ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

พื้นที่

สารบัญเรื่อง พื้นที่
หน้า 1 หน่วยของพื้นที่
หน้า 2 พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส
พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมด้านขนาน
หน้า 3 พื้นที่สามเหลี่ยม
หน้า 4 คำนวณพื้นที่จากเส้นทแยงมุม
หน้า 5 พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
หน้า 6 พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
หน้า 7 พื้นที่วงกลม
หน้า 8 สรุปสูตรคำนวณพื้นที่
หน้า 9 พื้นที่ผิว
หน้า 10 เทคนิคการหาพื้นที่
หน้า 11 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 1
หน้า 12 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 2
หน้า 13 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 3
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปริมาตร
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
มุม
เส้นขนาน
สามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
เศษส่วน
อัตราส่วน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดข้อสอบเรื่อง พื้นที่ ชุดที่ 1


จำนวนผู้ชม 7,048 จำนวนผู้ลงคะแนน 4 คะแนนเฉลี่ย 5


หน้าที่ผ่านมา พื้นที่ หน้า 13


โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 3

วงกลม 4 วงมีขนาดเท่ากัน

แต่ละวงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร

บริเวณสีเหลืองมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร


วิธีทำ

A, B, C และ D เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม
วงกลมแต่ละวงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร
เส้นตรง AB ประกอบด้วยรัศมีของวงกลม A และ B
ดังนั้น AB = 7 เซนติเมตร
เส้นตรง BC ประกอบด้วยรัศมีของวงกลม B และ C
ดังนั้น BC = 7 เซนติเมตร

พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD = 7 x 7
= 49 ตารางเซนติเมตร ..... (1)

ในสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD มีพื้นที่สีเขียว 4 ส่วน

แต่ละส่วน = เศษ 1 ส่วน 4 ของพื้นที่วงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร

พื้นที่สีเขียว 4 ส่วนรวมกัน = พื้นที่วงกลม 1 วง

เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร
r = รัศมี = 7 ÷ 2 = 3.5 เซนติเมตร

พื้นที่วงกลม = r2
=
( 3.52 )
= 38.5 ตารางเซนติเมตร ..................................... (2)

พื้นที่สีเหลือง = พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCE - พื้นที่สีเขียว .......... (3)

แทน (1) และ (2) ลงใน (3)

พื้นที่สีเหลือง = 49 - 38.5
= 10.5 ตารางเซนติเมตร


หน้าที่ผ่านมา พื้นที่ หน้า 13
 
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง
เป็นการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.