ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

พื้นที่

สารบัญเรื่อง พื้นที่
หน้า 1 หน่วยของพื้นที่
หน้า 2 พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส
พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมด้านขนาน
หน้า 3 พื้นที่สามเหลี่ยม
หน้า 4 คำนวณพื้นที่จากเส้นทแยงมุม
หน้า 5 พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
หน้า 6 พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
หน้า 7 พื้นที่วงกลม
หน้า 8 สรุปสูตรคำนวณพื้นที่
หน้า 9 พื้นที่ผิว
หน้า 10 เทคนิคการหาพื้นที่
หน้า 11 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 1
หน้า 12 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 2
หน้า 13 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 3
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปริมาตร
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
มุม
เส้นขนาน
สามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
เศษส่วน
อัตราส่วน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดข้อสอบเรื่อง พื้นที่ ชุดที่ 1


จำนวนผู้ชม 7,048 จำนวนผู้ลงคะแนน 4 คะแนนเฉลี่ย 5


หน้าที่ผ่านมา พื้นที่ หน้า 8 หน้าถัดไป


สรุปสูตรคำนวณพื้นที่

พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

สี่เหลี่ยมจัตุรัส คือสี่เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน 4 ด้าน
มุมทุกมุมเป็นมุมฉาก

พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน

ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 4 นิ้ว
พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD = 4 x 4
= 16 ตารางนิ้ว


เส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองเส้นยาวเท่ากัน
เส้นทแยงมุมตั้งฉากกันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน
เนื่องจากเส้นทแยงมุมตั้งฉากกัน
จึงสามารถคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสจากเส้นทแยงมุมโดยใช้สูตร
พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = x ผลคูณเส้นทแยงมุม

ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเส้นทแยงมุมยาว 6 นิ้ว
พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD
= x 6 x 6
= 18 ตารางนิ้ว
พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

สี่เหลี่ยมผืนผ้า คือสี่เหลี่ยมที่ด้านตรงข้ามเท่ากัน
และขนานกัน มุมทุกมุมเป็นมุมฉาก

พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว

ABCD เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 3 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว
พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD = 3 x 6
= 18 ตารางนิ้ว
พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน

สี่เหลี่ยมด้านขนาน คือสี่เหลี่ยมที่ด้านตรงข้ามเท่ากัน และขนานกัน แต่มุมไม่ใช่มุมฉาก

พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน x สูง

สูงคือเส้นที่ตั้งฉากกับด้านขนาน

ABCD เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน
พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD = 7 x 4
= 28 ตารางนิ้ว
พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน คือสี่เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน 4 ด้าน
ด้านตรงข้ามขนานกัน แต่มุมไม่ใช่มุมฉาก

พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = ฐาน x สูง

สูงคือเส้นที่ตั้งฉากกับด้านขนาน

ABCD เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ABCD = 5 x 4
= 20 ตารางนิ้วเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 2 เส้นยาวไม่เท่ากัน แต่ตั้งฉากกันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน

เนื่องจากเส้นทแยงมุมตั้งฉากกัน จึงสามารถคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจากเส้นทแยงมุม โดยใช้สูตร

พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = x ผลคูณเส้นทแยงมุม

ABCD เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
เส้นทแยงมุม AC = 5 นิ้ว
เส้นทแยงมุม DB = 8 นิ้ว
พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ABCD
= x 5 x 8
= 20 ตารางนิ้ว


พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว

สี่เหลี่ยมรูปว่าวคือสี่เหลี่ยมที่เส้นทแยงมุม 2 เส้นตั้งฉากกัน
เส้นทแยงมุมตามแนวนอนสั้นกว่าเส้นทแยงมุมตามแนวตั้ง
จุดตัดของเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งเส้นทแยงมุมตามแนวนอน
จากรูป AO = OC
สี่เหลี่ยมรูปว่าประกอบด้วยสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 2 รูป
ซึ่งมีฐานเท่ากัน แต่ส่วนสูงต่างกัน

ABCD เป็นสี่เหลี่ยมรูปว่าว ประกอบด้วย
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว ACB และ สามเหลี่ยมหน้าจั่ว ACD

เนื่องจากเส้นทแยงมุมตั้งฉากกัน
จึงสามารถคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าวจากเส้นทแยงมุมโดยใช้สูตร
พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว = x ผลคูณเส้นทแยงมุม

ABCD เป็นสี่เหลี่ยมรูปว่าว
เส้นทแยงมุม AC = 7 นิ้ว
เส้นทแยงมุม DB = 10 นิ้ว
พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว ABCD
= x 7 x 10
= 35 ตารางนิ้วผังเครือญาติ

เครือญาติที่สมาชิกแยกย้ายกันอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศ ลูกหลานมักไม่รู้จักกัน เพราะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน แต่ถ้าทุกครอบครัวสร้างผังครอบครัวของตนเอง แล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ สมาชิกทุกคนสามารถทำความรู้จักกันผ่านผังเครือญาตินี้แม้พวกเขาจะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...
สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกม ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...

พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

สี่เหลี่ยมคางหมูคือสี่เหลี่ยมที่มีด้าน 1 คู่ขนานกัน แต่ยาวไม่เท่ากัน
พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = x สูง x ผลบวกด้านคู่ขนาน

สูงคือเส้นที่ต้้งฉากกับเส้นขนาน

ABCD เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู
พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู ABCD
= x 4 x (3 + 9)
= 24 ตารางนิ้ว


พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าคือสี่เหลี่ยมที่ 4 ด้านยาวไม่เท่ากัน
พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า = x เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง

เส้นกิ่งคือเส้นที่ลากจากมุมของสี่เหลี่ยมมาตั้งฉากกับเส้นทแยงมุม

ABCD เป็นสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
เส้นทแยงมุม AC = 8 นิ้่ว
เส้นกิ่ง BE = 4 นิ้ว
เส้นกิ่ง DF = 3 นิ้ว
พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ABCD
= x 8 x (4 + 3)
= 28 ตารางนิ้ว


พื้นที่สามเหลี่ยม

พื้นที่สามเหลี่ยม = x ฐาน x สูง

สูงคือเส้นที่ลากจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐาน

ส่วนสูงของสามเหลี่ยมอาจอยู่ที่ด้านข้าง (สามเหลี่ยมมุมฉาก) หรือ
อยู่ในรูปสามเหลี่ยม (สามเหลี่ยมมุมแหลม) หรือ
อยู่นอกรูปสามเหลี่ยม (สามเหลี่ยมมุมป้าน)

ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก

AC เป็นส่วนสูงอยู่ด้านข้าง

ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมแหลม

CD เป็นส่วนสูงอยู่ในรูปสามเหลี่ยม

ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมป้าน

CD เป็นส่วนสูงอยู่นอกรูปสามเหลี่ยม
พื้นที่วงกลม

พื้นที่วงกลม = r2 r = รัศมี
= 3.14 หรือ
=

วงกลมรัศมี 14 นิ้ว
r = 14
พื้นที่วงกลม
= x 142
= 616 ตารางนิ้ว

เกมศัพท์ 500 คำ ชั้นป.1-ป.2-ป.3

ศัพท์ 500 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบชั้นป.1-ป.2-ป.3 เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 500 คำ ป.1-ป.2-ป.3เกมศัพท์ 500 คำ ชั้นป.4-ป.5-ป.6

ศัพท์ 500 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียน, ข้อสอบชั้นป.4-ป.5-ป.6 และข้อสอบเข้าม.1 ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 500 คำ ป.4-ป.5-ป.6เกมศัพท์ 1,000 คำ ชั้น ม.1-ม.2-ม.3

ศัพท์ 1,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบชั้น ม.1-ม.2-ม.3เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 1,000 คำ ม.1-ม.2-ม.3เกมศัพท์ 1,000 คำ ชั้น ม.4-ม.5-ม.6

ศัพท์ 1,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบชั้น ม.4-ม.5-ม.6เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 1,000 คำ ม.4-ม.5-ม.6


หน้าที่ผ่านมา พื้นที่ หน้า 8 หน้าถัดไป
 
 

สมุดจดศัพท์ออนไลน์

สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกมส์ ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ

สมุดจดศัพท์เล่มนี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ นักเรียนสามารถจดศัพท์ต่อเนื่องตั้งแต่ป.1 จนถึงมหาวิทยาลัย

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.