ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

สามเหลี่ยม

สารบัญเรื่อง สามเหลี่ยม
หน้า 1 เส้นตรง 3 เส้น
หน้า 2 ความสัมพันธ์ของด้านและมุม
หน้า 3 ผลบวกมุมภายใน 3 มุมเท่ากับ 180 องศา
ผลบวกมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม
หน้า 4 สามเหลี่ยมที่มีลักษณะเฉพาะ
หน้า 5 ความสูงของสามเหลี่ยม
หน้า 6 เส้นมัธยฐาน
หน้า 7 ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับสามเหลี่ยม
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มุม
เส้นขนาน
เทคนิคการแก้สมการ


แบบฝึกหัดข้อสอบ สามเหลี่ยม

จำนวนผู้ชม 7,805 จำนวนผู้ลงคะแนน 18 คะแนนเฉลี่ย 4


หน้าที่ผ่านมา สามเหลี่ยม หน้า 4 หน้าถัดไป


สามเหลี่ยมที่มีลักษณะเฉพาะ

สามเหลี่ยมที่มีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากสามเหลี่ยมอื่น จะมีชื่อเฉพาะ ชื่อเหล่านี้ได้แก่
สามเหลี่ยมด้านเท่า

คือสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน 3 ด้าน มีมุมเท่ากัน 3 มุม
เนื่องจากผลบวกมุมภายในของสามเหลี่ยมเท่ากับ 180°
เมื่อถูกแบ่งเป็น 3 มุมเท่าๆกัน แต่ละมุม = 180° ÷ 3 = 60°


สามเหลี่ยมหน้าจั่ว

คือสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน 2 ด้าน มีมุมเท่ากัน 2 มุม


สามเหลี่ยมมุมฉาก

คือสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉาก
มุมฉาก คือมุมที่มีขนาด 90°


สามเหลี่ยมมุมป้าน

คือสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมป้าน
มุมป้าน คือมุมที่มีขนาดมากกว่า 90° แต่น้อยกว่า 180°


สามเหลี่ยมมุมแหลม

คือสามเหลี่ยมที่มีมุมทั้ง 3 มุมเป็นมุมแหลม
มุมแหลม คือมุมที่มีขนาดน้อยกว่า 90°

ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...

หน้าที่ผ่านมา สามเหลี่ยม หน้า 4 หน้าถัดไป
 
 

English Voice
ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

นอกจากนักเรียนจะได้ฝึกฟังเพื่อให้คุ้นกับสำเนียงภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาแล้ว ยังได้สนุกสนานไปกับเนื้อเรื่องอมตะของเทพนิยายเรื่องนี้

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.