ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

พื้นที่

สารบัญเรื่อง พื้นที่
หน้า 1 หน่วยของพื้นที่
หน้า 2 พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส
พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมด้านขนาน
หน้า 3 พื้นที่สามเหลี่ยม
หน้า 4 คำนวณพื้นที่จากเส้นทแยงมุม
หน้า 5 พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
หน้า 6 พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
หน้า 7 พื้นที่วงกลม
หน้า 8 สรุปสูตรคำนวณพื้นที่
หน้า 9 พื้นที่ผิว
หน้า 10 เทคนิคการหาพื้นที่
หน้า 11 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 1
หน้า 12 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 2
หน้า 13 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 3
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปริมาตร
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
มุม
เส้นขนาน
สามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
เศษส่วน
อัตราส่วน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดข้อสอบเรื่อง พื้นที่ ชุดที่ 1


จำนวนผู้ชม 7,048 จำนวนผู้ลงคะแนน 4 คะแนนเฉลี่ย 5


หน้าที่ผ่านมา พื้นที่ หน้า 4 หน้าถัดไป


คำนวณพื้นที่จากเส้นทแยงมุม

AC และ BD เป็นเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยม ABCD

BD ตั้งฉากกับ AC ที่จุด O

พื้นที่สามเหลี่ยม ACB =
x AC x BO ...............................
(1)
พื้นที่สามเหลี่ยม ACD =
x AC x DO ...............................
(2)
พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD = พื้นที่ ΔACB + พื้นที่ ΔACD ............. (3)
พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD =
x AC x BO + x AC x DO .....
(4)แทน (1) และ (2) ลงใน (3)
พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD =
x AC x (BO + DO) ...................
(5)แยกตัวประกอบร่วมไว้หน้า ( )
BO + DO = BD ............................................... (6)เส้นทแยงมุมเป็นส่วนสูงของ Δ
พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD =
x AC x BD ................................
(7)แทน (6) ลงใน (5)
พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD =
x ผลคูณเส้นทแยงมุมสูตรคำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่เส้นทแยงมุมตั้งฉากกัน

สี่เหลี่ยมที่เส้นทแยงมุมตั้งฉากกันได้แก่


สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
สี่เหลี่ยมจัตุรัส

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
สี่เหลี่ยมรูปว่าว

สี่เหลี่ยมเหล่านี้สามารถคำนวณพื้นที่โดยใช้สูตร

พื้นที่สี่เหลี่ยมที่เส้นทแยงมุมตั้งฉากกัน = x ผลคูณเส้นทแยงมุม


หน้าที่ผ่านมา พื้นที่ หน้า 4 หน้าถัดไป
 
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.