ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของเศษซ้อน
หน้า 2 แปลงเศษซ้อนเป็นเศษส่วนอย่างง่าย

แบบฝึกหัดข้อสอบ
เศษซ้อน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ลำดับการคำนวณ

วิดีโอสอนเทคนิคการทำโจทย์ข้อสอบเศษซ้อน

  
ผู้ชม 14,581 ผู้ลงคะแนน 4 คะแนนเฉลี่ย 4


หน้าที่ผ่านมา เศษซ้อน หน้า 2


แปลงเศษซ้อนให้เป็นเศษส่วนอย่างง่าย

fraction a over b มี 2 ความหมาย ความหมายที่ 1 คือเศษส่วน
ความหมายที่ 2 คือ a ÷ b

fraction 4 over 2 = 4 ÷ 2
= 2

ดังนั้น fraction 2/3  over 4 =
fraction 2  over 3 ÷ 4
=
fraction 2  over 3 ÷ fraction 4  over 1
เปลี่ยนหารเป็นคูณ กลับเศษเป็นส่วน
=
fraction 2  over 3 x fraction 1  over 4
=
=

แปลงเศษซ้อนให้เป็นเศษส่วนอย่างง่าย
โดยนำเศษซ้อนมาเขียนในลักษณะ "ตัวเศษ" ÷ "ตัวส่วน"
แล้วคำนวณคำตอบโดยวิธีบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน
ตัวอย่างที่ 1
fraction 2 over 1/4 =
2 ÷ fraction 1 over 4
เปลี่ยนหารเป็นคูณ กลับเศษเป็นส่วน
=
2 x fraction 4 over 1
= 8


ตัวอย่างที่ 2
fraction 3/7 over 6/21 = ?

fraction 3/7 over 6/21 =
fraction 3 over 7 ÷ fraction 6 over 21
เปลี่ยนหารเป็นคูณ กลับเศษเป็นส่วน
=
fraction 3 over 7 x fraction 21 over 6
=
= fraction 3 over 2
แปลงเศษเกินเป็นจำนวนคละ
=
1fraction 1 over 2


ตัวอย่างที่ 3
= ?


ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...
สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกม ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...
=
ทำตัวส่วนให้เท่ากัน เพื่อหาผลบวกและผลลบในวงเล็บ
=
=
=
=
เปลี่ยนหารเป็นคูณ กลับเศษเป็นส่วน
=
=
= fraction 11 over 3
=
3fraction 2 over 3


ตัวอย่างที่ 4
= ?

=
เศษส่วนที่อยู่ในวงเล็บเป็นเศษซ้อน
=
ทำตัวส่วนให้เท่ากันเพื่อบวกเศษส่วน
=
=
=
=
เปลี่ยนหารเป็นคูณ กลับเศษเป็นส่วน
=
=
=


ตัวอย่างที่ 5

= ? เศษซ้อนที่ซ้อนกันหลายชั้น ให้ลดความสูงลงทีละชั้น
โดยเริ่มพิจารณาจากเส้นแบ่งเศษส่วนที่ยาวที่สุด
เลขเศษส่วนทั้งหมดที่อยู่เหนือเส้นที่ยาวที่สุด คือ "ตัวเศษ"
เลขเศษส่วนทั้งหมดที่อยู่ใต้เส้นที่ยาวที่สุด คือ "ตัวส่วน"

ใส่ "ตัวเศษ" ไว้ในวงเล็บแรก ให้วงเล็บแรกเป็นตัวตั้ง
ใส่ "ตัวส่วน" ไว้ในวงเล็บที่สอง ให้วงเล็บที่สองเป็นตัวหาร

ถ้าในวงเล็บเป็นเศษซ้อน
ให้มองตัวเลขทั้งหมดในวงเล็บเหมือนโจทย์เศษซ้อนอีกหนึ่งข้อ

เมื่อมีวงเล็บซ้อนกันหลายชั้น ให้เริ่มทำจากชั้นในสุด
=
เศษส่วนที่อยู่ในวงเล็บแรกยังเป็นเศษซ้อน
จึงลดความสูงของเศษซ้อนในวงเล็บแรกลง

=

ทำตัวส่วนให้เท่ากัน เพื่อหาผลบวกและผลลบ


=
=
=
=
=

ในวงเล็บแรก เปลี่ยนหารเป็นคูณ กลับเศษเป็นส่วน


=
=
=
=
= fraction 6 over 5
=


หน้าที่ผ่านมา เศษซ้อน หน้า 2

ผู้ชม 14,581 ผู้ลงคะแนน 4 คะแนนเฉลี่ย 4

สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของเศษซ้อน
หน้า 2 แปลงเศษซ้อนเป็นเศษส่วนอย่างง่าย

แบบฝึกหัดข้อสอบ
เศษซ้อน
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.