ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ (%)

สารบัญ
หน้า 1 เรื่องที่ต้องเรียนก่อน
ความหมายของร้อยละ
หน้า 2 ร้อยละเท่าใด หรือกี่เปอร์เซ็นต์
ฐานของร้อยละ
หน้า 3 แปลง 'เลขเปอร์เซ็นต์' เป็น 'เลขเศษส่วน'
แปลง 'เลขเศษส่วน' เป็น 'เลขเปอร์เซ็นต์'
แปลง 'เลขเปอร์เซ็นต์' เป็น 'เลขทศนิยม'
แปลง 'เลขทศนิยม' เป็น 'เปอร์เซ็นต์'
หน้า 4 เทคนิคคิดเร็ว : กี่เปอร์เซ็นต์
หน้า 5 เทคนิคคิดเร็ว : กี่บาท กี่คน กี่หน่วย

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 2
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 3
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 4

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
บวกเศษส่วน
ลบเศษส่วน
คูณเศษส่วน
หารเศษส่วน
การคำนวณเลขทศนิยม
บัญญัติไตรยางค์
เทคนิคการแก้สมการ

  
ผู้ชม 24,777 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5


หน้าที่ผ่านมา ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ (%) หน้า 2 หน้าถัดไป


หาว่าร้อยละเท่าใด หรือกี่เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างที่ 3

แม่ค้าขายมะนาว 4 ลูก ราคา 5 บาท

จงหาว่ามะนาวราคาร้อยละเท่าใด"มะนาวราคาร้อยละเท่าใด" หมายความว่า "มะนาว 100 ลูก ราคากี่บาท"

มะนาว 4 ลูก ราคา 5 บาท

เพิ่มปริมาณมะนาวขึ้น 25 เท่า เพื่อให้ได้มะนาว 100 ลูก

มะนาว 4 x 25 ลูก ราคา 5 x 25 บาท

เพิ่มมะนาวขึ้น 25 เท่า ราคาจึงเพิ่ม 25 เท่า

มะนาว 100 ลูกราคา 125 บาท มะนาวราคาร้อยละ 125 บาท
ตัวอย่างที่ 4

กระเป๋าหนังราคาปกติ 500 บาท

ห้างสรรพสินค้าจัดโปรโมชั่น

ลดราคาเหลือ 350 บาท

ห้างจัดโปรโมชั่นลดราคาร้อยละเท่าใดราคาที่ลด = 500 - 350 = 150 บาท

กระเป๋า 500 บาท ลดราคา 150 บาท

หารราคาด้วย 5 เพื่อให้ได้ราคาเป็น 100 บาท
หารราคาด้วย 5 จึงต้องหารส่วนลดด้วย 5

กระเป๋า 500 ÷ 5 บาท ลดราคา 150 ÷ 5 บาท

ปรับราคาลง 5 เท่า จึงต้องปรับส่วนลดลง 5 เท่า

กระเป๋าราคา 100 บาท ลดราคา 30 บาท ลดราคาร้อยละ 30 หรือ ลด 30%


ฐานของร้อยละ

ตัวอย่างที่ 5

ปีพ.ศ. 2555 กรุงเทพฯมีประชากร 8 ล้านคน

ปีพ.ศ. 2556 กรุงเทพฯมีประชากร 8.8 ล้านคน

ประชากรของกรุงเทพฯเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

ปีพ.ศ. 2556 มีประชากรเพิ่มขึ้น = 8.8 - 8 = 0.8 ล้านคน
ปีพ.ศ. 2556 มีประชากรเพิ่มขึ้น 0.8 ล้านคน จากประชากร 8 ล้านคน ในปี 2555
เรียกประชากร 8 ล้านคน ในปี 2555 ว่า "ฐานของร้อยละ"
เพราะต้องการปรับตัวเลข 8 ล้านคน เป็น 100 ล้านคน เพื่อตอบคำถามว่า ประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด หรือ เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

ฐานของร้อยละ คือ ตัวเลขที่ถูกแปลงให้เป็น 100

ประชากร 8 ล้านคน เพิ่มขึ้น 0.8 ล้านคน

ปรับฐานประชากรจาก 8 ล้านคน เป็น 100 ล้านคน
หาร "ฐานประชากร" ด้วย 8 จึงต้องหาร "ประชากรที่เพิ่มขึ้น" ด้วย 8

ประชากร 8 ÷ 8 ล้านคน เพิ่มขึ้น 0.8 ÷ 8 ล้านคน

ลด "ฐานประชากร" ลง 8 เท่า จึงต้องลด "ประชากรที่เพิ่มขึ้น" ลง 8 เท่า

ประชากร 1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 0.1 ล้านคน

เพิ่ม "ฐานประชากร" 100 เท่า จึงต้องเพิ่ม "ประชากรที่เพิ่มขึ้น" 100 เท่า
คูณ "ฐานประชากร" ด้วย 100 จึงต้องคูณ "ประชากรที่เพิ่มขึ้น" ด้วย 100

ประชากร 1 x 100 ล้านคน เพิ่มขึ้น 0.1 x 100 ล้านคน

ประชากร 100 ล้านคน เพิ่มขึ้น 10 ล้านคน

ประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของประชากรในปีพ.ศ. 2555
หรือ ประชากรเพิ่มขึ้น 10% ของประชากรปีพ.ศ.2555

การบอก "ฐาน" ของร้อยละ จะบอกด้วยคำว่า "ของ"
สิ่งที่อยู่หลังคำว่า "ของ" คือ ฐานของร้อยละ

กรณีทั่วไปหากฐานของร้อยละเป็นสิ่งที่รู้กันทั่วไปแล้วมักถูกละไป (ไม่ใส่คำว่า "ของ") จากตัวอย่างที่ 5 ถ้ากล่าวว่า ประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือ ประชากรเพิ่มขึ้น 10% แม้ไม่ระบุฐานของร้อยละ แต่ทุกคนเข้าใจได้เองว่าฐานของร้อยละคือประชากรปีพ.ศ.2555 เพราะเป็นการเปรียบเทียบจำนวนประชากรในปีพ.ศ. 2556 กับจำนวนประชากรในปีพ.ศ. 2555

เรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน
เมื่อข้อสอบกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้มักไม่ระบุ "ฐานของร้อยละ"
เมื่อไม่มีการระบุฐานของร้อยละให้ทุกคนเข้าใจฐานของร้อยละตามตารางนี้

เรื่อง ฐานของร้อยละ ตัวอย่าง
กำไร ต้นทุน ขายสินค้าได้กำไร 10%
หมายถึงต้นทุนสินค้า 100 บาท ขายได้กำไร 10 บาท
ขาดทุน ต้นทุน ขายสินค้าขาดทุน 10%
หมายถึงต้นทุนสินค้า 100 บาท ขายขาดทุน 10 บาท
ลดราคา ราคาติดประกาศ สินค้าลดราคา 10%
หมายถึงติดราคาไว้ 100 บาท ให้ส่วนลด 10 บาท
ขึ้นราคา ราคาเดิม สินค้าขึ้นราคา 10%
หมายถึงราคาเดิม (ก่อนขึ้นราคา) 100 บาท ขึ้นราคาอีก 10 บาท
ดอกเบี้ย เงินต้น คิดดอกเบี้ย 10%
หมายถึงเงินต้น 100 บาท คิดดอกเบี้ย 10 บาท

ระวัง! ถ้าโจทย์ระบุฐานต่างจากในตารางนี้ ต้องใช้ฐานตามที่โจทย์ระบุ

ให้สังเกตตัวอย่างที่ 6 และ ตัวอย่างที่ 7 ซึ่งใช้ฐานต่างกัน


ตัวอย่างที่ 6

ซื้อตุ๊กตามาราคา 300 บาท

ขายราคา 400 บาท

ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์กำไร = ราคาขาย - ต้นทุน
= 400 - 300
= 100

ในคำถาม โจทย์ไม่ระบุ "ฐานของเปอร์เซ็นต์"
จึงใช้ฐานที่สรุปไว้ในตารางคือ "กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุน"


ต้นทุน 300 บาท ได้กำไร 100 บาท

ปรับต้นทุนจาก 300 บาท เป็น 100 บาท
หาร "ต้นทุน" ด้วย 3 จึงต้องหาร "กำไร" ด้วย 3

ต้นทุน 300 ÷ 3 บาท ได้กำไร 100 ÷ 3 บาท

ลด "ต้นทุน" ลง 3 เท่า จึงต้องลด "กำไร" ลง 3 เท่า

ต้นทุน 100 บาท ได้กำไร 33.33 บาท

ได้กำไร 33.33%


ตัวอย่างที่ 7

ซื้อตุ๊กตามาราคา 300 บาท

ขายราคา 400 บาท

ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาขายโจทย์ระบุ "ฐานของเปอร์เซ็นต์" ชัดเจนว่า "ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาขาย"
จึงต้องใช้ "ราคาขาย" เป็นฐานตามที่โจทย์ระบุ

ขายสินค้า 400 บาท ได้กำไร 100 บาท

ปรับราคาขายจาก 400 บาท เป็น 100 บาท
หาร "ราคาขาย" ด้วย 4 จึงต้องหาร "กำไร" ด้วย 4

ขายสินค้า 400 ÷ 4 บาท ได้กำไร 100 ÷ 4 บาท

ลด "ราคาขาย" ลง 4 เท่า จึงต้องลด "กำไร" ลง 4 เท่า

ขายสินค้า 100 บาท ได้กำไร 25 บาท

ได้กำไร 25% ของราคาขาย


หน้าที่ผ่านมา ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ (%) หน้า 2 หน้าถัดไป


ผู้ชม 24,777 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5

สารบัญ
หน้า 1 เรื่องที่ต้องเรียนก่อน
ความหมายของร้อยละ
หน้า 2 ร้อยละเท่าใด หรือกี่เปอร์เซ็นต์
ฐานของร้อยละ
หน้า 3 แปลง 'เลขเปอร์เซ็นต์' เป็น 'เลขเศษส่วน'
แปลง 'เลขเศษส่วน' เป็น 'เลขเปอร์เซ็นต์'
แปลง 'เลขเปอร์เซ็นต์' เป็น 'เลขทศนิยม'
แปลง 'เลขทศนิยม' ป็น 'เปอร์เซ็นต์'
หน้า 4 เทคนิคคิดเร็ว : กี่เปอร์เซ็นต์
หน้า 5 เทคนิคคิดเร็ว : กี่บาท กี่คน กี่หน่วย

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 2
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 3
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 4
 

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.