ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


ทศนิยมตอนที่ 2
สารบัญ
หน้า 1 แปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน
หน้า 2 แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม
หน้า 3 เปรียบเทียบทศนิยมกับเศษส่วน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดข้อสอบ ทศนิยม ชุดที่ 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เศษส่วน
ทศนิยมตอนที่ 1
ทศนิยมตอนที่ 3

วิดีโอสอนทศนิยมตอนที่ 2
ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วน

  
ผู้ชม 3,166 ผู้ลงคะแนน 3 คะแนนเฉลี่ย 4


ทศนิยมตอนที่ 2 หน้า 1 หน้าถัดไป


เรื่องที่ต้องเรียนก่อน

เนื้อหา "ทศนิยม" ถูกแบ่งเป็น 3 ตอน ซึ่งมีเนื้อหาต่อเนื่องกัน
ทศนิยมตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเลขทศนิยม
ทศนิยมตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วน
ทศนิยมตอนที่ 3 คำนวณเลขทศนิยม
นักเรียนจำเป็นต้องเรียนตอนที่ 1 ก่อนที่จะเริ่มเรียนตอนที่ 2
ถ้านักเรียนยังไม่ได้เรียนตอนที่ 1 ขอให้กลับไปเรียนตอนที่ 1 จากลิงค์ที่อยู่ด้านบนของบทเรียนนี้

แปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน

เลขโดดของทศนิยมตำแหน่งที่ 1 มีค่าประจำหลัก = เศษ 1 ส่วน 10
เลขโดดของทศนิยมตำแหน่งที่ 2 มีค่าประจำหลัก = เศษ 1 ส่วน 100
เลขโดดของทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าประจำหลัก = เศษ 1 ส่วน 1000
:
:

การแปลงเลขทศนิยมเป็นเลขเศษส่วน
ทำโดยนำตัวเลขหลังจุดทศนิยมไปคูณกับค่าประจำหลัก


ตัวอย่างที่ 1

0.5 =
5 x เศษ 1 ส่วน 10
=
เศษ 5 ส่วน 10
=
เศษ 1 ส่วน 2 ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ


ตัวอย่างที่ 2

0.02 =
2 x เศษ 1 ส่วน 100
=
เศษ 2 ส่วน 100
=
เศษ 1 ส่วน 50 ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ


ตัวอย่างที่ 3

0.52 =
5 x เศษ 1 ส่วน 10 + 2 x เศษ 1 ส่วน 100 .......... ( 1 )
=
เศษ 5 ส่วน 10 + เศษ 2 ส่วน 100 ....................... ( 2 )
=
เศษ 5 ส่วน 10 + เศษ 2 ส่วน 100 .............. ( 3 ) ทำ "ส่วน" ให้เท่ากัน
=
เศษ 5 ส่วน 10 + เศษ 2 ส่วน 100 .................... ( 4 )
=
เศษ 5 ส่วน 10 ............................... ( 5 )
=
เศษ 5 ส่วน 10 .................................. ( 6 ) ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

เนื่องจากค่าประจำตำแหน่งของทศนิยมเป็นเศษส่วน
ซึ่งมี "เศษ" เป็น 1 และ "ส่วน" เป็น 10 หรือ 100 หรือ 1,000 ....
หรือ หรือ ...

จึงสามารถลดขั้นตอนการคำนวณให้สั้นลง โดยตัดขั้นตอนที่ ( 1 ) ถึง ( 4 ) ทิ้ง

วิธีคิดลัด สำหรับแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน
1) ตัว "เศษ" คือตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยม
2) ตัวส่วนเป็น 1 แล้วตามด้วย '0' โดยจำนวนเลข '0' เท่ากับจำนวนตำแหน่งทศนิยม


0.52 = เศษ 5 ส่วน 10 0.52 เป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัวส่วนจึงมี '0' สองตัว คือ 100
= เศษ 13 ส่วน 25 ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ


ตัวอย่างที่ 4

0.105 = เศษ 105 ส่วน 1000 0.105 เป็นเลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง ตัวส่วนจึงมี '0' สามตัว คือ 1000
= เศษ 21 ส่วน 200 ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ


ตัวอย่างที่ 5

3.2 = 3เศษ 2 ส่วน 10 .2 เป็นเลขทศนิยม 1 ตำแหน่ง ตัวส่วนจึงมี '0' หนึ่งตัว คือ 10
= 3เศษ 1 ส่วน 5 ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ


ตัวอย่างที่ 6

8.04 = 8เศษ 4 ส่วน 100 .04 เป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัวส่วนจึงมี '0' สองตัว คือ 100
= 8เศษ 1 ส่วน 25 ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำทศนิยมตอนที่ 2 หน้า 1 หน้าถัดไป


ผู้ชม 3,166 ผู้ลงคะแนน 3 คะแนนเฉลี่ย 4

สารบัญ
หน้า 1 แปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน
หน้า 2 แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม
หน้า 3 เปรียบเทียบทศนิยมกับเศษส่วน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดข้อสอบ ทศนิยม ชุดที่ 2
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.