ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เศษส่วน ตอนที่ 1

สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของเศษส่วน
หน้า 2 เปรียบเทียบเศษส่วน
หน้า 3 เทคนิคการเปรียบเทียบเศษส่วน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ชุดที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

วิดีโอสอนการเปรียบเทียบเศษส่วน


ผู้ชม 5,759 ผู้ลงคะแนน 2 คะแนนเฉลี่ย 4


หน้าที่ผ่านมา เปรียบเทียบเศษส่วน หน้า 3


เทคนิคการเปรียบเทียบเศษส่วน

หลักสำคัญของการเปรียบเทียบเศษส่วนคือต้องปรับตัวส่วนให้เท่ากัน จะปรับให้เท่ากับเลขจำนวนใดก็ได้ แต่ต้องเท่ากัน
เปรียบเทียบ เศษ 2 ส่วน 4กับ เศษ 4 ส่วน 8 จำนวนใดมีค่ามากกว่า
ตัวอย่างที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า สามารถปรับตัวส่วน ให้เป็น 4 ทั้งสองจำนวน หรือปรับตัวส่วน ให้เป็น 8 ทั้งสองจำนวน ก็ได้
ถ้านำตัวส่วนของทั้งสองจำนวนมาคูณกัน จะได้ 4 x 8 = 32

สามารทำตัวส่วนของทั้งสองจำนวนให้เท่ากับผลคูณของตัวส่วน โดยนำตัวส่วนของจำนวนหนึ่งไปคูณทั้งเศษและส่วนของอีกจำนวนหนึ่ง

เรียกหลักการนี้ว่า "คูณไขว้"

ตัวอย่าง

เศษ 2 ส่วน 4 = คูณ เศษ 2 ส่วน 4 ด้วย 8 = เศษ 16 ส่วน  32
เศษ 4 ส่วน 8 = คูณ เศษ 4 ส่วน 8 ด้วย 4 = เศษ 16 ส่วน 32
หลังจากคูณไขว้ทุกครั้งจะได้ตัวส่วนเท่ากันเสมอ ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงพิจารณาเฉพาะผลคูณของเศษ ดังนี้

คูณไขว้

ผลคูณของเศษเท่ากัน สรุปได้ว่า เศษส่วนสองจำนวนนี้เท่ากัน
ดังนั้น เศษ 2 ส่วน 4 = เศษ 4 ส่วน 8

เปรียบเทียบ เศษ 3 ส่วน 4กับ เศษ 5 ส่วน 8 จำนวนใดมีค่ามากกว่า
เปรียบเทียบเศษส่วน 2 จำนวนนี้ โดยใช้หลักการคูณไขว้ดังนี้24 > 20 ผลคูณของเศษทางซ้าย > ผลคูณของเศษทางขวา
สรุปได้ว่า เศษส่วนจำนวนที่อยู่ทางซ้าย > เศษส่วนจำนวนที่อยู่ทางขวา
ดังนั้น เศษ 3 ส่วน 4 > เศษ 5 ส่วน 8

ประยุกต์หลักการเปรียบเทียบเศษส่วน

จงเรียงเศษส่วน 4 จำนวนนี้จากมากไปน้อย เศษ 4 ส่วน 7, เศษ 5 ส่วน 9, เศษ 2 ส่วน 3, เศษ 7 ส่วน 11

เมื่อเรียงจากมากไปน้อย จำนวนที่อยู่ทางซ้ายจะมีค่ามากกว่าจำนวนที่อยู่ทางขวา
จึงใช้วิธีเปรียบเทียบเศษส่วนทีละคู่ แล้ววางตัวมากไว้ทางซ้าย วางตัวน้อยไว้ทางขวา


เปรียบเทียบ เศษ 4 ส่วน 7 และ เศษ 5 ส่วน 9 โดยวิธีคูณไขว้


36 > 35 ผลคูณของเศษทางซ้าย > ผลคูณของเศษทางขวา
สรุปได้ว่า เศษส่วนจำนวนที่อยู่ทางซ้าย > เศษส่วนจำนวนที่อยู่ทางขวา
ดังนั้น เศษ 4 ส่วน 7 > เศษ 5 ส่วน 9

เรียงจากมากไปน้อย จึงวางจำนวนที่มีค่ามากไว้ทางซ้าย
และวางจำนวนที่มีค่าน้อยไว้ทางขวา
นำ เศษ 2 ส่วน 3 มาเปรียบเทียบกับ เศษ 4 ส่วน 7


14 > 12 ผลคูณของเศษทางขวา > ผลคูณของเศษทางซ้าย
สรุปได้ว่า เศษส่วนตัวขวา > เศษส่วนตัวซ้าย
ดังนั้น เศษ 2 ส่วน 3 > เศษ 4 ส่วน 7

เนื่องจาก เศษ 2 ส่วน 3 > เศษ 4 ส่วน 7จึงวาง เศษ 2 ส่วน 3 ไว้ทางซ้ายของ เศษ 4 ส่วน 7
นำ เศษ 7 ส่วน 11 มาเปรียบเทียบกับ เศษ 2 ส่วน 3


21 < 22 ผลคูณของเศษทางขวา < ผลคูณของเศษทางซ้าย
สรุปได้ว่า เศษส่วนจำนวนที่อยู่ทางขวา < เศษส่วนจำนวนที่อยู่ทางซ้าย
ดังนั้น เศษ 7 ส่วน 11 < เศษ 2 ส่วน 3

เนื่องจาก เศษ 7 ส่วน 11 มีค่าน้อยกว่า เศษ 2 ส่วน 3จึงต้องวาง เศษ 7 ส่วน 11 ไว้ทางขวาของ เศษ 2 ส่วน 3
ทางขวาของ เศษ 2 ส่วน 3มี 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ (1) อยู่ระหว่าง เศษ 2 ส่วน 3และ เศษ 4 ส่วน 7
ตำแหน่งที่ (2) อยู่ระหว่าง เศษ 4 ส่วน 7และ เศษ 5 ส่วน 9
ตำแหน่งที่ (3) อยู่ทางขวาของ เศษ 5 ส่วน 9
นำ เศษ 7 ส่วน 11 มาเปรียบเทียบกับ เศษ 4 ส่วน 7เพื่อหาว่าควรวาง เศษ 7 ส่วน 11ไว้ที่ตำแหน่งใด ใน 3 ตำแหน่งข้างต้น49 > 44 ผลคูณของเศษทางขวา > ผลคูณของเศษทางซ้าย
สรุปได้ว่า เศษส่วนจำนวนที่อยู่ทางขวา > เศษส่วนจำนวนที่อยู่ทางซ้าย
ดังนั้น เศษ 7 ส่วน 11 > เศษ 4 ส่วน 7

เนื่องจาก เศษ 7 ส่วน 11 มีค่ามากกว่า เศษ 4 ส่วน 7จึงต้องวาง เศษ 7 ส่วน 11 ไว้ทางซ้ายของ เศษ 4 ส่วน 7
เศษส่วน 4 จำนวนที่เรียงจากมากไปน้อยเป็นดังนี้


หน้าที่ผ่านมา เปรียบเทียบเศษส่วน หน้า 3

  
ผู้ชม 5,760 ผู้ลงคะแนน 2 คะแนนเฉลี่ย 4

สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของเศษส่วน
หน้า 2 เปรียบเทียบเศษส่วน
หน้า 3 เทคนิคการเปรียบเทียบเศษส่วน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ชุดที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
 

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.