ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เศษส่วน ตอนที่ 1

สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของเศษส่วน
หน้า 2 เปรียบเทียบเศษส่วน
หน้า 3 เทคนิคการเปรียบเทียบเศษส่วน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ชุดที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

วิดีโอสอนการเปรียบเทียบเศษส่วน


ผู้ชม 7,552 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0


หน้าที่ผ่านมา เปรียบเทียบเศษส่วน หน้า 2 หน้าถัดไป


เปรียบเทียบเศษส่วน

เปรียบเทียบ เศษ 3 ส่วน 4, เศษ 2 ส่วน 4 และ เศษ 1 ส่วน 4

จำนวนใดมีค่ามากที่สุด (ไม้ไหนมีเนื้อหมูมากที่สุด)

ทุกจำนวนมี "ส่วน" เป็น 4 หมายถึงเนื้อหมูทุกไม้ถูกหั่นเป็น 4 ชิ้น เท่ากัน
ดังนั้น ขนาดของชิ้นในแต่ละไม้จะเท่ากัน จึงเปรียบเทียบได้โดยนับจำนวนชิ้น

เศษ 3 ส่วน 4 มีเนื้อหมู 3 ชิ้น
เศษ 2 ส่วน 4 มีเนื้อหมู 2 ชิ้น
เนื่องจาก 3 > 2 ดังนั้น เศษ 3 ส่วน 4 > เศษ 2 ส่วน 4

การเปรียบเทียบเศษส่วน เมื่อตัวส่วนเท่ากัน
ให้พิจารณาที่ตัวเศษ โดยนำตัวเศษมาเปรียบเทียบกัน


เศษ 2 ส่วน 4 > เศษ 1 ส่วน 4 เพราะ 2 > 1
เศษ 3 ส่วน 4 > เศษ 2 ส่วน 4 > เศษ 1 ส่วน 4

เปรียบเทียบ เศษ 3 ส่วน 4กับ เศษ 5 ส่วน 8 จำนวนใดมีค่ามากกว่า
แม้ว่า 5 จะมากกว่า 3 แต่สรุปว่า เศษ 5 ส่วน 8 > เศษ 3 ส่วน 4 ไม่ได้
เพราะตัวส่วนไม่เท่ากัน แสดงว่าเนื้อหมูแต่ละชิ้นมีขนาดไม่เท่ากัน

เศษ 3 ส่วน 4มี "ส่วน" เป็น 4 หมายถึง เนื้อหมู 1 ไม้ถูกหั่นเป็น 4 ชิ้น เศษ 4 ส่วน 4
เศษ 5 ส่วน 8มี "ส่วน" เป็น 8 หมายถึง เนื้อหมู 1 ไม้ถูกหั่นเป็น 8 ชิ้น เศษ 8 ส่วน 8
ยิ่งหั่นจำนวนชิ้นมาก ขนาดของชิ้นยิ่งเล็กลง
หั่น 8 ชิ้น แต่ละชิ้นมีขนาดเล็กกว่า หั่น 4 ชิ้น

เศษ 3 ส่วน 4 = เนื้อหมูเศษ 3 ส่วน 4 เศษ 5 ส่วน 8 = เนื้อหมูเศษ 5 ส่วน 8

เศษ 5 ส่วน 8 > เศษ 3 ส่วน 4 หรือไม่ ? เนื้อหมู 5 ชิ้นเล็ก มีปริมาณมากกว่า เนื้อหมู 3 ชิ้นใหญ่หรือไม่ ?
เนื่องจากขนาดของชิ้นไม่เท่ากัน จึงนำจำนวนชิ้นมาเปรียบเทียบไม่ได้

ถ้าต้องการเปรียบเทียบจากจำนวนชิ้นต้องหั่นขนาดของชิ้นให้เท่ากัน
นำ เนื้อหมู 3 ใน 4มาหั่นอีกครั้ง โดยนำชิ้นใหญ่แต่ละชิ้นมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก 2 ชิ้นเท่าๆกัน
จากชิ้นใหญ่ 3 ชิ้น กลายเป็นชิ้นเล็ก 3 x 2 = 6 ชิ้น
เนื้อหมูเศษ 3 ส่วน 4
= เนื้อหมูเศษ 6 ส่วน 8

เนื่องจากเนื้อหมูแต่ละชิ้นของ 3 ใน 4 ถูกหั่นเป็น 2 ชิ้น ขนาดของแต่ละชิ้นเล็กลง
แต่จำนวนชิ้นเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
ดังนั้น 3 ใน 4 = 2 คูณ เศษ 3 ส่วน 4 = เศษ 6 ส่วน 8
เปรียบเทียบเศษ 6 ส่วน 8กับ เศษ 5 ส่วน 8 ได้ เพราะตัวส่วนเท่ากัน แสดงว่าเนื้อหมูแต่ละชิ้นมีขนาดเท่ากัน
เศษ 6 ส่วน 8 > เศษ 5 ส่วน 8 เพราะ 6 > 5
เนื่องจาก เศษ 3 ส่วน 4 = เศษ 6 ส่วน 8
ดังนั้น เศษ 3 ส่วน 4 > เศษ 5 ส่วน 8

จากตัวอย่างนี้ สรุปได้ว่า

สามารถเปลี่ยนตัวเศษและตัวส่วนได้
โดยคูณทั้งเศษและส่วนด้วยตัวเลขตัวเดียวกัน โดยที่ค่าของเศษส่วนยังคงเท่าเดิม


เช่น
หั่นเนื้อหมูแต่ละชิ้นของ เศษ 3 ส่วน 4 ออกเป็น 3 ชิ้น เท่า ๆ กัน คือคูณทั้งเศษและส่วนด้วย 3
เศษ 3 ส่วน 4 = คูณ เศษ 3 ส่วน 4 ด้วย 3 = เศษ 9 ส่วน 12
หั่นเนื้อหมูแต่ละชิ้นของ 3 ใน 4 ออกเป็น 5 ชิ้น เท่า ๆ กัน คือคูณทั้งเศษและส่วนด้วย 5
เศษ 3 ส่วน 4 = คูณ เศษ 3 ส่วน 4 ด้วย 5 = เศษ 15 ส่วน 20

เปรียบเทียบ เศษ 2 ส่วน 4กับ เศษ 4 ส่วน 8 จำนวนใดมีค่ามากกว่า

เศษส่วน 2 จำนวนนี้มีตัวส่วนไม่เท่ากัน แสดงว่าขนาดของเนื้อหมูแต่ละชิ้นไม่เท่ากัน จึงเปรียบเทียบกันโดยตรงไม่ได้ ต้องปรับขนาดของเนื้อหมูแต่ละชิ้นให้เท่ากันก่อน โดยปรับตัวส่วนให้เท่ากัน

การปรับขนาดของชิ้นเนื้อหมูให้เท่ากันมี 2 ทางเลือกคือ
1. หั่นชิ้นใหญ่ให้เล็กลง
2. นำชิ้นเล็กมาต่อกันให้เป็นชิ้นใหญ่

หั่นชิ้นใหญ่ให้เล็กลง
นำเนื้อหมูแต่ละชิ้นของ เศษ 2 ส่วน 4 มาหั่นออกเป็น 2 ชิ้น เท่า ๆ กัน คือคูณทั้งเศษและส่วนด้วย 2
เศษ 2 ส่วน 4 = คูณ เศษ 2 ส่วน 4 ด้วย 2 = เศษ 4 ส่วน 8................. ( 1 )

นำชิ้นเล็กมาต่อกันเป็นชิ้นใหญ่

หั่นเนื้อหมู 1 ไม้เป็น 4 ชิ้น จะได้ชิ้นใหญ่ เนื้อหมู เศษ 4 ส่วน  4
หั่นเนื้อหมู 1 ไม้เป็น 8 ชิ้น จะได้ชิ้นเล็ก เนื้อหมู เศษ 8 ส่วน 8

ชิ้นเล็กมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของชิ้นใหญ่
ดังนั้น เมื่อนำชิ้นเล็ก 2 ชิ้นมาต่อกัน จะได้ชิ้นใหญ่ 1 ชิ้น

ต่อชิ้นเล็กของ เศษ 4 ส่วน 8 เข้าด้วยกันทีละ 2 ชิ้น ทั้งเศษและส่วน จะกลายเป็นชิ้นใหญ่กี่ชิ้น
มีชิ้นเล็ก 4 ชิ้น นำมาต่อกันทีละ 2 ชิ้น จะได้ชิ้นใหญ่กี่ชิ้น ?
จำนวนชิ้นใหญ่ = 4 ÷ 2 = 2
มีชิ้นเล็ก 8 ชิ้น นำมาต่อกันทีละ 2 ชิ้น จะได้ชิ้นใหญ่กี่ชิ้น ?
จำนวนชิ้นใหญ่ = 8 ÷ 2 = 4
ดังนั้น เศษ 4 ส่วน 8 = หาร เศษ 4 ส่วน 8 ด้วย 2 = เศษ 2 ส่วน 4................. ( 2 )

จาก ( 1 ) และ ( 2 ) ไม่ว่าจะใช้วิธีหั่นชิ้นใหญ่ให้เล็กลง หรือ นำชิ้นเล็กมาต่อกันให้เป็นชิ้นใหญ่
จะได้ข้อสรุปเหมือนกันคือ เศษ 2 ส่วน 4 = เศษ 4 ส่วน 8

จากตัวอย่างนี้ สรุปได้ว่า

สามารถเปลี่ยนตัวเศษและตัวส่วนได้
โดยหารทั้งเศษและส่วนด้วยตัวเลขตัวเดียวกัน โดยที่ค่าของเศษส่วนยังคงเท่าเดิม


เช่น
ต่อชิ้นเล็ก 2 ชิ้น ให้เป็นชิ้นใหญ่ 1 ชิ้น เศษ 4 ส่วน 8 = หาร เศษ 4 ส่วน 8 ด้วย 2 = เศษ 2 ส่วน 4
ต่อชิ้นเล็ก 4 ชิ้น ให้เป็นชิ้นใหญ่ 1 ชิ้น เศษ 4 ส่วน 8 =  หาร เศษ 4 ส่วน 8 ด้วย 4 = เศษ 1 ส่วน 2
เศษ 4 ส่วน 8, เศษ 2 ส่วน 4 และ เศษ 1 ส่วน 2 มีความหมายเหมือนกันคือ หมูปิ้งครึ่งไม้
จาก เศษ 4 ส่วน 8 สามารถทอนตัวเศษและตัวส่วนให้เป็นตัวเลขต่ำสุดคือ เศษ 1 ส่วน 2
เรียก เศษ 1 ส่วน 2ว่า "เศษส่วนอย่างต่ำ" ของ เศษ 4 ส่วน 8

จากตัวอย่างนี้ สรุปได้ว่า

ทอนเศษส่วนใด ๆ ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
โดยหารทั้งเศษและส่วนด้วยเลขหารร่วมที่มากที่สุด (ห.ร.ม.) ของ "เศษ" และ "ส่วน"


จากตัวอย่างนี้ หารทั้ง "เศษ" และ "ส่วน" ของ เศษ 4 ส่วน 8 ด้วย 4 เพราะ 4 เป็น ห.ร.ม. ของ 4 และ 8


หน้าที่ผ่านมา เปรียบเทียบเศษส่วน หน้า 2 หน้าถัดไป

  
ผู้ชม 7,553 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของเศษส่วน
หน้า 2 เปรียบเทียบเศษส่วน
หน้า 3 เทคนิคการเปรียบเทียบเศษส่วน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ชุดที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.