ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของ ห.ร.ม.
หน้า 2 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีแยกตัวประกอบ
หน้า 3 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีตั้งหาร
หน้า 4 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธียูคลิด
หน้า 5 โจทย์ปัญหา ห.ร.ม.
แบบฝึกหัดข้อสอบ
ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ
ตัวประกอบของจำนวนนับ
เทคนิคหารเลขเร็ว
ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)
ค.ร.น. และ ห.ร.ม.

วิดีโอสอนห.ร.ม. (หารร่วมมาก)


ผู้ชม 128,978 ผู้ลงคะแนน 98 คะแนนเฉลี่ย 5


ห.ร.ม. (หารร่วมมาก) หน้า 1 หน้าถัดไป


เรื่องที่ต้องเรียนก่อน

ก่อนที่จะเรียนเรื่อง ห.ร.ม. (หารร่วมมาก) นักเรียนควรเรียนเรื่อง "จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ" ก่อน เพราะ เนื้อหาของ ห.ร.ม. ต้องอาศัยความเข้าใจเรื่อง จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องจำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ ให้กลับไปทบทวนเรื่องจำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบก่อน

ความหมายของ ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

ให้ D เป็นจำนวนที่หาร 12 และ 18 ลงตัว
D มีค่าได้มากที่สุดเท่าใด ?
D เป็นจำนวนใดได้บ้าง ?
D = 2 ได้ไหม ? ทดสอบโดยนำ 2 ไปหาร 12 12 ÷ 2 หารลงตัว
ทดสอบโดยนำ 2 ไปหาร 18 18 ÷ 2 หารลงตัว
2 หาร 12 และ 18 ลงตัว ดังนั้น D = 2 ได้

2 คือจำนวนที่มากที่สุดที่หาร 12 และ 18 ลงตัวใช่หรือไม่ ?

ไม่ใช่ เพราะมีจำนวนอื่นที่มีค่ามากกว่า 2 และหาร 12 และ 18 ลงตัว เช่น 3
D = 3 ได้เพราะ 12 ÷ 3 หารลงตัว
18 ÷ 3 หารลงตัว

3 คือจำนวนที่มากที่สุดที่หาร 12 และ 18 ลงตัวใช่หรือไม่ ?

ยังไม่ใช่ เพราะยังมี 6 ซึ่งมีค่ามากกว่า 3 และหาร 12 และ 18 ลงตัว
D = 6 ได้เพราะ 12 ÷ 6 หารลงตัว
18 ÷ 6 หารลงตัว

6 คือจำนวนที่มากที่สุดที่หาร 12 และ 18 ลงตัวใช่หรือไม่ ?

ใช่ เพราะไม่มีจำนวนที่มากกว่า 6 และหาร 12 และ 18 ลงตัว
ค่าที่มากที่สุดของ D คือ 6
6 คือจำนวนที่มีค่ามากที่สุดที่หาร 12 และ 18 ลงตัว
เรียก 6 ว่า ห.ร.ม. (หารร่วมมาก) ของ 12 และ 18

ห.ร.ม. ของจำนวนเต็มสองจำนวนซึ่งไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน คือจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่หารทั้งสองจำนวนนั้นลงตัว


วิธีหา ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

การหา ห.ร.ม. ทำได้ 3 วิธี
1) หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีแยกตัวประกอบ
2) หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีตั้งหาร โดยหารตัวตั้งทุกตัวด้วยตัวประกอบร่วม
3) หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีตั้งหารแบบยูคลิด


ห.ร.ม. (หารร่วมมาก) หน้า 1 หน้าถัดไป
  
ผู้ชม 128,979 ผู้ลงคะแนน 98 คะแนนเฉลี่ย 5

สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของ ห.ร.ม.
หน้า 2 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีแยกตัวประกอบ
หน้า 3 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีตั้งหาร
หน้า 4 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธียูคลิด
หน้า 5 โจทย์ปัญหา ห.ร.ม.
แบบฝึกหัดข้อสอบ
ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)
 

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.