ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ (%)

สารบัญ
หน้า 1 เรื่องที่ต้องเรียนก่อน
ความหมายของร้อยละ
หน้า 2 ร้อยละเท่าใด หรือกี่เปอร์เซ็นต์
ฐานของร้อยละ
หน้า 3 แปลง 'เลขเปอร์เซ็นต์' เป็น 'เลขเศษส่วน'
แปลง 'เลขเศษส่วน' เป็น 'เลขเปอร์เซ็นต์'
แปลง 'เลขเปอร์เซ็นต์' เป็น 'เลขทศนิยม'
แปลง 'เลขทศนิยม' เป็น 'เปอร์เซ็นต์'
หน้า 4 เทคนิคคิดเร็ว : กี่เปอร์เซ็นต์
หน้า 5 เทคนิคคิดเร็ว : กี่บาท กี่คน กี่หน่วย

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 2
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 3
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 4

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
บวกเศษส่วน
ลบเศษส่วน
คูณเศษส่วน
หารเศษส่วน
การคำนวณเลขทศนิยม
บัญญัติไตรยางค์
เทคนิคการแก้สมการ

  
ผู้ชม 12,479 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0


หน้าที่ผ่านมา ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ (%) หน้า 3 หน้าถัดไป


ตัวอย่างที่ 8

ซื้อตู้เย็นราคา 5,000 บาท

ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ผู้ซื้อต้องเสียภาษีกี่บาทซื้อสินค้า 100 บาท เสียภาษี 7 บาท

หาร "ราคาสินค้า" และ "ภาษี" ด้วย 100
เพื่อปรับ "ราคาสินค้า" ลง 100 เท่า ทำให้ "ภาษี" ลดลง 100 เท่า

ซื้อสินค้า 100 ÷ 100 บาท เสียภาษี 7 ÷ 100 บาท

ซื้อสินค้า 1 บาท เสียภาษี บาท

ปรับ "ราคาสินค้า" ขึ้น 5,000 เท่า ทำให้ "ภาษี" เพิ่มขึ้น 5,000 เท่า

ซื้อสินค้า 1 x 5,000 บาท เสียภาษี x 5,000 บาท

ซื้อสินค้า 5,000 บาท เสียภาษี x 5,000 บาท ............. ( 1 )


จาก ( 1 ) สามารถคำนวณภาษี 7% ของ 5,000 บาท ได้
โดยไม่ต้องเทียบบัญญัติไตรยางค์ โดย

แปลง "เลข%" เป็น "เลขเศษส่วน" หรือ "เลขทศนิยม"
แล้วนำไปคูณกับ "เลขฐาน" ของเปอร์เซ็นต์


แปลง 7% เป็น แล้วนำไปคูณกับ 5,000 บาท
7% ของ 5,000 บาท = x 5,000 บาท = 350 บาท
เนื่องจาก = 0.07

ดังนั้น 7% ของ 5,000 บาท = 0.07 x 5,000 บาท = 350 บาท


แปลง "เลข%" เป็น "เลขเศษส่วน"

แปลง "เลข%" เป็น "เลขเศษส่วน"
โดย นำ "%" ออก แล้วใส่ "ตัวส่วน" เป็น 100

7% =
30% = =
25% = =
125% = = 1


แปลง "เลขเศษส่วน" เป็น "เลข%"

แปลง "เลขเศษส่วน" เป็น "เลข%"
โดย คูณ "เศษส่วน" ด้วย 100 %

x 100 %
= 7%
x 100 %
= 30%
x 100 %
= 25%
1
x 100 %
= 125%


แปลง "เลข%" เป็น "เลขทศนิยม"

แปลง "เลข%" เป็น "เลขทศนิยม"
โดย นำ "%" ออก แล้วเลื่อน "." ไปทางซ้าย 2 ตำแหน่ง


7% = 7.0% = 0.07
30% = 0.30 = 0.3
25% = 0.25
125% = 1.25
7.25% = 0.0725


แปลง "เลขทศนิยม" เป็น "เลข%"

แปลง "เลขทศนิยม" เป็น "เลข%"
โดย เลื่อน "." ไปทางขวา 2 ตำแหน่ง แล้วใส่ "%"


0.07 = 7%
0.3 = 30%
0.25 = 25%
1.25 = 125%
0.0725 = 7.25%

ตัวอย่างที่ 9

พนักงานขาย 3 คน ขายสินค้า 3 ประเภท สินค้าแต่ละประเภทมีอัตราคอมมิสชั่นต่างกัน
พนักงานขายคนที่ 1 ทำยอดขายได้ 40,775 บาท ได้คอมมิสชั่น 20% ของยอดขาย
พนักงานขายคนที่ 2 ทำยอดขายได้ 55,748 บาท ได้คอมมิสชั่น 17% ของยอดขาย
พนักงานขายคนที่ 3 ทำยอดขายได้ 60,970 บาท ได้คอมมิสชั่น 15% ของยอดขาย
พนักงานขายคนไหนได้คอมมิสชั่นมากที่สุด


หาคอมมิสชั่นของพนักงานขายโดยแปลง เลข% เป็น เลขทศนิยม แล้วนำไปคูณกับยอดขาย

พนักงานขายคนที่ 1 ได้คอมมิสชั่น = 0.2 x 40,775 = 8,155.00 บาท
พนักงานขายคนที่ 2 ได้คอมมิสชั่น = 0.17 x 55,748 = 9,477.16 บาท
พนักงานขายคนที่ 3 ได้คอมมิสชั่น = 0.15 x 60,970 = 9,145.50 บาท

พนักงานขายคนที่ 2 ได้คอมมิสชั่นมากที่สุดตัวอย่างที่ 10

พนักงานขายคนหนึ่ง สามารถขายสินค้าได้ 47,880 บาท
ถ้าต้องการให้พนักงานคนนี้ได้รับคอมมิสชั่น 2,394 บาท
ต้องกำหนดอัตราคอมมิสชั่นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย

สมมุติให้ C เป็นอัตราคอมมิสชั่นที่ถูกแปลงเป็นเลขทศนิยม

C(47,880) = 2,394

กำจัด "47,880" ออกจากข้างซ้ายของสมการ โดยหารด้วย 47,880 ทั้งสองข้าง

C(47,880) ÷ 47,880 = 2,394 ÷ 47,880

C

= 0.05

0.05 = 5%

ต้องกำหนดอัตราคอมมิสชั่น 5% ของยอดขาย


ตัวอย่างที่ 11

ผสม ปลาป่น ข้าวโพด และ กากถั่วเหลือง

เข้าด้วยกันเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์
ปริมาณปลาป่นคิดเป็น เศษ 1 ส่วน 4 ของส่วนผสมทั้งหมด
อาหารสัตว์มีส่วนผสมที่เป็นปลาป่นกี่เปอร์เซ็นต์ ?


ปริมาณปลาป่นคิดเป็น เศษ 1 ส่วน 4 ของส่วนผสมทั้งหมด
หมายความว่า ส่วนผสมทั้งหมด 4 ส่วน มีปลาป่นอยู่ 1 ส่วน

ถ้ามีส่วนผสมทั้งหมด 100 ส่วน จะมีปลาป่นอยู่ กี่ส่วน ?

เมื่อปรับตัวส่วนเป็น 100 จะได้ความหมายของเปอร์เซ็นต์

แปลงตัวส่วนให้เป็น 100 โดยคูณตัวเศษ และ ตัวส่วนด้วย 25

เศษ 1 ส่วน 4 = เศษ 1 ส่วน 4 = เศษ 1 ส่วน 4

ปริมาณปลาป่นคิดเป็น เศษ 1 ส่วน 4 ของส่วนผสมทั้งหมด
หมายความว่า ส่วนผสมทั้งหมด 100 ส่วน มีปลาป่นอยู่ 25 ส่วน

ดังนั้น อาหารสัตว์มีส่วนผสมที่เป็นปลาป่น 25%

เทคนิคคิดลัด
แปลงเลขเศษส่วนใดๆ เป็นเลขเปอร์เซ็นต์
โดยคูณเศษส่วนจำนวนนั้นด้วย 100


แปลง เศษ 1 ส่วน 4 เป็น เปอร์เซ็นต์ โดยคูณ เศษ 1 ส่วน 4 ด้วย 100 %

เศษ 1 ส่วน 4 x 100 % = 25%
ตัวอย่างที่ 12

พิชิตทำข้อสอบคณิตศาสตร์ได้ เศษ 2 ส่วน 5 ของข้อสอบทั้งหมด
พิชิตได้คะแนนคณิตศาสตร์กี่เปอร์เซ็นต์

แปลง เศษ 2 ส่วน 5 เป็นเปอร์เซ็นต์ โดยคูณ เศษ 2 ส่วน 5 ด้วย 100 %
เศษ 2 ส่วน 5 x 100 % = 40%

พิชิตได้คะแนนคณิตศาสตร์ 40%


ตัวอย่างที่ 13

เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ

สมมุติว่า เป็น c% ของ
ให้ C แทน c% ที่ถูกแปลงเป็นเลขเศษส่วน
C()
=

C() ( )
=
()
กำจัดออกจากข้างซ้ายของสมการ
โดยคูณด้วย ทั้งสองข้าง
C =

แปลง ให้เป็นเลขเปอร์เซ็นต์โดยคูณด้วย 100
x 100%
41%
เป็น 41% ของ
หน้าที่ผ่านมา ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ (%) หน้า 3 หน้าถัดไป


ผู้ชม 12,479 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

สารบัญ
หน้า 1 เรื่องที่ต้องเรียนก่อน
ความหมายของร้อยละ
หน้า 2 ร้อยละเท่าใด หรือกี่เปอร์เซ็นต์
ฐานของร้อยละ
หน้า 3 แปลง 'เลขเปอร์เซ็นต์' เป็น 'เลขเศษส่วน'
แปลง 'เลขเศษส่วน' เป็น 'เลขเปอร์เซ็นต์'
แปลง 'เลขเปอร์เซ็นต์' เป็น 'เลขทศนิยม'
แปลง 'เลขทศนิยม' ป็น 'เปอร์เซ็นต์'
หน้า 4 เทคนิคคิดเร็ว : กี่เปอร์เซ็นต์
หน้า 5 เทคนิคคิดเร็ว : กี่บาท กี่คน กี่หน่วย

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 2
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 3
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 4
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.