ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

สามเหลี่ยม

สารบัญเรื่อง สามเหลี่ยม
หน้า 1 เส้นตรง 3 เส้น
หน้า 2 ความสัมพันธ์ของด้านและมุม
หน้า 3 ผลบวกมุมภายใน 3 มุมเท่ากับ 180 องศา
ผลบวกมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม
หน้า 4 สามเหลี่ยมที่มีลักษณะเฉพาะ
หน้า 5 ความสูงของสามเหลี่ยม
หน้า 6 เส้นมัธยฐาน
หน้า 7 ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับสามเหลี่ยม
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มุม
เส้นขนาน
เทคนิคการแก้สมการ


แบบฝึกหัดข้อสอบ สามเหลี่ยม

จำนวนผู้ชม 7,806 จำนวนผู้ลงคะแนน 18 คะแนนเฉลี่ย 4


หน้าที่ผ่านมา สามเหลี่ยม หน้า 2 หน้าถัดไป


ความสัมพันธ์ของด้านและมุม

เส้นตรง AB ยาว 7 เซนติเมตร
เส้นตรง AC ยาว 5 เซนติเมตร
เส้นตรง CB ยาว 4 เซนติเมตร
มุม CAB อยู่ตรงข้ามด้าน CB

ถ้าความยาวของเส้น CB เพิ่มขึ้นเป็น 6 เซนติเมตร
มีผลอย่างไรต่อมุม CAB


เมื่อความยาวของเส้น CB เพิ่มขึ้นเป็น 6 เซนติเมตร
ขนาดของมุม CAB จะใหญ่ขึ้น
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า
"ขนาดของมุมแปรผันตรงกับความยาวของด้าน
ที่อยู่ตรงข้ามมุม
"

จึงสรุปว่า "มุมที่อยู่ตรงข้ามด้านที่ยาวกว่า มีขนาดใหญ่กว่ามุมที่อยู่ตรงข้ามด้านที่สั้นกว่า หรือ
ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมที่ใหญ่กว่า มีความยาวมากกว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมที่เล็กกว่า
"

ข้อสรุปนี้นำไปใช้อ้างอิงเมื่อต้องการเปรียบเทียบขนาดของมุมในสามเหลี่ยม
โดยอาศัยข้อมูลของความยาวของด้าน

สามารถเปรียบเทียบขนาดของมุม ACB
ซึ่งอยู่ตรงข้ามเส้น AB
กับมุม CAB ซึ่งอยู่ตรงข้ามเส้น CB

เนื่องจาก เส้น AB ยาวกว่าเส้น CB เพราะ 7 ซม. > 6 ซม.
ดังนั้น มุม ACB ใหญ่กว่า มุม CAB

ข้อควรระวัง
หลักการนี้ใช้ได้เฉพาะมุมที่อยู่ในสามเหลี่ยมรูปเดียวกัน


หน้าที่ผ่านมา สามเหลี่ยม หน้า 2 หน้าถัดไป
 
 
ผังเครือญาติ

การนำญาติทุกคนมาอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อทำความรู้จักกันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเริ่มนับจากรุ่นทวดลงมาถึงรุ่นเหลน จำนวนสมาชิกอาจมีมากกว่า 50 คน สมาชิกในรุ่นหลานเหลนมักไม่รู้จักกันเพราะบุคคลอาวุโสที่เป็นตัวเชื่อมเสียชีวิตไปแล้ว
ถ้าทุกครอบครัวเขียนผังครอบครัวของตัวเองแล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกครบทุกคน ญาติทุกคนสามารถทำความรู้จักกันด้วยข้อมูลในผังเครือญาติที่บอกชัดเจนว่าใครเป็นลูกหลานใคร แนวคิดนี้เป็นจริงได้ไม่ยากเพราะปัจจุบันมีอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แค่เรียนรู้เครื่องมือสร้างผังครอบครัวและเชื่อผังครอบครัวเข้าด้วยกัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.