ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน

สารบัญ
หน้า 1 ภาชนะที่มีความจุไม่เท่ากัน
ขนาดของตัวเศษ
หน้า 2 บวกเศษส่วน ตัวส่วนเท่ากัน
บวกเศษส่วนด้วย ตัวส่วนไม่เท่ากัน
หน้า 3 จำนวนเต็ม + เศษส่วน
จำนวนเต็ม + จำนวนคละ
จำนวนคละ + เศษส่วน
จำนวนคละ + จำนวนคละ
แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดเศษส่วน ชุดที่ 3 บวกเศษส่วน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)

วิดีโอสอนบวกเศษส่วน


ผู้ชม 5,259 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0


หน้าที่ผ่านมา บวกเศษส่วน หน้า 3


จำนวนเต็ม + เศษส่วน

ตัวอย่างที่ 5

1 + fraction 1 over 4 = ?

integer + fraction 1 over 4 = integerfraction 1 over 4
1 + fraction 1 over 4 = mixed number
การบวกจำนวนเต็มด้วยเศษส่วน จะได้คำตอบเป็นจำนวนคละ

จำนวนคละประกอบด้วยจำนวนเต็มและเศษส่วน

การบวกจำนวนเต็มด้วยเศษส่วนจึงไม่ต้องคำนวณ
เพียงแต่นำจำนวนเต็มและเศษส่วนมาเขียนอยู่ด้วยกันในลักษณะของจำนวนคละจำนวนเต็ม + จำนวนคละ

ตัวอย่างที่ 6

2 + mixed number = ?

integerinteger + integerfraction 1 over 4 = integerintegerintegerfraction 1 over 4
2 + mixed number =
3fraction 1 over 4

จำนวนเต็มของคำตอบ = ผลบวกของจำนวนเต็ม
นำเศษส่วนจากจำนวนคละไปเขียนไว้ข้างจำนวนเต็มของคำตอบ


จำนวนเต็มของคำตอบ = 2 + 1 = 3
นำ fraction 1 over 4 ไปเขียนไว้ข้าง 3
ผลบวก = 3 fraction 1 over 4


จำนวนคละ + เศษส่วน

ตัวอย่างที่ 7

จำนวนคละ 1 เศษ 1 ส่วน 4 + เศษ 1 ส่วน 4 = ?

integerเนื้อหมู 1 ใน 4 ชิ้น + fraction 1 over 4 = integerเนื้อหมู 2 ใน 4 ชิ้น
mixed number + เศษ 1 ส่วน 4 =
1เศษ 2 ส่วน 4
จำนวนเต็มของคำตอบ = จำนวนเต็มของจำนวนคละ
เศษส่วนของคำตอบ = ผลบวกของเศษส่วน


จำนวนเต็มของคำตอบ = 1
เศษส่วนของคำตอบ = เศษ 1 ส่วน 4 + เศษ 1 ส่วน 4 = เศษ 2 ส่วน 4
ผลบวก = 1 fraction 2 over 4
ทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
= 1 เศษ 1 ส่วน 2


ตัวอย่างที่ 8

1จำนวนคละ 1 เศษ 3 ส่วน 4 + เศษ 2 ส่วน 4 = ?

integerfraction 3 over 4 + fraction 2 over 4 = integerเศษ 4 ส่วน 4fraction 1 over 4
1fraction 3 over 4
+ fraction 2 over 4 =
2fraction 1 over 4
เนื้อหมู 4 ชิ้นรวมกันได้หมูปิ้ง 1 ไม้เต็ม
จำนวนเต็มของคำตอบ = จำนวนเต็มของจำนวนคละ
เศษส่วนของคำตอบ = ผลบวกของเศษส่วน

ถ้าเศษส่วนของคำตอบเป็นเศษเกิน
ให้แปลงเป็นจำนวนคละ
แล้วนำจำนวนคละนั้นไปบวกกับจำนวนเต็มของคำตอบ

จำนวนเต็มของคำตอบ = จำนวนเต็มของจำนวนคละ = 1
เศษส่วนของคำตอบ = fraction 3 over 4 + fraction 2 over 4 = เศษ 5 ส่วน 4
fraction 5 over 4 เป็นเศษเกิน แปลงเป็นจำนวนคละ fraction 5 over 4 = 1fraction 1 over 4
คำตอบ = จำนวนเต็ม + จำนวนคละ
=
1 + 1fraction 1 over 4
=
2fraction 1 over 4


จำนวนคละ + จำนวนคละ

ตัวอย่างที่ 9

1fraction 1 over 4 + 1fraction 2 over 4 = ?

integerfraction 1 over 4 + integerfraction 2 over 4 = integerintegerfraction 3 over 4
1fraction 1 over 4
+
1fraction 2 over 4
=
2fraction 3 over 4
จำนวนเต็มของคำตอบ = ผลบวกของจำนวนเต็ม
เศษส่วนของคำตอบ = ผลบวกของเศษส่วน


จำนวนเต็มของคำตอบ = 1 + 1 = 2
เศษส่วนของคำตอบ = fraction 1 over 4 + fraction 2 over 4 = fraction 3 over 4
คำตอบ = 2fraction 3 over 4


ตัวอย่างที่ 10

1fraction 3 over 4 + 1fraction 2 over 4 = ?

integerfraction 3 over 4 + integerfraction 2 over 4 = integerintegerfraction 4 over 4fraction 1 over 4
1fraction 3 over 4
+
1fraction 2 over 4
=
3fraction 1 over 4
เนื้อหมู 4 ชิ้นรวมกันได้หมูปิ้ง 1 ไม้เต็ม

จำนวนเต็มของคำตอบ = ผลบวกของจำนวนเต็ม
เศษส่วนของคำตอบ = ผลบวกของเศษส่วน

ถ้าเศษส่วนของคำตอบเป็นเศษเกิน
ให้แปลงเป็นจำนวนคละ แล้วนำไปบวกกับจำนวนเต็มของคำตอบ


จำนวนเต็มของคำตอบ = 1 + 1 = 2
เศษส่วนของคำตอบ =
fraction 3 over 4 + fraction 2 over 4
= fraction 5 over 4
=
1fraction 1 over 4
คำตอบ =
2 + 1fraction 1 over 4
=
3 fraction 1 over 4


ตัวอย่างที่ 11

1fraction 3 over 4 + 1fraction 5 over 8 = ?

integerfraction 3 over 4 + integerfraction 5 over 8 = integerintegerfraction 8 over 8fraction 3 over 8
1fraction 3 over 4
+
1fraction 5 over 8
=
3fraction 3 over 8
เนื้อหมูชิ้นเล็ก 8 ชิ้นรวมกันได้หมูปิ้ง 1 ไม้เต็ม

จำนวนเต็มของคำตอบ = ผลบวกของจำนวนเต็ม
เศษส่วนของคำตอบ = ผลบวกของเศษส่วน


ถ้าเศษส่วนของคำตอบเป็นเศษเกิน
ให้แปลงเป็นจำนวนคละ แล้วนำไปบวกกับจำนวนเต็มของคำตอบ


จำนวนเต็มของคำตอบ = 1 + 1 = 2
เศษส่วนของคำตอบ =
fraction 3 over 4 + fraction 2 over 4
แปลงส่วน "4" ให้เป็นส่วน "8"
โดยคูณทั้งเศษและส่วนด้วย 2
=
fraction 3 over 4 + fraction 2 over 4
=
fraction 6 over 8 + fraction 2 over 4
= fraction 11 over  8
=
1fraction 3 over 8
คำตอบ =
2 + 1fraction 3 over 8
=
3 fraction 3 over 8


หน้าที่ผ่านมา บวกเศษส่วน หน้า 3
  
ผู้ชม 5,260 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

สารบัญ
หน้า 1 ภาชนะที่มีความจุไม่เท่ากัน
ขนาดของตัวเศษ
หน้า 2 บวกเศษส่วน ตัวส่วนเท่ากัน
บวกเศษส่วนด้วย ตัวส่วนไม่เท่ากัน
หน้า 3 จำนวนเต็ม + เศษส่วน
จำนวนเต็ม + จำนวนคละ
จำนวนคละ + เศษส่วน
จำนวนคละ + จำนวนคละ
แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดเศษส่วน ชุดที่ 3 บวกเศษส่วน
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.