ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้  เศษเกิน จำนวนคละ

สารบัญ
หน้า 1 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
หน้า 2 แปลงเศษเกินเป็นจำนวนคละ
แปลงจำนวนคละเป็นเศษเกิน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ชุดที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

วิดีโอสอนเศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ


ผู้ชม 8,072 ผู้ลงคะแนน 2 คะแนนเฉลี่ย 3


หน้าที่ผ่านมา เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ หน้า 2


แปลงเศษเกินเป็นจำนวนคละ

แปลง เศษเกิน เป็น จำนวนคละ โดยนำตัวส่วนไปหารตัวเศษ ผลหารเป็นจำนวนเต็ม เศษที่เหลือจากการหารคือตัวเศษ ตัวหารคือตัวส่วน

ตัวอย่าง

มีความหมายว่า "เนื้อหมู 23 ชิ้น จากหมูปิ้งไม้ละ 4 ชิ้น"
แปลง เป็นจำนวนคละ มีความหมายว่า
"นำเนื้อหมู 23 ชิ้น มาเสียบไม้ ไม้ละ 4 ชิ้น เสียบได้กี่ไม้ ? "

แปลง เป็นจำนวนคละ โดยนำ 4 ไปหาร 23
ได้ผลหารเป็น 5 และเหลือเศษ 3

มีความหมายว่า ได้หมูปิ้ง 5 ไม้เต็มและ
มีเศษเหลืออีก 3 ชิ้นจากไม้ละ 4 ชิ้น

แปลงจำนวนคละเป็นเศษเกิน

ตัวอย่าง

แปลง เป็นเศษเกินมีความหมายว่า
"หมูปิ้ง 5 ไม้เต็ม แต่ละไม้มีเนื้อหมู 4 ชิ้น และมีเศษอยู่อีก 3 ชิ้น คิดเป็นเนื้อหมูทั้งหมดกี่ชิ้น"

หมูปิ้ง 5 ไม้เต็ม แต่ละไม้มีเนื้อหมู 4 ชิ้น คิดเป็นเนื้อหมูกี่ชิ้น ?

ปริมาณเนื้อหมู = 5 x 4 = 20 ชิ้น

มีเศษอีก 3 ชิ้น

ปริมาณเนื้อหมูทั้งหมด = 20 + 3 = 23 ชิ้น

= =

แปลง จำนวนคละ เป็น เศษเกิน
ตัวเศษของเศษเกิน = (จำนวนเต็ม x ตัวส่วนของเศษส่วนแท้) + ตัวเศษของเศษส่วนแท้
ตัวส่วนของเศษเกิน = ตัวส่วนของเศษส่วนแท้หน้าที่ผ่านมา เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ หน้า 2

  
ผู้ชม 8,073 ผู้ลงคะแนน 2 คะแนนเฉลี่ย 3

สารบัญ
หน้า 1 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
หน้า 2 แปลงเศษเกินเป็นจำนวนคละ
แปลงจำนวนคละเป็นเศษเกิน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ชุดที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.