ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

พื้นที่

สารบัญเรื่อง พื้นที่
หน้า 1 หน่วยของพื้นที่
หน้า 2 พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส
พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมด้านขนาน
หน้า 3 พื้นที่สามเหลี่ยม
หน้า 4 คำนวณพื้นที่จากเส้นทแยงมุม
หน้า 5 พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
หน้า 6 พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
หน้า 7 พื้นที่วงกลม
หน้า 8 สรุปสูตรคำนวณพื้นที่
หน้า 9 พื้นที่ผิว
หน้า 10 เทคนิคการหาพื้นที่
หน้า 11 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 1
หน้า 12 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 2
หน้า 13 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 3
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปริมาตร
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
มุม
เส้นขนาน
สามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
เศษส่วน
อัตราส่วน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดข้อสอบเรื่อง พื้นที่ ชุดที่ 1


จำนวนผู้ชม 7,048 จำนวนผู้ลงคะแนน 4 คะแนนเฉลี่ย 5


หน้าที่ผ่านมา พื้นที่ หน้า 11 หน้าถัดไป


โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 1

ABCD เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู

เส้นตรง AB ยาว 8 นิ้ว ตั้งฉากกับเส้นตรง AD

เส้นตรง BC ยาว 15 นิ้ว ขนานกับเส้นตรง AD

พื้นที่สีเหลืองคิดเป็นกี่ตารางนิ้ว

วิธีทำ

สามเหลี่ยม BEF มี BE เป็นฐาน ส่วนสูงคือ AB
พื้นที่สามเหลี่ยม BEF =
เศษ 1 ส่วน 2 x ฐาน x สูง
=
เศษ 1 ส่วน 2 ( BE) (AB) .............. (1)


สามเหลี่ยม ECD มี EC เป็นฐาน ส่วนสูงคือ AB
พื้นที่สามเหลี่ยม ECD =
เศษ 1 ส่วน 2 x ฐาน x สูง
=
เศษ 1 ส่วน 2 ( EC) (AB) .............. (2)


พื้นที่สีเหลือง = พื้นที่สามเหลี่ยม BEF + พื้นที่สามเหลี่ยม ECD ............... (3)
พื้นที่สีเหลือง =
( BE) (AB) + ( EC) (AB) .......
(4)แทน (1) และ (2) ลงใน (3)
=
(AB) (BE + EC) ...........................
(5)แยกตัวประกอบร่วมไว้หน้า ( )
BE + EC = BC .................................................... (6)
BC = 15 ...................................................... (7)โจทย์กำหนดให้
BE + EC = 15 ...................................................... (8)แทน (7) ลงใน (6)
AB = 8 ........................................................ (9)โจทย์กำหนดให้
=
(8) (15) ........................................
(10)แทน (8) และ (9) ลงใน (5)
= 60 ตารางนิ้ว


หน้าที่ผ่านมา พื้นที่ หน้า 11 หน้าถัดไป
 
 

English Voice
ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

นอกจากนักเรียนจะได้ฝึกฟังเพื่อให้คุ้นกับสำเนียงภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาแล้ว ยังได้สนุกสนานไปกับเนื้อเรื่องอมตะของเทพนิยายเรื่องนี้

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.