ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

สามเหลี่ยม

สารบัญเรื่อง สามเหลี่ยม
หน้า 1 เส้นตรง 3 เส้น
หน้า 2 ความสัมพันธ์ของด้านและมุม
หน้า 3 ผลบวกมุมภายใน 3 มุมเท่ากับ 180 องศา
ผลบวกมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม
หน้า 4 สามเหลี่ยมที่มีลักษณะเฉพาะ
หน้า 5 ความสูงของสามเหลี่ยม
หน้า 6 เส้นมัธยฐาน
หน้า 7 ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับสามเหลี่ยม
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มุม
เส้นขนาน
เทคนิคการแก้สมการ


แบบฝึกหัดข้อสอบ สามเหลี่ยม

จำนวนผู้ชม 7,805 จำนวนผู้ลงคะแนน 18 คะแนนเฉลี่ย 4


หน้าที่ผ่านมา สามเหลี่ยม หน้า 6 หน้าถัดไป


เส้นมัธยฐาน

เส้นมัธยฐานคือเส้นที่ลากจากจุดยอดมายังจุดกึ่งกลางฐาน

C เป็นจุดยอดของสามเหลี่ยม
เส้น AB เป็นฐานของสามเหลี่ยม
D เป็นจุดแบ่งครึ่งเส้น AB ทำให้เส้น AD ยาวเท่ากับเส้น DB
CD คือเส้นมัธยฐาน

สามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านประกอบมุมยอดเท่ากัน ทำให้

เส้นมัธยฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นเส้นเดียวกับส่วนสูง


สามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านประกอบมุมยอดเท่ากัน ทำให้

เส้นมัธยฐานของสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นเส้นเดียวกับส่วนสูง

หน้าที่ผ่านมา สามเหลี่ยม หน้า 6 หน้าถัดไป
 
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง
เป็นการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.