ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

พื้นที่

สารบัญเรื่อง พื้นที่
หน้า 1 หน่วยของพื้นที่
หน้า 2 พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส
พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมด้านขนาน
หน้า 3 พื้นที่สามเหลี่ยม
หน้า 4 คำนวณพื้นที่จากเส้นทแยงมุม
หน้า 5 พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
หน้า 6 พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
หน้า 7 พื้นที่วงกลม
หน้า 8 สรุปสูตรคำนวณพื้นที่
หน้า 9 พื้นที่ผิว
หน้า 10 เทคนิคการหาพื้นที่
หน้า 11 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 1
หน้า 12 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 2
หน้า 13 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 3
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปริมาตร
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
มุม
เส้นขนาน
สามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
เศษส่วน
อัตราส่วน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดข้อสอบเรื่อง พื้นที่ ชุดที่ 1


จำนวนผู้ชม 7,032 จำนวนผู้ลงคะแนน 4 คะแนนเฉลี่ย 5


หน้าที่ผ่านมา พื้นที่ หน้า 2 หน้าถัดไป


พื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉากกระเบื้องแต่ละแผ่นเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส การปูกระเบื้องในพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า) จึงทำได้ง่าย เพราะแผ่นกระเบื้องจะเข้ามุมฉากได้พอดี ช่วยให้การคำนวณจำนวนแผ่นกระเบื้องทำได้ง่าย โดยนับจำนวนแถว (นับจำนวนกระเบื้องตามแนวตั้ง) และจำนวนกระเบื้องในแต่ละแถว (จำนวนกระเบื้องตามแนวนอน)

จำนวนกระเบื้อง = จำนวนแถว x จำนวนกระเบื้องในแต่ละแถว ............... ( 1 )

เนื่องจากกระเบื้องแต่ละแผ่นกว้างด้านละ 1 หน่วย จำนวนกระเบื้องที่เรียงด้านสูงหรือด้านฐานของสี่เหลี่ยมจึงเป็นความสูงหรือความยาวฐานของสี่เหลี่ยม

กระเบื้องแต่ละแผ่นกว้างด้านละ 1 นิ้ว
เรียงกระเบื้องด้าน AB จำนวน 5 แผ่น
แสดงว่า AB ซึ่งเป็นฐานของสี่เหลี่ยม ยาว 5 นิ้ว
AB = 5

เรียงกระเบื้องด้าน AD จำนวน 4 แผ่น
แสดงว่า AD ซึ่งเป็นส่วนสูงของสี่เหลี่ยม สูง 4 นิ้ว
AD = 4


พื้นที่ หรือ จำนวนกระเบื้อง = AB x AD
= 5 x 4
= 20 ตารางนิ้ว

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้สูตร

พื้นที่ = ฐาน x สูง

สำหรับสี่เหลี่ยมที่มีมุม 4 มุมเป็นมุมฉาก


สี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุม 4 มุมเป็นมุมฉาก จึงสามารถใช้สูตร

พื้นที่ = ฐาน x สูง


สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกม ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...
หมายเหตุ

สูตรนี้ถูกปรับเปลี่ยนข้อความให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ความหมายยังเหมือนเดิม

เนื่องจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านเท่ากัน 4 ด้าน จึงเรียกฐานและสูงว่าด้าน
ในรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสจึงเรียกสูตรนี้ว่า พื้นที่ = ด้าน x ด้าน หรือ ด้าน2

เนื่องจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียก 2 ด้านว่า กว้าง และ ยาว
ในรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงเรียกสูตรนี้ว่า พื้นที่ = กว้าง x ยาว


พื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และสี่เหลี่ยมด้านขนาน

แม้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และสี่เหลี่ยมด้านขนานจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมมุมฉาก แต่สามารถนำสูตรคำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉากไปปรับใช้ได้

ABCD เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ที่จุด D ลากเส้น DE ให้ตั้งฉากกับ DC
ที่จุด C ลากเส้น CF ให้ตั้งฉากกับ DC
ต่อเส้น BA ออกไปถึงจุด E
ได้ EFCD เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ABCD = พื้นที่สี่เหลี่ยม AFCD + พื้นที่สามเหลี่ยม FBC
สามเหลี่ยม FBC มีพื้นที่สีเหลือง
สามเหลี่ยม EAD มีพื้นที่สีฟ้า
เนื่องจากพื้นที่สีเหลือง = พื้นที่สีฟ้า
จึงสามารถใช้พื้นที่สีฟ้าแทนพื้นที่สีเหลือง
ดังนั้น พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ABCD = พื้นที่สี่เหลี่ยม AFCD + พื้นที่สามเหลี่ยม EAD
= พื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก EFCD
= ฐาน x สูง
= DC x CF


หน้าที่ผ่านมา พื้นที่ หน้า 2 หน้าถัดไป
 
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง
เป็นการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.