ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

พื้นที่

สารบัญเรื่อง พื้นที่
หน้า 1 หน่วยของพื้นที่
หน้า 2 พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส
พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมด้านขนาน
หน้า 3 พื้นที่สามเหลี่ยม
หน้า 4 คำนวณพื้นที่จากเส้นทแยงมุม
หน้า 5 พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
หน้า 6 พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
หน้า 7 พื้นที่วงกลม
หน้า 8 สรุปสูตรคำนวณพื้นที่
หน้า 9 พื้นที่ผิว
หน้า 10 เทคนิคการหาพื้นที่
หน้า 11 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 1
หน้า 12 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 2
หน้า 13 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 3
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปริมาตร
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
มุม
เส้นขนาน
สามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
เศษส่วน
อัตราส่วน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดข้อสอบเรื่อง พื้นที่ ชุดที่ 1


จำนวนผู้ชม 7,048 จำนวนผู้ลงคะแนน 4 คะแนนเฉลี่ย 5


หน้าที่ผ่านมา พื้นที่ หน้า 9 หน้าถัดไป


พื้นที่ผิวรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

การหาพื้นที่ผิวคือการหาพื้นที่ด้านนอกของรูปทรงสามมิติ ทำโดยแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ คำนวณพื้นที่ทีละส่วนแล้วนำมารวมกัน เป็นพื้นที่ผิวทั้งหมด

กล่องกระดาษกว้าง 10 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว สูง 2 นิ้ว
ต้องการตกแต่งด้านนอกโดยติดสติกเกอร์ลายคิตตี้
ร้านค้าขายสติกเกอร์เป็นแผ่นกว้าง 3 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว
นำสติกเกอร์มาตัดเพื่อหุ้มกล่องโดยติดสติกเกอร์รอบกล่องด้านนอก
ต้องซื้อสติกเกอร์อย่างน้อยกี่แผ่นเพื่อปิดพื้นที่ด้านนอกทั้งหมดของกล่องใบนี้

หลักการ
1) คำนวณพื้นที่ผิวด้านนอกของกล่อง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องการติดสติกเกอร์
2) คำนวณพื้นที่สติกเกอร์ 1 แผ่น
3) จำนวนสติกเกอร์ (แผ่น) = พื้นที่ผิวด้านนอกของกล่อง ÷ พื้นที่สติกเกอร์ 1 แผ่น
4) ปัดเศษที่ได้จากการหาร (ถ้ามี) เป็นสติกเกอร์ 1 แผ่นเสมอ เพราะร้านค้าขายสติกเกอร์เป็นแผ่น

ด้านบนและด้านล่างของกล่องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ซึ่งคำนวณพื้นที่ได้จากสูตร พื้นที่ = ด้าน x ด้าน
พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านบน = 10 x 10 = 100 ตารางนิ้ว
พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 รูป = 2 x 100 = 200 ตารางนิ้ว ...... (1)

ด้านข้างของกล่องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ซึ่งคำนวณพื้นที่ได้จากสูตร พื้นที่ = กว้าง x ยาว
พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านข้าง = 2 x 10 = 20 ตารางนิ้ว
พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า4 รูป = 4 x 20 = 80 ตารางนิ้ว .......... (2)

จาก (1) และ (2)
พื้นที่ผิวกล่องด้านนอก = 200 + 80 = 280 ตารางนิ้ว ...... (3)

สติกเกอร์แต่ละแผ่นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ซึ่งคำนวณพื้นที่ได้จากสูตร พื้นที่ = กว้าง x ยาว
พื้นที่สติกเกอร์ 1 แผ่น = 3 x 10 = 30 ตารางนิ้ว .............. (4)

จำนวนสติกเกอร์ (แผ่น) = พื้นที่ผิวกล่องด้านนอก ÷ พื้นที่สติกเกอร์ 1 แผ่น
จาก (3) และ (4)
จำนวนสติกเกอร์ = 280 ÷ 30 = 9.33 แผ่น
ร้านค้าขายสติกเกอร์เป็นแผ่น
แม้ต้องการใช้สติกเกอร์เพียง 0.33 แผ่น ก็ต้องซื้อเต็มแผ่น
ต้องซื้อสติกเกอร์อย่างน้อย 10 แผ่นพื้นที่ผิวรูปทรงกระบอก

ทรงกระบอกคือรูปทรงที่มีหัวและท้ายเป็นวงกลม


โรงงานผลิตน้ำผักกระป๋อง
บรรจุน้ำผักลงกระป๋องทรงกระบอกสูง 12 ซม.
กระป๋องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ซม.
ติดสติกเกอร์รูปน้ำผักรอบผิวกระป๋องด้านนอก

สติกเกอร์รอบกระป๋องมีพื้นที่กี่ตร.ซม.

สติกเกอร์รูปน้ำผักเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ด้านกว้าง = ส่วนสูงของกระป๋อง = 12 ซม. .......... (5)
ด้านยาว = เส้นรอบวงของกระป๋อง

เส้นผ่านศูนย์กลาง = 6 ซม.
รัศมี = 6 ÷ 2 = 3 ซม.
r = 3
= 3.14

เส้นรอบวง = 2 r
= 2 x 3.14 x 3
= 18.84 ซม. .......... (6)

จาก (5) และ (6)

สติกเกอร์รูปน้ำผักเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 12 ซม. ยาว 18.84 ซม.

พื้นที่สติกเกอร์ = 12 x 18.84
= 226.08 ตร.ซม.


หน้าที่ผ่านมา พื้นที่ หน้า 9 หน้าถัดไป
 
 

Beautiful Music

Beautiful Music แหล่งรวมเพลงบรรเลงแสนไพเราะ บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีนานาชนิด ถ้าคุณเป็นคนรักดนตรี ขอเชิญมาฟังดนตรีด้วยกัน โดยคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.