ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

สามเหลี่ยม

สารบัญเรื่อง สามเหลี่ยม
หน้า 1 เส้นตรง 3 เส้น
หน้า 2 ความสัมพันธ์ของด้านและมุม
หน้า 3 ผลบวกมุมภายใน 3 มุมเท่ากับ 180 องศา
ผลบวกมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม
หน้า 4 สามเหลี่ยมที่มีลักษณะเฉพาะ
หน้า 5 ความสูงของสามเหลี่ยม
หน้า 6 เส้นมัธยฐาน
หน้า 7 ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับสามเหลี่ยม
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มุม
เส้นขนาน
เทคนิคการแก้สมการ


แบบฝึกหัดข้อสอบ สามเหลี่ยม

จำนวนผู้ชม 7,805 จำนวนผู้ลงคะแนน 18 คะแนนเฉลี่ย 4


หน้าที่ผ่านมา สามเหลี่ยม หน้า 5 หน้าถัดไป


ความสูงของสามเหลี่ยม

ความสูงของสามเหลี่ยมคือระยะห่างระหว่างจุดยอดและฐาน
การวัดระยะห่าง วัดเป็นมุมฉาก (มุม 90° )

ส่วนสูงของ Δ คือ เส้นที่ลากจากมุมยอดสามเหลี่ยมมาตั้งฉากกับฐาน

จากภาพนี้ เส้น CD คือส่วนสูงของสามเหลี่ยม

สามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านประกอบมุมยอด 2 ด้านเท่ากัน
ทำให้จุดยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วอยู่ในแนวกึ่งกลางฐาน
เส้นที่ลากจากมุมยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาตั้งฉากกับฐาน
จึงแบ่งครึ่งฐาน และแบ่งครึ่งมุมยอด


CD คือส่วนสูงของสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
ซึ่งแบ่งครึ่งมุมยอดและแบ่งครึ่งฐาน
ทำให้ มุม ACD = มุมDCB
และเส้น AD ยาวเท่ากับเส้น DB

สามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านประกอบมุมยอด 2 ด้านเท่ากัน
ทำให้จุดยอดของสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ในแนวกึ่งกลางฐาน
เส้นที่ลากจากมุมยอดของสามเหลี่ยมด้านเท่ามาตั้งฉากกับฐาน
จึงแบ่งครึ่งฐาน และแบ่งครึ่งมุมยอด

มุมภายในแต่ละมุมของสามเหลี่ยมด้านเท่ามีขนาด 60°
เมื่อมุมยอดซึ่งมีขนาด 60° ถูกแบ่งครึ่งจึงได้มุมละ 30°

CD คือส่วนสูงของสามเหลี่ยมด้านเท่า
ซึ่งแบ่งครึ่งมุมยอดและแบ่งครึ่งฐาน
ทำให้ มุม ACD = มุมDCB = 30°
และเส้น AD ยาวเท่ากับเส้น DB

สามเหลี่ยมมุมฉาก มีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉาก
ดังนั้น ด้านที่ประกอบเป็นมุมฉากจึงเป็นส่วนสูงของสามเหลี่ยม
เส้น AC คือส่วนสูงของสามเหลี่ยม
เพราะลากจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐาน

มุมยอดของสามเหลี่ยมมุมป้ายอยู่เยื้องออกไปนอกฐาน
เส้นที่ลากจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานจึงอยู่นอกรูปสามเหลี่ยม
ต่อความยาวของเส้น AB ออกไปนอกรูปสามเหลี่ยม
(ส่วนที่ต่อออกไปแสดงเป็นเส้นประ)
เส้น CD คือส่วนสูงของสามเหลี่ยม ซึ่งอยู่นอกรูปสามเหลี่ยม


หน้าที่ผ่านมา สามเหลี่ยม หน้า 5 หน้าถัดไป
 
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง
เป็นการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.