ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน

สารบัญเรื่อง
หน้า 1 จำนวนเต็ม x เศษส่วน
หน้า 2 เศษส่วน x เศษส่วน
หน้า 3 ระวัง ! สิ่งที่นักเรียนมักทำผิด
หน้า 4 จำนวนเต็ม x จำนวนคละ
เลือกวิธีคูณให้เหมาะกับโจทย์
แบบฝึกหัดข้อสอบ
เศษส่วน ชุดที่ 5 คูณเศษส่วน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ลำดับการคำนวณ

วิดีโอสอนคูณเศษส่วน


ผู้ชม 14,804 ผู้ลงคะแนน 2 คะแนนเฉลี่ย 4


หน้าที่ผ่านมา คูณเศษส่วน หน้า 2 หน้าถัดไป


เศษส่วน x เศษส่วน

ตัวอย่างที่ 1 fraction 2 over 3 x fraction 3 over 4 = ?
fraction 2 over 3 x fraction 3 over 4 มีความหมายว่า fraction 2 over 3 ของ fraction 3 over 4
fraction 2 over 3 x fraction 3 over 4 fraction 2 over 3 ของ fraction 3 over 4 fraction 2 over 3 ของ fraction 3 over 4
จัดหมูปิ้ง 3 ชิ้น ใส่จาน 3 ใบเท่า ๆ กัน
จานแต่ละใบมีหมูปิ้งกี่ชิ้น ?

จานแต่ละใบมีหมูปิ้ง = 3 ÷ 3 = 1 ชิ้น

หยิบหมูปิ้งมา 2 จาน แต่ละจานมีหมูปิ้ง 1 ชิ้น
ได้หมูปิ้งกี่ชิ้น

ได้หมูปิ้ง = 2 x 1 = 2 ชิ้น
ได้หมูปิ้ง 2 ชิ้น จากหมูปิ้งไม้ละ 4 ชิ้น
fraction 2 over 3 ของ fraction 3 over 4 = fraction 2 over 4

fraction 2 over 3 ของ fraction 3 over 4 = fraction 2 over 4
fraction 2 over 3 ของ fraction 3 over 4
= fraction 2 over 4
=
fraction 2 over 4 จัดหมูปิ้ง 3 ชิ้นใส่จาน 3 ใบเท่า ๆ กัน
แต่ละจานมีหมูปิ้ง 1 ชิ้น
=
fraction 2 over 4 หยิบหมูปิ้งมา 2 จาน แต่ละจานมีหมูปิ้ง 1 ชิ้น
=
fraction 2 over 4 ได้หมูปิ้ง 2 ชิ้นจากหมูปิ้งไม้ละ 4 ชิ้น
ทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
= fraction 1 over 2

ตัวอย่างที่ 2 fraction 2 over 5 x fraction 3 over 4 = ?
fraction 2 over 5 ของ fraction 3 over 4
= fraction 2 over 4
=
จัดหมูปิ้ง 3 ชิ้นใส่จาน 5 ใบเท่า ๆ กัน แต่ละจานมีหมูปิ้งกี่ชิ้น ?
3 ÷ 5 ไม่ลงตัว หมายถึงไม่สามารถจัดหมูปิ้ง 3 ชิ้นใส่จาน 5 ใบเท่า ๆ กัน
เนื่องจาก 3 < 5 จึงต้องหั่นหมูปิ้งแต่ละชิ้นให้เล็กลง เพื่อให้ได้จำนวนชิ้นมากขึ้น
โดยหั่นแต่ละชิ้นออกเป็นชิ้นเล็ก 5 ชิ้นเพื่อให้แบ่งใส่จานได้ 5 ใบ
ดังนั้น fraction 3 over 4 = fraction 15 over 20 = fraction 15 over 20
fraction 2 over 5 x fraction 3 over 4
=
fraction 2 over 5 x fraction 15 over 20 หั่นชิ้นใหญ่แต่ละชิ้นออกเป็นชิ้นเล็ก 5 ชิ้น ............. ( 1 )
=
fraction 6 over 20 จัดหมูปิ้งชิ้นเล็ก 15 ชิ้น ใส่จาน 5 ใบเท่า ๆ กัน
แต่ละจานมีหมูปิ้ง 3 ชิ้น
.......... ( 2 )
=
fraction 6 over 20 หยิบหมูปิ้งมา 2 จาน แต่ละจานมีหมูปิ้ง 3 ชิ้น ได้หมูปิ้ง 2 x 3 ชิ้น ..........( 3 )
= fraction 6 over 20
ทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
= fraction 3 over 10

เนื่องจาก "5" ถูกคูณที่ตัวเศษ ในขั้นตอนที่ ( 1 )
และถูกหารออกจากตัวเศษในขั้นตอนที่ ( 2 ) ทำให้ "5" หายไปจากตัวเศษ
จึงรวบรัดขั้นตอนการคำนวณให้สั้นลงได้
โดยทำตามขั้นตอนที่ ( 3 ) คือ ตัวเศษ x ตัวเศษ และ ตัวส่วน x ตัวส่วน

สรุป การคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วน ให้ทำ 3 ขั้นดังนี้
1) ตัวเศษ x ตัวเศษ
2) ตัวส่วน x ตัวส่วน
3) ทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ


โจทย์เลขที่มีคูณและหารอยู่ด้วยกัน จะทำคูณก่อนหรือทำหารก่อนก็ได้คำตอบเท่ากัน แต่การทำหารก่อนทำให้ตัวเลขถูกทอนให้น้อยลง จึงคำนวณคำตอบได้ง่ายกว่า ทำให้ได้คำตอบเร็วขึ้นและลดโอกาสในการคำนวณผิด

จากต้วอย่างที่ผ่านมา ถ้าทำหารก่อน ตัวเลขจะถูกทอนให้น้อยลงดังนี้
fraction 2 over 5 x fraction 3 over 4
=
fraction 2 over 5 ทอนตัวเลขให้น้อยลงโดยหารทั้งเศษและส่วนด้วย 2
= fraction 3 over 10
= fraction 3 over 10


ตัวอย่างที่ 3 fraction 2 over 15 x fraction 3 over 4 = ?
fraction 2 over 15 x fraction 3 over 4
=
fraction 3 over 30 ทอนตัวเลขให้น้อยลงโดยหารทั้งเศษและส่วนด้วย 2
=
fraction 1 over 10 ทอนตัวเลขให้น้อยลงโดยหารทั้งเศษและส่วนด้วย 3
= fraction 1 over 10
= fraction 1 over 10


หน้าที่ผ่านมา คูณเศษส่วน หน้า 2 หน้าถัดไป
  
ผู้ชม 14,805 ผู้ลงคะแนน 2 คะแนนเฉลี่ย 4

สารบัญเรื่อง
หน้า 1 จำนวนเต็ม x เศษส่วน
หน้า 2 เศษส่วน x เศษส่วน
หน้า 3 ระวัง ! สิ่งที่นักเรียนมักทำผิด
หน้า 4 จำนวนเต็ม x จำนวนคละ
เลือกวิธีคูณให้เหมาะกับโจทย์
แบบฝึกหัดข้อสอบ
เศษส่วน ชุดที่ 5 คูณเศษส่วน
 

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.