ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

พื้นที่

สารบัญเรื่อง พื้นที่
หน้า 1 หน่วยของพื้นที่
หน้า 2 พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส
พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมด้านขนาน
หน้า 3 พื้นที่สามเหลี่ยม
หน้า 4 คำนวณพื้นที่จากเส้นทแยงมุม
หน้า 5 พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
หน้า 6 พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
หน้า 7 พื้นที่วงกลม
หน้า 8 สรุปสูตรคำนวณพื้นที่
หน้า 9 พื้นที่ผิว
หน้า 10 เทคนิคการหาพื้นที่
หน้า 11 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 1
หน้า 12 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 2
หน้า 13 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 3
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปริมาตร
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
มุม
เส้นขนาน
สามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
เศษส่วน
อัตราส่วน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดข้อสอบเรื่อง พื้นที่ ชุดที่ 1


จำนวนผู้ชม 7,048 จำนวนผู้ลงคะแนน 4 คะแนนเฉลี่ย 5


หน้าที่ผ่านมา พื้นที่ หน้า 6 หน้าถัดไป


พื้นที่สี่เหลี่ยมคามหมู

ABCD เป็นสี่เหลี่ยมคามหมู ซึ่งมี AB // DC
ลากเส้น AE ให้ตั้งฉากกับ AB และ DC
ลากเส้น BF ให้ตั้งฉากกับ AB และ DC
ABFE เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก
สามเหลี่ยม AED และ สามเหลี่ยม BFC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก

AB = EF = w
BF = AE= h
DE = m
FC = n

สี่เหลี่ยมคางหมู ABCD = สามเหลี่ยม AED + สี่เหลี่ยม ABFE + สามเหลี่ยม BFC ..... (1)
=
mh + wh + nh .........................................................
(2)แทนค่าลงในสูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม
=
mh + wh + nh ....................................................
(3)เขียนพจน์กลางให้มีส่วนเป็น 2
=
h(m + 2w + n) ..........................................................
(4)แยกตัวประกอบร่วมไว้หน้า ( )
h = ส่วนสูงของสี่เหลี่ยมคางหมู ............................................. (5)
m + 2w + n = ผลบวกของด้านคู่ขนาน .................................................. (6)

จาก (4) (5) และ (6) สรุปว่า

พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = x สูง x ผลบวกของด้านคู่ขนาน


หน้าที่ผ่านมา พื้นที่ หน้า 6 หน้าถัดไป
 
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.