ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน

สารบัญ
หน้า 1 ภาชนะที่มีความจุไม่เท่ากัน
ขนาดของตัวเศษ
หน้า 2 บวกเศษส่วน ตัวส่วนเท่ากัน
บวกเศษส่วนด้วย ตัวส่วนไม่เท่ากัน
หน้า 3 จำนวนเต็ม + เศษส่วน
จำนวนเต็ม + จำนวนคละ
จำนวนคละ + เศษส่วน
จำนวนคละ + จำนวนคละ
แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดเศษส่วน ชุดที่ 3 บวกเศษส่วน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)

วิดีโอสอนบวกเศษส่วน


ผู้ชม 46,729 ผู้ลงคะแนน 16 คะแนนเฉลี่ย 5


บวกเศษส่วน หน้า 1 หน้าถัดไป


ภาชนะที่มีความจุไม่เท่ากัน

+ =

น้ำส้ม 2 แก้ว บวกกับ น้ำส้ม 3 แก้ว 2 + 3 = 5 ได้น้ำส้ม 5 แก้ว


+ =

น้ำส้ม 2 ขวด บวกกับ น้ำส้ม 3 ขวด 2 + 3 = 5 ได้น้ำส้ม 5 ขวด


+ = ? 2 + 3 = ?

น้ำส้ม 2 แก้ว บวกกับ น้ำส้ม 3 ขวด ได้น้ำส้มเท่าใด ? 2 + 3 = 5 ?

ตัวตั้งมีหน่วยเป็น "แก้ว" ตัวบวกมีหน่วยเป็น "ขวด" ผลบวกมีหน่วยเป็นอะไร

เนื่องจากตัวตั้งและตัวบวกมีหน่วยต่างกัน ในทางคณิตศาสตร์แม้จะสามารถหาผลบวกของ 2 + 3 ได้ 5
แต่ไม่สามารถระบุหน่วยของผลบวก เพราะไม่ใช่ 5 แก้ว และ ไม่ใช่ 5 ขวด ผลบวกที่ได้คือ 5 จึงไม่มีความหมาย

ถ้าต้องการให้ผลบวกมีความหมายว่า "น้ำส้มทั้งหมด" ตัวตั้งและตัวบวกต้องมีหน่วยเหมือนกัน

น้ำส้ม 1 ขวด เทใส่แก้วได้ 2 แก้ว

+ เปลี่ยนหน่วยจาก "ขวด" (หน่วยใหญ่) เป็น "แก้ว" (หน่วยเล็ก)
เทน้ำส้ม 3 ขวดใส่แก้ว ได้น้ำส้ม 6 แก้ว
น้ำส้มทั้งหมด = 2 แก้ว + 6 แก้ว = 8 แก้ว

+ เปลี่ยนหน่วยจาก "แก้ว" (หน่วยเล็ก) เป็น "ขวด" (หน่วยใหญ่)
เทน้ำส้ม 2 แก้วใส่ขวด ได้น้ำส้ม 1 ขวด
น้ำส้มทั้งหมด = 1 ขวด + 3 ขวด = 4 ขวด


ขนาดของตัวเศษ

การบวกเศษส่วนต้องคำนึงถึงขนาดของตัวเศษเช่นเดียวกับตัวอย่างการหาผลบวกของน้ำส้มข้างต้น
"แก้ว" และ "ขวด" เป็นภาชนะ (หน่วย) ที่ทำหน้าที่บอกปริมาณของน้ำส้ม
เช่นเดียวกับ "ตัวส่วน" ของเศษส่วนที่ทำหน้าที่บอกขนาดของ "ตัวเศษ"

เนื้อหมู  2 ใน 2  ชิ้น หั่นหมูปิ้ง 1 ไม้ออกเป็น 2 ชิ้นเท่าๆ กัน เนื้อหมู 1 ใน  2 ชิ้น แต่ละชิ้นมีขนาด เศษ 1 ส่วน  2
เนื้อหมู 4 ใน 4 ชิ้น หั่นหมูปิ้ง 1 ไม้ออกเป็น 4 ชิ้นเท่าๆ กัน เนื้อหมู  1 ใน 4 ชิ้น แต่ละชิ้นมีขนาด เศษ 1 ส่วน 4
 เนื้อหมู 8 ใน 8 ชิ้น หั่นหมูปิ้ง 1 ไม้ออกเป็น 8 ชิ้นเท่าๆ กัน  เนื้อหมู 1 ใน 8 ชิ้น แต่ละชิ้นมีขนาด เศษ 1 ส่วน 8
แม้ว่า เศษ 1 ส่วน 2, เศษ 1 ส่วน 4 และ เศษ 1 ส่วน  8 ต่างหมายถึงเนื้อหมู "1 ชิ้น" แต่ขนาดของชิ้นไม่เท่ากัน
เช่นเดียวกับ น้ำส้ม 1 แก้ว มีปริมาณน้ำส้มไม่เท่ากับ น้ำส้ม 1 ขวด
ในการสื่อความหมายจึงไม่ได้ดูแค่เลข "1" แต่ต้องดู "หน่วย" ด้วย
เพราะหน่วย (ภาชนะ) ทำหน้าที่บอกปริมาณน้ำส้ม

"ตัวส่วน" ทำหน้าที่เหมือน "หน่วย(ภาชนะ)" บอกขนาดของชิ้น
ตัวส่วนที่ไม่เท่ากัน บอกให้รู้ว่าขนาดของชิ้นไม่เท่ากัน

ตัวส่วนที่มีค่ามากกว่า บอกให้รู้ว่าขนาดของชิ้นเล็กกว่า

บวกเศษส่วน หน้า 1 หน้าถัดไป
  
ผู้ชม 46,730 ผู้ลงคะแนน 16 คะแนนเฉลี่ย 5

สารบัญ
หน้า 1 ภาชนะที่มีความจุไม่เท่ากัน
ขนาดของตัวเศษ
หน้า 2 บวกเศษส่วน ตัวส่วนเท่ากัน
บวกเศษส่วนด้วย ตัวส่วนไม่เท่ากัน
หน้า 3 จำนวนเต็ม + เศษส่วน
จำนวนเต็ม + จำนวนคละ
จำนวนคละ + เศษส่วน
จำนวนคละ + จำนวนคละ
แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดเศษส่วน ชุดที่ 3 บวกเศษส่วน
 
ผังเครือญาติ

การนำญาติทุกคนมาอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อทำความรู้จักกันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเริ่มนับจากรุ่นทวดลงมาถึงรุ่นเหลน จำนวนสมาชิกอาจมีมากกว่า 50 คน สมาชิกในรุ่นหลานเหลนมักไม่รู้จักกันเพราะบุคคลอาวุโสที่เป็นตัวเชื่อมเสียชีวิตไปแล้ว

ถ้าทุกครอบครัวเขียนผังครอบครัวของตัวเองแล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกครบทุกคน ญาติทุกคนสามารถทำความรู้จักกันด้วยข้อมูลในผังเครือญาติที่บอกชัดเจนว่าใครเป็นลูกหลานใคร แนวคิดนี้เป็นจริงได้ไม่ยากเพราะปัจจุบันมีอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แค่เรียนรู้เครื่องมือสร้างผังครอบครัวและเชื่อผังครอบครัวเข้าด้วยกัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.