ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

พื้นที่

สารบัญเรื่อง พื้นที่
หน้า 1 หน่วยของพื้นที่
หน้า 2 พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส
พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมด้านขนาน
หน้า 3 พื้นที่สามเหลี่ยม
หน้า 4 คำนวณพื้นที่จากเส้นทแยงมุม
หน้า 5 พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
หน้า 6 พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
หน้า 7 พื้นที่วงกลม
หน้า 8 สรุปสูตรคำนวณพื้นที่
หน้า 9 พื้นที่ผิว
หน้า 10 เทคนิคการหาพื้นที่
หน้า 11 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 1
หน้า 12 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 2
หน้า 13 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 3
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปริมาตร
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
มุม
เส้นขนาน
สามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
เศษส่วน
อัตราส่วน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดข้อสอบเรื่อง พื้นที่ ชุดที่ 1


จำนวนผู้ชม 7,048 จำนวนผู้ลงคะแนน 4 คะแนนเฉลี่ย 5


หน้าที่ผ่านมา พื้นที่ หน้า 5 หน้าถัดไป


พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

ABCD เป็นสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

AC เป็นเส้นทแยงมุมที่แบ่งสี่เหลี่ยมออกเป็น สามเหลี่ยม 2 รูป

พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD = พื้นที่สามเหลี่ยม ACB + พื้นที่สามเหลี่ยม ACD ..... (1)
พื้นที่สามเหลี่ยม ACB =
x AC x BE .....................................................
(2)
พื้นที่สามเหลี่ยม ACD =
x AC x FD .....................................................
(3)

พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD =
x AC x BE + x AC x FD .........................
(4)แทน (2) และ (3) ลงใน (1)
พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD =
x AC x (BE + FD) ........................................
(5)แยกตัวประกอบร่วมไว้หน้า ( )
พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD =
x เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง

เส้นกิ่ง คือเส้นที่ลากจากมุมของสี่เหลี่ยมไปตั้งฉากกับเส้นทแยงมุม


จากรูปข้างต้นสรุปสูตรคำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าที่เส้นทแยงมุมไม่ตั้งฉากกัน

พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า = x เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง


หน้าที่ผ่านมา พื้นที่ หน้า 5 หน้าถัดไป
 
 

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.