ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


ดอกเบี้ย

สารบัญ
หน้า 1 ดอกเบี้ยไม่ทบต้น และ
ดอกเบี้ยทบต้น
หน้า 2 สูตรคำนวณดอกเบี้ยไม่ทบต้น
หน้า 3 สูตรคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ดอกเบี้ย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%)
บัญญัติไตรยางค์
การคำนวณเลขทศนิยม
เทคนิคการแก้สมการ

  
ผู้ชม 13,852 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5


หน้าที่ผ่านมา ดอกเบี้ย หน้า 2 หน้าถัดไป


สูตร คำนวณดอกเบี้ยไม่ทบต้น

จาก ตัวอย่างที่ 1

โอ๋นำเงินไปฝากธนาคาร 10,000 บาท
ธนาคารให้ดอกเบี้ย 3% ต่อปี
โอ๋ถอนดอกเบี้ยออกจากบัญชีเงินฝากทุกปี
เมื่อฝากครบ 3 ปี โอ๋ได้รับดอกเบี้ยกี่บาท


เนื่องจากดอกเบี้ยเท่ากันทุกปี
จึงคำนวณดอกเบี้ยของปีแรก แล้วนำมาคูณด้วยจำนวนปี ได้เป็นสูตร

ดอกเบี้ย = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา

หมายเหตุ : เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยคิดต่อหน่วยเวลา
ดังนั้น "หน่วยเวลา" ของอัตราดอกเบี้ย และ ระยะเวลา ต้องสอดคล้องกัน


เงินต้น 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ระยะเวลา 3 ปี
แทนค่าในสูตร
โอ๋ได้รับดอกเบี้ยทั้งหมด = ( 10,000 บาท ) x ( 3% ) x ( 3 ปี )
= 10,000 x 0.03 x 3
= 900 บาท

ข้อควรระวัง
ปรกติธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยต่อปี และรอบการคิดดอกเบี้ยคือ 1 ปี ถ้าระยะเวลาคิดดอกเบี้ยไม่ถึงปี ต้องปรับอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ฝากเงิน

ตัวอย่างที่ 3

โอ๋ฝากเงินธนาคาร 10,000 บาท
ธนาคารให้ดอกเบี้ย 3% ต่อปี
เมื่อฝากไปได้ 6 เดือน
โอ๋มีความจำเป็นต้องใช้เงิน
จึงถอนเงินออกมาทั้งหมด
โอ๋ได้รับเงินทั้งหมดกี่บาท

เงินที่โอ๋ได้รับมี 2 ส่วนคือ เงินต้น และดอกเบี้ย

เงินต้นคือเงินที่นำไปฝากธนาคาร = 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ฝาก 6 เดือน

ดอกเบี้ยที่โอ๋ได้รับคำนวณจากเงินต้น 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี แต่คำนวณในเวลาเพียง 6 เดือน หรือครึ่งปี

วิธีที่ 1
คิดดอกเบี้ยโดยใช้หน่วยของเวลา เป็น "ปี"
อัตราดอกเบี้ยจึงต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี

เงินต้น 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี
6 เดือน = ปี = 0.5 ปี
ระยะเวลา 0.5 ปี
ดอกเบี้ย = 10,000 x 0.03 x 0.5
= 150 บาท

วิธีที่ 2
คิดดอกเบี้ยโดยใช้หน่วยของเวลา เป็น "เดือน"
อัตราดอกเบี้ยจึงต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี หรือ 3% ต่อ 12 เดือน
เมื่อต้องการใช้หน่วยเป็น "เดือน" ต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นต่อเดือน
3% ต่อ 12 เดือน = % ต่อเดือน
= % ต่อเดือน
= 0.25% ต่อเดือน
เงินต้น 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อเดือน
ระยะเวลา 6 เดือน
ดอกเบี้ย = 10,000 x 0.0025 x 6
= 150 บาท

โอ๋ได้รับเงินทั้งหมด = เงินต้น + ดอกเบี้ย
= 10,000 + 150 บาท
= 10,150 บาท


ตัวอย่างที่ 4

โอ๋นำเงินไปฝากธนาคาร และ
ถอนดอกเบี้ยออกจากบัญชีเงินฝากทุกปี
โอ๋ได้รับดอกเบี้ยทั้งหมด 12,000 บาท
จากการฝาก 4 ปี
ธนาคารให้ดอกเบี้ย 4% ต่อปี

โอ๋นำเงินไปฝากธนาคารกี่บาท

สมมุติว่าโอ๋นำเงินไปฝากธนาคาร M บาท
แปลง 4% เป็นเลขทศนิยม ได้เป็น 0.04
ระยะเวลา 4 ปี
ได้รับดอกเบี้ย 12,000 บาท
แทนค่าลงในสูตร คำนวณดอกเบี้ย แล้วแก้สมการเพื่อหาค่า M
ดอกเบี้ย = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา
12,000 = M x 0.04 x 4
กำจัด 4 ออกจากข้างขวาของสมการ โดยหารด้วย 4 ทั้งสองข้าง
12,000 ÷ 4 = M x 0.04 x 4 ÷ 4
3,000 = M x 0.04
กำจัด 0.04 ออกจากข้างขวาของสมการ โดยหารด้วย 0.04 ทั้งสองข้าง
3,000 ÷ 0.04 = M x 0.04 ÷ 0.04
75,000 = M

โอ๋นำเงินไปฝากธนาคาร 75,000 บาท


ตัวอย่างที่ 5

โอ๋นำเงินไปฝากธนาคาร 10,000 บาท และ
ถอนดอกเบี้ยออกจากบัญชีเงินฝากทุกปี
เมื่อฝากครบ 5 ปี โอ๋ได้รับดอกเบี้ยทั้งหมด 1,625 บาท

ธนาคารให้ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี

สมมุติว่าธนาคารให้ดอกเบี้ย a% ต่อปี
แปลง a% เป็นเลขทศนิยม ได้เป็น A
แทนค่าลงในสูตร คำนวณดอกเบี้ย แล้วแก้สมการเพื่อหาค่า A
ดอกเบี้ย = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา
1,625 = 10,000 x A x 5
กำจัด 5 ออกจากข้างขวาของสมการ โดยหารด้วย 5 ทั้งสองข้าง
1,625 ÷ 5 = 10,000 x A x 5 ÷ 5
325 = 10,000 x A
กำจัด 10,000 ออกจากข้างขวาของสมการ โดยหารด้วย 10,000 ทั้งสองข้าง
325 ÷ 10,000 = 10,000 ÷ 10,000 x A
0.0325 = A
แปลง "เลขทศนิยม" เป็น "เลข%" โดยเลื่อน "." ไปทางขวา 2 ตำแหน่ง
0.0325 = 3.25%

ธนาคารให้ดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี


หน้าที่ผ่านมา ดอกเบี้ย หน้า 2 หน้าถัดไป


ผู้ชม 13,852 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.