ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน

สารบัญ
หน้า 1 จำนวนเต็ม ÷ จำนวนเต็ม
จำนวนเต็ม ÷ เศษส่วน
หน้า 2 เศษส่วน ÷ เศษส่วน
จำนวนคละ ÷ เศษส่วน
จำนวนคละ ÷ จำนวนคละ
แบบฝึกหัดข้อสอบ
เศษส่วน ชุดที่ 6 หารเศษส่วน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ลำดับการคำนวณ

วิดีโอสอนหารเศษส่วน


ผู้ชม 6,585 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 4


หน้าที่ผ่านมา หารเศษส่วน หน้า 2เศษส่วน ÷ เศษส่วน


ตัวอย่างที่ 5
fraction 2 over 2 fraction 4 over 4
fraction 2 over 2 fraction 4 over 4


fraction 1 over 2 ÷ fraction 1 over 4 =
fraction 1 over 2 ÷ fraction 1 over 4 = 2
แบ่งหมูปิ้ง fraction 1 over 2 ไม้ ใส่จาน จานละ fraction 1 over 4ไม้ แบ่งได้กี่จาน ?
เนื่องจาก fraction 1 over 4 เป็นครึ่งหนึ่งของ fraction 1 over 2 จึงแบ่งได้ 2 จาน ?
ตัวอย่างนี้เป็นการหาคำตอบโดยใช้ภาพ การใช้ภาพช่วยให้เข้าใจความหมายของการหารเศษส่วน
แต่ในชีวิตจริง ไม่สะดวกที่จะหาคำตอบโดยอาศัยภาพทุกครั้งเพราะเสียเวลามาก
การคำนวณจากตัวเลขให้คำตอบเร็วกว่า

คำนวณคำตอบของ เศษส่วน ÷ เศษส่วน โดย เปลี่ยนหารเป็นคูณ กลับเศษเป็นส่วน
fraction 1 over 2 ÷ fraction 1 over 4
=
fraction 1 over 2 x fraction 4 over 1
=
= 2จำนวนคละ ÷ เศษส่วน

ตัวอย่างที่ 6
fraction 3 over 3fraction 3 over 3fraction 3 over 3fraction 1 over 3 ÷ fraction 2 over 3 =
3fraction 1 over 3
÷ fraction 2 over 3></td><td width= = 5

จากภาพ
3fraction 1 over 3 หมายถึง หมูปิ้ง 3 ไม้เต็มและเศษอีก 1 ชิ้น จากหมูปิ้งไม้ละ 3 ชิ้น
หั่นหมูปิ้ง 3 ไม้ แต่ละไม้หั่นเป็น 3 ชิ้นเท่า ๆ กัน ได้เนื้อหมู = 3 x 3 = 9 ชิ้น
รวมกับเศษอีก 1 ชิ้น จะได้เนื้อหมูทั้งหมด = 9 + 1 = 10 ชิ้น
แบ่งเนื้อหมู 10 ชิ้นใส่จาน จานละ 2 ชิ้น แบ่งได้กี่จาน ?
แบ่งได้ 10 ÷ 2 = 5 จาน

สรุป การหารจำนวนคละด้วยเศษส่วน
1) แปลงจำนวนคละเป็นเศษเกิน
2) เปลี่ยนหารเป็นคูณ กลับเศษเป็นส่วน


3fraction 1 over 3 ÷ fraction 2 over 3
=
fraction 10 over 3 ÷ fraction 2 over 3
=
fraction 10 over 3 x fraction 3 over 2
=
= 5


จำนวนคละ ÷ จำนวนคละ

ตัวอย่างที่ 7
10fraction 1 over 2 ÷ 5fraction 1 over 4 = ?
แปลงจำนวนคละเป็นเศษเกิน เปลี่ยนหารเป็นคูณ กลับเศษเป็นส่วน

10fraction 1 over 2 ÷ 5fraction 1 over 4
=
fraction 21 over 2 ÷ fraction 21 over 4
=
fraction 21 over 2 x fraction 4 over 21
=
= 2หน้าที่ผ่านมา หารเศษส่วน หน้า 2
  
ผู้ชม 6,586 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 4

สารบัญ
หน้า 1 จำนวนเต็ม ÷ จำนวนเต็ม
จำนวนเต็ม ÷ เศษส่วน
หน้า 2 เศษส่วน ÷ เศษส่วน
จำนวนคละ ÷ เศษส่วน
จำนวนคละ ÷ จำนวนคละ
แบบฝึกหัดข้อสอบ
เศษส่วน ชุดที่ 6 หารเศษส่วน
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.