ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)

สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของค.ร.น.
หน้า 2 หา ค.ร.น. โดยวิธีแยกตัวประกอบ
หน้า 3 หา ค.ร.น. โดยวิธีตั้งหาร
หน้า 4 โจทย์ปัญหาค.ร.น.
แบบฝึกหัดข้อสอบ
ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ
ตัวประกอบของจำนวนนับ
ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)
ค.ร.น. และ ห.ร.ม.

วิดีโอสอนค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)


ผู้ชม 135,414 ผู้ลงคะแนน 121 คะแนนเฉลี่ย 4


ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย) หน้า 1 หน้าถัดไป


เรื่องที่ต้องเรียนก่อน

ก่อนที่จะเรียนเรื่อง ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย) นักเรียนควรเรียนเรื่อง "จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ" ก่อน เพราะ เนื้อหาของ ค.ร.น. ต้องอาศัยความเข้าใจเรื่อง จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องจำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ ให้กลับไปทบทวนเรื่องจำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบตามลิงค์ที่อยู่ที่ส่วนหัวของบทเรียนนี้

ความหมายของ ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)

ให้ M เป็นจำนวนที่นำไปหารด้วย 2 และ 3 ลงตัว
ไม่มีเศษเหลือจากการหาร
M มีค่าน้อยที่สุดเท่าใด ?
M เป็นจำนวนใดได้บ้าง ?

M = 30 ได้ไหม ?

ทดสอบโดยนำ 2 และ 3 ไปหาร 30
30 ÷ 2 หารลงตัว ไม่มีเศษเหลือจากการหาร
30 ÷ 3 หารลงตัว ไม่มีเศษเหลือจากการหาร
ทั้ง 2 และ 3 สามารถหาร 30 ลงตัว
ดังนั้น M = 30 ได้

M = 24 ได้ไหม ?

ทดสอบโดยนำ 2 และ 3 ไปหาร 24
24 ÷ 2 หารลงตัว ไม่มีเศษเหลือจากการหาร
24 ÷ 3 หารลงตัว ไม่มีเศษเหลือจากการหาร
ทั้ง 2 และ 3 สามารถหาร 24 ลงตัว
ดังนั้น M = 24 ได้

24 คือ ค่าที่น้อยที่สุดของ M ใช่ไหม ?
ไม่ใช่ เพราะ 12 มีค่าน้อยกว่า 24
12 เป็นจำนวนที่นำ 2 และ 3 ไปหารลงตัว

12 คือ ค่าที่น้อยที่สุดของ M ใช่ไหม ?
ยังไม่ใช่ เพราะยังมี 6 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 12
6 เป็นจำนวนที่นำ 2 และ 3 ไปหารลงตัว

6 คือ ค่าที่น้อยที่สุดของ M ใช่ไหม ?
ใช่ เพราะไม่มีจำนวนอื่นอีกแล้วที่น้อยกว่า 6 ที่นำ 2 และ 3 ไปหารลงตัว
เรียก 6 ว่า ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย) ของ 2 และ 3

ค.ร.น. คือ จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปแล้วได้ผลหารลงตัวพอดี ไม่มีเศษเหลือจากการหาร


วิธีหา ค.ร.น. ค.ร.น.

การหา ค.ร.น. ทำได้ 2 วิธี
1) หา ค.ร.น. โดยวิธีแยกตัวประกอบ
2) หา ค.ร.น. โดยวิธีตั้งหาร

ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย) หน้า 1 หน้าถัดไป
  
ผู้ชม 135,415 ผู้ลงคะแนน 121 คะแนนเฉลี่ย 4

สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของค.ร.น.
หน้า 2 หา ค.ร.น. โดยวิธีแยกตัวประกอบ
หน้า 3 หา ค.ร.น. โดยวิธีตั้งหาร
หน้า 4 โจทย์ปัญหาค.ร.น.
แบบฝึกหัดข้อสอบ
ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.