ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของ ห.ร.ม.
หน้า 2 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีแยกตัวประกอบ
หน้า 3 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีตั้งหาร
หน้า 4 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธียูคลิด
หน้า 5 โจทย์ปัญหา ห.ร.ม.
แบบฝึกหัดข้อสอบ
ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ
ตัวประกอบของจำนวนนับ
เทคนิคหารเลขเร็ว
ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)
ค.ร.น. และ ห.ร.ม.

วิดีโอสอนห.ร.ม. (หารร่วมมาก)


ผู้ชม 7,684 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0


หน้าที่ผ่านมา ห.ร.ม. (หารร่วมมาก) หน้า 5


ประยุกต์ ห.ร.ม. เพื่อตอบโจทย์ปัญหาในงานเลี้ยงปีใหม่ เจ้าภาพเตรียมน้ำส้ม 5 กล่อง กล่องละ 2,002 ลบ.ซม. และน้ำองุ่น 7 กล่อง กล่องละ 1,694 ลบ.ซม. ไว้เทใส่แก้วเพื่อเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน แขกแต่ละคนได้รับน้ำส้มหรือน้ำองุ่นคนละแก้วซึ่งแต่และแก้วมีปริมาณเท่ากัน ไม่มีการเทน้ำส้มและน้ำองุ่นปนกันในแก้วเดียวกัน การเทน้ำส้มและน้ำองุ่นจากกล่องลงแก้วต้องเทให้หมดกล่อง ไม่มีเศษเหลือในกล่อง เจ้าภาพพยายามเทให้แต่ละแก้วมีปริมาณมากที่สุด เมื่อแขกแต่ละคนได้รับเครื่องดื่มครบคนละแก้วแล้ว มีเครื่องดื่มเหลืออีก 2 แก้ว

ถามว่า 1) มีแขกมาร่วมงานเลี้ยงปีใหม่กี่คน
2) แขกแต่ละคนได้รับเครื่องดื่มกี่ลบ.ซม.

น้ำส้ม 5 กล่อง กล่องละ 2,002 ลบ.ซม.
มีน้ำส้มทั้งหมด = 5 x 2,002 ลบ.ซม.
= 10,010 ลบ.ซม.

น้ำองุ่น 7 กล่อง กล่องละ 1,694 ลบ.ซม
มีน้ำองุ่นทั้งหมด = 7 x 1,694 ลบ.ซม.
= 11,858 ลบ.ซม.

เทน้ำส้มและน้ำองุ่นลงแก้ว แต่ละแก้วมีปริมาณเท่าๆ กัน
โดยไม่มีน้ำส้มหรือน้ำองุ่นเหลืออยู่ในกล่อง

สมมุติให้เครื่องดื่มแต่ละแก้วมีปริมาณ D ลบ.ซม.
D คือจำนวนที่หาร 10,010 ลบ.ซม. ลงตัว เพื่อไม่ให้มีน้ำส้มเหลืออยู่ในกล่อง และ
D คือจำนวนที่หาร 11,858 ลบ.ซม. ลงตัว เพื่อไม่ให้มีน้ำองุ่นเหลืออยู่ในกล่อง
เจ้าภาพพยายามเทให้แต่ละแก้วมีปริมาณมากที่สุด
D คือจำนวนที่มีค่ามากที่สุดที่หาร 10,010 ลบ.ซม. และ 11,858 ลบ.ซม. ลงตัว
ดังนั้น D คือ ห.ร.ม. ของ 10,010 และ 11,858

หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีแยกตัวประกอบ

10,010 = 2 x 7 x 11 x 13 x 5
11,858 = 2 x 7 x 11 x 11 x 7

ห.ร.ม. = 2 x 7 x 11
= 154


หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีหารด้วยตัวประกอบร่วมห.ร.ม. = 2 x 7 x 11
= 154


หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีตั้งหารแบบยูคลิดห.ร.ม. = 154

ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


เทน้ำส้ม 10,010 ลบ.ซม. ลงแก้ว แก้วละ 154 ลบ.ซม. ได้น้ำส้มกี่แก้ว ?
ได้น้ำส้ม = 10,010 ÷ 154
= 65 แก้ว

เทน้ำองุ่น 11,858 ลบ.ซม. ลงแก้ว แก้วละ 154 ลบ.ซม. ได้น้ำองุ่นกี่แก้ว ?
ได้น้ำองุ่น = 11,858 ÷ 154
= 77 แก้ว

ในงานเลี้ยงมีเครื่องดื่มทั้งหมดกี่แก้ว ?

ในงานเลี้ยงมีเครื่องดื่มทั้งหมด = น้ำส้ม + น้ำองุ่น
= 65 + 77 แก้ว
= 142 แก้ว

เมื่อแขกแต่ละคนได้รับเครื่องดื่มครบคนละแก้วแล้ว มีเครื่องดื่มเหลืออีก 2 แก้ว

แจกเครื่องดื่มให้แขก = 142 - 2 แก้ว
= 140 แก้ว

ตอบคำถาม 1) มีแขกมาร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ 140 คน
2) แขกแต่ละคนได้รับเครื่องดื่ม 154 ลบ.ซม.


หน้าที่ผ่านมา ห.ร.ม. (หารร่วมมาก) หน้า 5
  
ผู้ชม 7,685 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของ ห.ร.ม.
หน้า 2 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีแยกตัวประกอบ
หน้า 3 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีตั้งหาร
หน้า 4 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธียูคลิด
หน้า 5 โจทย์ปัญหา ห.ร.ม.
แบบฝึกหัดข้อสอบ
ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.