ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)

สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของค.ร.น.
หน้า 2 หา ค.ร.น. โดยวิธีแยกตัวประกอบ
หน้า 3 หา ค.ร.น. โดยวิธีตั้งหาร
หน้า 4 โจทย์ปัญหาค.ร.น.
แบบฝึกหัดข้อสอบ
ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ
ตัวประกอบของจำนวนนับ
ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)
ค.ร.น. และ ห.ร.ม.

วิดีโอสอนค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)


ผู้ชม 13,166 ผู้ลงคะแนน 3 คะแนนเฉลี่ย 5


หน้าที่ผ่านมา ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย) หน้า 3 หน้าถัดไป


หา ค.ร.น. โดยวิธีตั้งหาร

ตัวอย่างที่ 3

ขั้นตอนการหา ค.ร.น. ของ 4 และ 6 โดยวิธีตั้งหาร

1)
นำ 4 และ 6 ตั้งไว้เพื่อเตรียมหาร
2)
หาจำนวนเฉพาะที่หาร 4 และ 6 ลงตัว
จำนวนเฉพาะที่หาร 4 และ 6 ลงตัวคือ 2
3)
4 ÷ 2 = 2
6 ÷ 2 = 3
4)
ค.ร.น. = ผลคูณของตัวเลขที่อยู่รอบนอก
(ตัวเลขที่อยู่ในวงกลมสีเขียว)
ค.ร.น. = 2 x 2 x 3
ค.ร.น. = 12ตัวอย่างที่ 4

ขั้นตอนการหา ค.ร.น. ของ 30, 20 และ 28 โดยวิธีตั้งหาร

1)
นำ 30, 20 และ 28 ตั้งไว้เพื่อเตรียมหาร
2)
หาจำนวนเฉพาะที่หาร 30, 20 และ 28 ลงตัว
จำนวนเฉพาะที่หาร 30, 20 และ 28 ลงตัวคือ 2
3)
30 ÷ 2 = 15
20 ÷ 2 = 10
28 ÷ 2 = 14
4)
หาจำนวนเฉพาะที่หาร 15, 10 และ 14 ลงตัว
ถ้าไม่มีจำนวนเฉพาะที่หารทั้งสามจำนวนลงตัว
ให้หาจำนวนเฉพาะที่หารอย่างน้อย 2 จำนวนลงตัว
จำนวนเฉพาะที่หาร 10 และ 14 ลงตัวคือ 2
15 หารด้วย 2 ไม่ลงตัว จึงดึง 15 ลงมาโดยไม่ต้องหาร
10 ÷ 2 = 5
14 ÷ 2 = 7
5)
หาจำนวนเฉพาะที่หาร 15, 5 และ 7 ลงตัว
ถ้าไม่มีจำนวนเฉพาะที่หารทั้งสามจำนวนลงตัว
ให้หาจำนวนเฉพาะที่หารอย่างน้อย 2 จำนวนลงตัว
จำนวนเฉพาะที่หาร 15 และ 5 ลงตัวคือ 5
15 ÷ 5 = 3
5 ÷ 5 = 1
7 หารด้วย 5 ไม่ลงตัว จึงดึง 7 ลงมาโดยไม่ต้องหาร
6)
กระบวนการหารสิ้นสุดเมื่อไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะที่หารตัวตั้งอย่างน้อย 2 จำนวนลงตัว
3 และ 7 เป็นจำนวนเฉพาะ จึงไม่มีจำนวนเฉพาะที่หาร 3 และ 7 ลงตัว

ค.ร.น. = ผลคูณของตัวเลขที่อยู่รอบนอก
(ตัวเลขที่อยู่ในวงกลมสีเขียว)
ค.ร.น. = 2 x 2 x 5 x 3 x 7
ค.ร.น. = 420

ข้อควรระวัง

การหา ค.ร.น. โดยวิธีตั้งหาร ต้องใช้ตัวหารที่เป็นจำนวนเฉพาะ จึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องทุกครั้ง
ถ้าใช้ตัวหารที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ (ตัวหารเป็นจำนวนประกอบ) อาจทำให้ได้คำตอบที่ไม่ถูกต้อง
ตัวอย่างนี้ แสดงการหา ค.ร.น. ของ 30, 20 และ 28
โดยเลือก 10 เป็นตัวหาร
10 เป็นจำนวนประกอบ ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ
ค.ร.น. ที่คำนวณได้คือ 10 x 2 x 3 x 14 = 840
แม้ว่าวิธีคำนวณจะถูกต้อง แต่ผลสุดท้ายคำตอบผิด
ค.ร.น. ของ 30, 20 และ 28 คือ 420 ไม่ใช่ 840
สาเหตุของความผิดนี้ เกิดจากการใช้จำนวนประกอบเป็นตัวหาร


หน้าที่ผ่านมา ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย) หน้า 3 หน้าถัดไป
  
ผู้ชม 13,167 ผู้ลงคะแนน 3 คะแนนเฉลี่ย 5

สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของค.ร.น.
หน้า 2 หา ค.ร.น. โดยวิธีแยกตัวประกอบ
หน้า 3 หา ค.ร.น. โดยวิธีตั้งหาร
หน้า 4 โจทย์ปัญหาค.ร.น.
แบบฝึกหัดข้อสอบ
ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.