ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

ปริมาตร

สารบัญเรื่อง ปริมาตร
หน้า 1 หน่วยของปริมาตร
หน้า 2 ปริมาตรของปริซึม
หน้า 3 ปริมาตรของทรงกระบอก
หน้า 4 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 1
หน้า 5 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 2
หน้า 6 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 3
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
เศษส่วน
มุม


จำนวนผู้ชม 5,587 จำนวนผู้ลงคะแนน 3 คะแนนเฉลี่ย 4


หน้าที่ผ่านมา ปริมาตร หน้า 2 หน้าถัดไป


ปริมาตรของปริซึม

ปริซึมคือรูปทรงสามมิติที่ปลายสองข้าง (หน้าตัด) เป็นรูปเหลี่ยมที่มีจำนวนเหลี่ยมเหมือนกันและมีขนาดเท่ากัน

ปริซึมที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ปริซึมที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ปริซึมที่หน้าตัดเป็นสามเหลี่ยม


สูตรหาปริมาตรปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เมื่อนำปริซึมที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มาวางตั้ง โดยใช้หน้าตัดเป็นฐาน
จะได้รูปทรงของกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ซึ่งหาปริมาตรของกล่องได้จากสูตร
ปริมาตร = พื้นที่ฐาน x สูง ............................................. ( 1 )
เนื่องจากฐานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
พื้นที่ฐาน = พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว ............... ( 2 )

จาก ( 1 ) และ ( 2 )

ปริมาตรของปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว x สูง

สูตรหาปริมาตรปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ปริมาตรของปริซึมหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = พื้นที่ฐาน x สูง
เนื่องจากฐาน (หน้าตัด) เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน
ดังนั้น ปริมาตรของปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน x สูง

สูตรหาปริมาตรปริซึมฐานสามเหลี่ยม

ปริมาตรของปริซึมหน้าตัดรูปสามเหลี่ยม = พื้นที่ฐาน x สูง
เนื่องจากฐาน (หน้าตัด) เป็นสามเหลี่ยม
ปริมาตรของปริซึมหน้าตัดรูปสามเหลี่ยม = พื้นที่สามเหลี่ยม x สูง
พื้นที่สามเหลี่ยม = x ฐาน x สูง
ดังนั้น ปริมาตรของปริซึมฐานสามเหลี่ยม = x ฐานสามเหลี่ยม x สูงของสามเหลี่ยม x สูงของปริซึมตัวอย่างที่ 3

กล่องนมทรงปริซึม สูง 12 เซนติเมตร
ฐานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร
มีนมเต็มกล่อง ถามว่า มีนมอยู่ในกล่องกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ปริมาตรของกล่องฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว x สูง
= 4 x 6 x 12
= 288 ลูกบาศก์เซนติเมตรตัวอย่างที่ 4

ช็อกโกแลตทรงปริซึมแท่งหนึ่ง ยาว 10 เซนติเมตร หน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม
ฐานสามเหลี่ยกว้าง 4 เซนติเมตร สามเหลี่ยมสูง 3 เซนติเมตร
ช็อกโกแลตแท่งนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
ปริมาตรของปริซึมฐานสามเหลี่ยม =
x ฐานสามเหลี่ยม x สูงของสามเหลี่ยม x สูงของปริซึม
=
x 4 x 3 x 10
= 60 ลูกบาศก์เซนติเมตร


หน้าที่ผ่านมา ปริมาตร หน้า 2 หน้าถัดไป
 
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.