ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของ ห.ร.ม.
หน้า 2 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีแยกตัวประกอบ
หน้า 3 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีตั้งหาร
หน้า 4 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธียูคลิด
หน้า 5 โจทย์ปัญหา ห.ร.ม.
แบบฝึกหัดข้อสอบ
ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ
ตัวประกอบของจำนวนนับ
เทคนิคหารเลขเร็ว
ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)
ค.ร.น. และ ห.ร.ม.

วิดีโอสอนห.ร.ม. (หารร่วมมาก)


ผู้ชม 12,732 ผู้ลงคะแนน 2 คะแนนเฉลี่ย 5


หน้าที่ผ่านมา ห.ร.ม. (หารร่วมมาก) หน้า 4 หน้าถัดไป


หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีตั้งหารแบบยูคลิด

ตัวอย่างที่ 5

ขั้นตอนการหา ห.ร.ม. ของ 42 และ 154 ด้วยวิธีตั้งหารแบบยูคลิด

1) นำ 42 และ 154 ตั้งไว้เพื่อเตรียมหาร โดยเรียงจากน้อยไปมาก


2)

นำ 42 ไปหาร 154 ได้ผลหารคือ 3
กรณีที่หารไม่ลงตัว ให้ตัดเศษทิ้งเสมอโดยไม่ต้องปัดขึ้น3)นำตัวหารไปคูณผลหาร
42 x 3 = 1264)


นำผลคูณไปลบตัวตั้ง
154 - 126 = 285)
นำ 28 ไปหาร 42 ได้ผลหารคือ 1
กรณีที่หารไม่ลงตัว
ให้ตัดเศษทิ้งเสมอโดยไม่ต้องปัดขึ้น


6)
นำตัวหารไปคูณผลหาร
28 x 1 = 28


7)
นำผลคูณไปลบตัวตั้ง
42 - 28 = 14


8)
นำ 14 ไปหาร 28 ได้ผลหารคือ 2


9)
กระบวนการหา ห.ร.ม. สิ้นสุดเมื่อหารลงตัว
ห.ร.ม. คือตัวหารตัวสุดท้าย
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ห.ร.ม. คือตัวหารที่หารลงตัว
ห.ร.ม. = 14
ตัวอย่างที่ 6

หา ห.ร.ม. ของ 420, 630 และ 735 ด้วยวิธีตั้งหารแบบยูคลิด

การตั้งหารแบบยูคลิดมีข้อจำกัดคือ หา ห.ร.ม. ของเลขได้ทีละ 2 จำนวน โดยนำเลข 2 จำนวนมาตั้งหารกลับไปกลับมา ระหว่างจำนวนทางซ้าย และจำนวนทางขวา ตัวหารจะมีค่าลดลงเรื่อย ๆ จนจำนวนสุดท้ายหารลงตัวและได้ ห.ร.ม.

ในกรณีที่ต้องการหา ห.ร.ม. ของจำนวนมากกว่า 2 จำนวน ให้นำสองจำนวนแรกไปตั้งหารก่อน เพื่อหา ห.ร.ม. ของสองจำนวนแรก แล้วนำ ห.ร.ม. ที่ได้ไปตั้งหารกับจำนวนที่สาม ห.ร.ม.ที่ได้ในขั้นตอนสุดท้ายคือ ห.ร.ม. ของเลขทั้งสามจำนวน

ขั้นตอนการหา ห.ร.ม. ของ 420, 630 และ 735 ด้วยวิธีตั้งหารแบบยูคลิด

ขั้นที่ 1 หา ห.ร.ม. ของ 420 และ 630

1.1)
นำ 420 และ 630 ตั้งไว้เพื่อเตรียมหาร โดยเรียงจากน้อยไปมาก


1.2)
นำ 420 ไปหาร 630 ได้ผลหารคือ 1
กรณีที่หารไม่ลงตัว
ให้ตัดเศษทิ้งเสมอโดยไม่ต้องปัดขึ้น


1.3)
นำตัวหารไปคูณผลหาร
420 x 1 = 420


1.4)
นำผลคูณไปลบตัวตั้ง
630 - 420 = 210


1.5)
นำ 210 ไปหาร 420 ได้ผลหารคือ 2


1.6)
นำตัวหารไปคูณผลหาร
210 x 2 = 420


1.7)
นำผลคูณไปลบตัวตั้ง
420- 420 = 0
กระบวนการหา ห.ร.ม. สิ้นสุดเมื่อหารลงตัว
ห.ร.ม. คือตัวหารตัวสุดท้าย
ห.ร.ม. = 210

210 เป็น ห.ร.ม. ของ 420 และ 630

ขั้นที่ 2 หา ห.ร.ม. ของ 210 และ 735

2.1)
นำ 210 และ 735 ตั้งไว้เพื่อเตรียมหาร โดยเรียงจากน้อยไปมาก


2.2)
นำ 210 ไปหาร 735 ได้ผลหารคือ 3


2.3)
นำตัวหารไปคูณผลหาร
210 x 3 = 630


2.4)
นำผลคูณไปลบตัวตั้ง
735 - 630 = 105


2.5)
นำ 105 ไปหาร 210 ได้ผลหารคือ 2


2.6)
นำตัวหารไปคูณผลหาร
105 x 2 = 210


2.7)
นำผลคูณไปลบตัวตั้ง
210 - 210 = 0
กระบวนการหา ห.ร.ม. สิ้นสุดเมื่อหารลงตัว
ห.ร.ม. คือตัวหารที่หารลงตัว
ห.ร.ม. = 105

ห.ร.ม. ของ 420, 630 และ 735 คือ 105

หน้าที่ผ่านมา ห.ร.ม. (หารร่วมมาก) หน้า 4 หน้าถัดไป
  
ผู้ชม 12,733 ผู้ลงคะแนน 2 คะแนนเฉลี่ย 5

สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของ ห.ร.ม.
หน้า 2 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีแยกตัวประกอบ
หน้า 3 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีตั้งหาร
หน้า 4 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธียูคลิด
หน้า 5 โจทย์ปัญหา ห.ร.ม.
แบบฝึกหัดข้อสอบ
ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)
 

สมุดจดศัพท์ออนไลน์

สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกมส์ ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ

สมุดจดศัพท์เล่มนี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ นักเรียนสามารถจดศัพท์ต่อเนื่องตั้งแต่ป.1 จนถึงมหาวิทยาลัย

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.