ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน

สารบัญ
หน้า 1 จำนวนเต็ม ÷ จำนวนเต็ม
จำนวนเต็ม ÷ เศษส่วน
หน้า 2 เศษส่วน ÷ เศษส่วน
จำนวนคละ ÷ เศษส่วน
จำนวนคละ ÷ จำนวนคละ
แบบฝึกหัดข้อสอบ
เศษส่วน ชุดที่ 6 หารเศษส่วน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ลำดับการคำนวณ

วิดีโอสอนหารเศษส่วน


ผู้ชม 58,824 ผู้ลงคะแนน 27 คะแนนเฉลี่ย 4


หารเศษส่วน หน้า 1 หน้าถัดไป


จำนวนเต็ม ÷ จำนวนเต็ม

ตัวอย่างที่ 1
integerintegerintegerinteger ÷ integerinteger =
4 ÷ 2 = 2

แบ่งหมูปิ้ง 4 ไม้ใส่จาน จานละ 2 ไม้ แบ่งได้กี่จาน ?
จำนวนจาน = 4 ÷ 2 = 2 จาน


จำนวนเต็ม ÷ เศษส่วน

ตัวอย่างที่ 2

integer = fraction 2 over 2หั่นหมูปิ้งแต่ละไม้เป็น 2 ชิ้นเท่า ๆ กัน
fraction 2 over 2fraction 2 over 2fraction 2 over 2fraction 2 over 2 ÷ fraction 1 over 2 =
4 ÷ fraction 1 over 2></td><td width= = 8

แบ่งหมูปิ้ง 4 ไม้ใส่จาน จานละ fraction 1 over 2 ไม้
แบ่งได้กี่จาน ?

หมูปิ้ง 4 ไม้ แต่ละไม้ถูกหั่นเป็น 2 ชิ้นเท่า ๆ กัน
ได้เนื้อหมูทั้งหมด 4 x 2 = 8 ชิ้น
แต่ละจานใส่เนื้อหมู 1 ชิ้น
แบ่งเนื้อหมูใส่จานได้ 8 จาน
4 ÷ fraction 1 over 2 = 4 x 2
= 8


ตัวอย่างที่ 3

integer = fraction 3 over 3หั่นหมูปิ้งแต่ละไม้เป็น 3 ชิ้นเท่า ๆ กัน
fraction 3 over 3fraction 3 over 3fraction 3 over 3fraction 3 over 3 ÷ fraction 1 over 3 =
4 ÷ fraction 1 over 3 = 12

แบ่งหมูปิ้ง 4 ไม้ใส่จาน จานละ fraction 1 over 3 ไม้ แบ่งได้กี่จาน ?
หมูปิ้ง 4 ไม้ แต่ละไม้ถูกหั่นเป็น 3 ชิ้นเท่า ๆ กัน
ได้เนื้อหมูทั้งหมด 4 x 3 = 12 ชิ้น
แต่ละจานใส่เนื้อหมู 1 ชิ้น
แบ่งเนื้อหมูใส่จานได้ 12 จาน
4 ÷ fraction 1 over 3 = 4 x 3
= 12


ตัวอย่างที่ 4

fraction 3 over 3fraction 3 over 3fraction 3 over 3fraction 3 over 3 ÷ fraction 2 over 3 =
4 ÷ fraction 2 over 3></td><td width= = 6


แบ่งหมูปิ้ง 4 ไม้ใส่จาน จานละ fraction 2 over 3 ไม้ แบ่งได้กี่จาน ?
หมูปิ้ง 4 ไม้ แต่ละไม้ถูกหั่นเป็น 3 ชิ้นเท่า ๆ กัน
ได้เนื้อหมูทั้งหมด 4 x 3 = 12 ชิ้น ....................... ( 1 )
แต่ละจานใส่เนื้อหมู 2 ชิ้น
แบ่งเนื้อหมูใส่จานได้ 12 ÷ 2 = 6 จาน ............... ( 2 )

จาก ( 1 ) และ ( 2 ) ให้สังเกตว่า การหาคำตอบของ 4 ÷ fraction 2 over 3 ทำ 2 ขั้นคือ
ขั้นที่ ( 1 ) 4 x 3 = 12 นำตัวส่วนไปคูณจำนวนเต็ม
ขั้นที่ ( 2 ) 12 ÷ 2 = 6 นำตัวเศษไปหารผลคูณในขั้นที่ ( 1 )

หลักการหารด้วยเศษส่วนคือ คูณด้วยส่วน หารด้วยเศษ
ซึ่งสรุปเป็นวิธีทำ 2 ขั้น เพื่อให้จำง่ายและคิดเลขเร็วขึ้นดังนี้
ขั้นที่ 1) เปลี่ยนหารเป็นคูณ
ขั้นที่ 2) กลับเศษเป็นส่วน


โจทย์ของตัวอย่างที่ 4 สามารถหาคำตอบอย่างรวดเร็วโดย เปลี่ยนหารเป็นคูณ กลับเศษเป็นส่วน ทอนตัวเลขให้เหลือน้อยที่สุด แล้วนำตัวเลขที่เหลือจากการทอนมาคูณกัน ดังนี้
4 ÷ fraction 2 over 3 =
4 x fraction 3 over 2
= fraction 3 over 2
= 2 x 3
= 6

หลักการ 2 ข้อที่สรุปไว้ข้างต้น นอกจากใช้กับตัวหารที่เป็นเศษส่วนแล้ว
ยังสามารถใช้กับตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มด้วย


4 ÷ 2 = ?
เนื่องจาก 2 = fraction 2 over 1 เพราะ 2 ÷ 1 = 2
ดังนั้น 4 ÷ 2 =
4 ÷ fraction 2 over 1
เปลี่ยนหารเป็นคูณ กลับเศษเป็นส่วน
=
4 x fraction 1 over 2
= fraction 1 over 2
= 2


หารเศษส่วน หน้า 1 หน้าถัดไป
  
ผู้ชม 58,825 ผู้ลงคะแนน 27 คะแนนเฉลี่ย 4

สารบัญ
หน้า 1 จำนวนเต็ม ÷ จำนวนเต็ม
จำนวนเต็ม ÷ เศษส่วน
หน้า 2 เศษส่วน ÷ เศษส่วน
จำนวนคละ ÷ เศษส่วน
จำนวนคละ ÷ จำนวนคละ
แบบฝึกหัดข้อสอบ
เศษส่วน ชุดที่ 6 หารเศษส่วน
 

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.