ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


โจทย์ปัญหาสมการ

สารบัญ
หน้า 1 เตรียมความพร้อม
หน้า 2 อ่านโจทย์ 2 รอบเพื่อวิเคราะห์และ
สร้างประโยคสัญลักษณ์
หน้า 3 ตัวอย่างข้อสอบ
หน้า 4 ตัวอย่างข้อสอบ
หน้า 5 ความรู้เฉพาะเรื่อง

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 1
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 2
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 3 (เศษส่วน)
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 4 (เรขาคณิต)
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 5 (โจทย์ยาก)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การคำนวณเลขบวกและเลขลบ
พีชคณิตพื้นฐาน
เทคนิคการแก้สมการ

  
ผู้ชม 5,280 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0


หน้าที่ผ่านมา โจทย์ปัญหาสมการ หน้า 3 หน้าถัดไป


ตัวอย่างที่ 2

เกษตรกรเลี้ยงแมวและเป็ด

นับหัวสัตว์เลี้ยงรวมกันได้ 12 หัว

นับขาของเป็ดได้มากกว่าขาของแมว 6 ขา

จงหาว่าเกษตรเลี้ยงแมวกี่ตัว ?


อ่านโจทย์รอบที่ 1 แจกแจงว่าโจทย์กล่าวถึงอะไร ?
โจทย์กล่าวถึง แมว เป็ด หัว และ ขา

สิ่งที่โจทย์กล่าวถึงมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ?
แมวแต่ละตัวมี 1 หัวและ 4 ขา
เป็ดแต่ละตัวมี 1 หัวและ 2 ขา
(ใช้เหตุผล)

อ่านโจทย์รอบที่ 2 พิจารณาตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้
ข้อกำหนดที่ 1 : นับหัวรวมกันได้ 12 หัว
ข้อกำหนดที่ 2 : นับขาของเป็ดได้มากกว่าขาของแมว 6 ขา

สิ่งที่ยังไม่รู้คือ "จำนวนแมว"
ถ้ารู้จำนวนแมวจะคำนวณจำนวนเป็ดได้
เพราะโจทย์กำหนดให้เกษตรกรมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมด 12 ตัว

ใช้ตัวแปรแทนสิ่งที่ยังไม่รู้

สมมุติว่าเกษตรกรเลี้ยงแมว x ตัว .................................................................................( 1 )

ข้อกำหนดที่ 1 : นับหัวรวมกันได้ 12 หัว

โจทย์กำหนดให้เกษตรกรมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อหักจำนวนแมวออก สัตว์เลี้ยงที่เหลือคือจำนวนเป็ด

ดังนั้น เกษตรกรเลี้ยงเป็ด 12 - x ตัว

แมว x ตัว แต่ละตัวมี 4 ขา ดังนั้น จำนวนขาของแมวทั้งหมด = 4x ขา .............................( 2 )

เป็ด 12 - x ตัว แต่ละตัวมี 2 ขา ดังนั้น จำนวนขาของเป็ดทั้งหมด = 2(12 - x) ขา .............( 3 )

ข้อกำหนดที่ 2 : ขาของเป็ดมากกว่าขาของแมว 6 ขา ......................................................( 4 )

นำ ( 2 ), ( 3 ) และ ( 4 ) มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์

2(12 - x) - 4x = 6

แก้สมการเพื่อหาค่า x

2(12 - x) - 4x = 6

นำ 2 เข้าไปคูณทุกพจน์ในวงเล็บ

2(12) - 2x - 4x

=

6

24 - 2x - 4x

=

6

24 - 6x

=

6

กำจัด "- 6x" ออกจากข้างซ้าย โดยบวกด้วย 6x ทั้งสองข้าง

24 - 6x + 6x

=

6 + 6x

24

=

6 + 6x

กำจัด "6" ออกจากข้างขวา โดยลบด้วย 6 ทั้งสองข้าง

24 - 6

=

6 - 6 + 6x

18

=

6x

กำจัด "6" ออกจากข้างขวา โดยหารด้วย 6 ทั้งสองข้าง

18 ÷ 6

=

6x ÷ 6

3 = x ........................... ( 5 )

จาก ( 1 ) และ ( 5 ) เกษตรกรเลี้ยงแมว 3 ตัว


หน้าที่ผ่านมา โจทย์ปัญหาสมการ หน้า 3 หน้าถัดไป


ผู้ชม 5,280 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

สารบัญ
หน้า 1 เตรียมความพร้อม
หน้า 2 อ่านโจทย์ 2 รอบเพื่อวิเคราะห์และ
สร้างประโยคสัญลักษณ์
หน้า 3 ตัวอย่างข้อสอบ
หน้า 4 ตัวอย่างข้อสอบ
หน้า 5 ความรู้เฉพาะเรื่อง

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 1
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 2
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 3 (เศษส่วน)
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 4 (เรขาคณิต)
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 5 (โจทย์ยาก)
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ฟรี

ฝึกให้คุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถฝึกที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีคลิปเสียง แบบทดสอบ สคริป พร้อมคำแปล ให้นักเรียนใช้ฝึกฟังและทดสอบความเข้าใจจากการฟัง

เริ่มฝึกตั้งแต่ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ฝึกต่อเนื่องจนถึงระดับ 2 และระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับที่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.