม) เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู

ปริซึมสูง 10 นิ้ว ............................... ( 1 )

ปริมาตรปริซึม = พื้นที่ฐาน x สูง ........ ( 2 )

พื้นที่ฐาน = พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
=
x ผลบวกของด้านคู่ขนาน x สูงของสี่เหลี่ยมคางหมู
=
x (4 + 7) x 2
= 11 ตารางนิ้ว ............. ( 3 )

แทน ( 1 ) และ ( 3 ) ลงใน ( 2 )

ปริมาตรปริซึม = พื้นที่ฐาน x สูง
= 11 x 10
= 110 ลูกบาศก์นิ้ว


หน้าที่ผ่านมา ปริมาตร หน้า 4 หน้าถัดไป
 
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.