ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ (%)

สารบัญ
หน้า 1 เรื่องที่ต้องเรียนก่อน
ความหมายของร้อยละ
หน้า 2 ร้อยละเท่าใด หรือกี่เปอร์เซ็นต์
ฐานของร้อยละ
หน้า 3 แปลง 'เลขเปอร์เซ็นต์' เป็น 'เลขเศษส่วน'
แปลง 'เลขเศษส่วน' เป็น 'เลขเปอร์เซ็นต์'
แปลง 'เลขเปอร์เซ็นต์' เป็น 'เลขทศนิยม'
แปลง 'เลขทศนิยม' เป็น 'เปอร์เซ็นต์'
หน้า 4 เทคนิคคิดเร็ว : กี่เปอร์เซ็นต์
หน้า 5 เทคนิคคิดเร็ว : กี่บาท กี่คน กี่หน่วย

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 2
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 3
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 4

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
บวกเศษส่วน
ลบเศษส่วน
คูณเศษส่วน
หารเศษส่วน
การคำนวณเลขทศนิยม
บัญญัติไตรยางค์
เทคนิคการแก้สมการ

  
ผู้ชม 12,654 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0


หน้าที่ผ่านมา ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ (%) หน้า 4 หน้าถัดไป


เทคนิคคิดเร็ว สำหรับคำถาม ... กี่เปอร์เซ็นต์ หรือ ร้อยละเท่าใด

โจทย์กำหนด "จำนวน" แล้วถามว่า ... กี่เปอร์เซ็นต์ หรือ ร้อยละเท่าใด

หาคำตอบโดย
นำ "สิ่งที่โจทย์ถาม" และ "ฐานของเปอร์เซ็นต์" มาเขียนในรูปเศษส่วน แล้วคูณด้วย 100ตัวอย่างที่ 14

ห้องป. 6 มีนักเรียน 50 คน เป็นนักเรียนชาย 20 คน
มีนักเรียนชายใส่แว่น 10 คน และนักเรียนหญิงใส่แว่น 12 คน

ถามว่า ( 1 ) ห้องป. 6 มีนักเรียนใส่แว่นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งห้อง
( 2 ) ห้องป. 6 มีนักเรียนหญิงกี่เปอร์เซ็นต์
( 3 ) ในกลุ่มนักเรียนหญิงห้องป. 6 มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ใส่แว่น


( 1 ) ห้องป. 6 มีนักเรียนใส่แว่นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งห้อง
จำนวนนักเรียนใส่แว่น = จำนวนนักเรียนชายใส่แว่น + จำนวนนักเรียนหญิงใส่แว่น
= 10 + 12 คน
= 22 คน

สิ่งที่โจทย์ถามคือ "นักเรียนใส่แว่น" ซึ่งมี 22 คน
ฐานของเปอร์เซ็นต์คือ "นักเรียนทั้งห้อง" ซึ่งมี 50 คน

นำ "สิ่งที่โจทย์ถาม" และ "ฐานของเปอร์เซ็นต์" มาเขียนในรูปเศษส่วน แล้วคูณด้วย 100 %
นำ 22 และ 50 มาเขียนในรูปเศษส่วน แล้วคูณด้วย 100 % =
= 44%
ห้องป.6 มีนักเรียนใส่แว่น 44% ของนักเรียนทั้งห้อง


( 2 ) ห้องป. 6 มีนักเรียนหญิงกี่เปอร์เซ็นต์
จำนวนนักเรียนหญิง = จำนวนนักเรียนทั้งห้อง - จำนวนนักเรียนชาย
= 50 - 20 คน
= 30 คน

สิ่งที่โจทย์ถามคือ "นักเรียนหญิง" ซึ่งมี 30 คน
ฐานของเปอร์เซ็นต์คือ "นักเรียนทั้งห้อง" ซึ่งมี 50 คน

นำ "สิ่งที่โจทย์ถาม" และ "ฐานของเปอร์เซ็นต์" มาเขียนในรูปเศษส่วน แล้วคูณด้วย 100 %
นำ 30 และ 50 มาเขียนในรูปเศษส่วน แล้วคูณด้วย 100 % =
= 60%
ห้องป. 6 มีนักเรียนหญิง 60%


( 3 ) ในกลุ่มนักเรียนหญิงห้องป. 6 มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ใส่แว่น
จำนวนนักเรียนหญิงที่ไม่ใส่แว่น = จำนวนนักเรียนหญิง - จำนวนนักเรียนหญิงที่ใส่แว่น
= 30 - 12 คน
= 18 คน

สิ่งที่โจทย์ถามคือ "นักเรียนหญิงที่ไม่ใส่แว่น" ซึ่งมี 18 คน
ฐานของเปอร์เซ็นต์คือ "นักเรียนหญิง" ซึ่งมี 30 คน

นำ "สิ่งที่โจทย์ถาม" และ "ฐานของเปอร์เซ็นต์" มาเขียนในรูปเศษส่วน แล้วคูณด้วย 100 %
นำ 18 และ 30 มาเขียนในรูปเศษส่วน แล้วคูณด้วย 100 % =
= 60%
ในกลุ่มนักเรียนหญิงห้องป. 6 มี 60% ที่ไม่ใส่แว่น


หน้าที่ผ่านมา ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ (%) หน้า 4 หน้าถัดไป


ผู้ชม 12,654 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

สารบัญ
หน้า 1 เรื่องที่ต้องเรียนก่อน
ความหมายของร้อยละ
หน้า 2 ร้อยละเท่าใด หรือกี่เปอร์เซ็นต์
ฐานของร้อยละ
หน้า 3 แปลง 'เลขเปอร์เซ็นต์' เป็น 'เลขเศษส่วน'
แปลง 'เลขเศษส่วน' เป็น 'เลขเปอร์เซ็นต์'
แปลง 'เลขเปอร์เซ็นต์' เป็น 'เลขทศนิยม'
แปลง 'เลขทศนิยม' ป็น 'เปอร์เซ็นต์'
หน้า 4 เทคนิคคิดเร็ว : กี่เปอร์เซ็นต์
หน้า 5 เทคนิคคิดเร็ว : กี่บาท กี่คน กี่หน่วย

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 2
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 3
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 4
 

สมุดจดศัพท์ออนไลน์

สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกมส์ ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ

สมุดจดศัพท์เล่มนี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ นักเรียนสามารถจดศัพท์ต่อเนื่องตั้งแต่ป.1 จนถึงมหาวิทยาลัย

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.