ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

พื้นที่

สารบัญเรื่อง พื้นที่
หน้า 1 หน่วยของพื้นที่
หน้า 2 พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส
พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมด้านขนาน
หน้า 3 พื้นที่สามเหลี่ยม
หน้า 4 คำนวณพื้นที่จากเส้นทแยงมุม
หน้า 5 พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
หน้า 6 พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
หน้า 7 พื้นที่วงกลม
หน้า 8 สรุปสูตรคำนวณพื้นที่
หน้า 9 พื้นที่ผิว
หน้า 10 เทคนิคการหาพื้นที่
หน้า 11 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 1
หน้า 12 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 2
หน้า 13 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 3
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปริมาตร
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
มุม
เส้นขนาน
สามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
เศษส่วน
อัตราส่วน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดข้อสอบเรื่อง พื้นที่ ชุดที่ 1


จำนวนผู้ชม 7,048 จำนวนผู้ลงคะแนน 4 คะแนนเฉลี่ย 5


หน้าที่ผ่านมา พื้นที่ หน้า 10 หน้าถัดไป


เทคนิคการหาพื้นที่

การหาพื้นที่นอกจากใช้สูตรแล้ว ยังต้องใช้จินตนาการด้วย เพราะโจทย์บางข้อไม่สามารถหาคำตอบโดยใช้สูตรคำนวณพื้นที่บริเวณที่โจทย์ถามโดยตรง จึงต้องใช้จินตนาการมองว่าพื้นที่ที่โจทย์ถามสามารถหาผ่านรูปใดได้บ้าง โดยนำพื้นที่ของรูปข้างเคียงมาบวกลบกัน เพื่อให้ได้พื้นที่บริเวณที่โจทย์ถาม

ตัวอย่าง

เส้นตรง AC ยาว 4 นิ้ว ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด A
เส้นตรง FD ยาว 8 นิ้ว ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด F
เส้นตรง BE ยาว 6 นิ้ว ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด B
AF = 3 นิ้ว
FB = 2 นิ้ว
จงหาพื้นที่สามเหลี่ยม CED


ไม่สามารถคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยม CED จากสูตร
พื้นที่สามเหลี่ยม = x ฐาน x สูง
เพราะไม่รู้ความยาวฐาน และส่วนสูงของสามเหลี่ยม CED

จึงต้องมองหาวิธีหาพื้นที่สามเหลี่ยม CED ผ่านรูปอื่นที่อยู่ข้างเคียง

สามารถหาพื้นที่สามเหลี่ยม CED ผ่านรูปใด ?

โจทย์กำหนดให้ เส้น AC, เส้น FD และเส้น BE ตั้งฉากกับเส้น AB
ดังนั้น AC // FD // BE

เนื่องจาก AC ≠ FD ≠ BE
ดังนั้น สี่เหลี่ยม ACDF, สี่เหลี่ยม FDEB และ สี่เหลี่ยม ACEB เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู

พื้นที่สามเหลี่ยม CED = พื้นที่สี่เหลี่ยม ACDF + พื้นที่สี่เหลี่ยม FDEB - พื้นที่สี่เหลี่ยม ACEB ... (1)

คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูจากสูตร

พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = x สูง x ผลบวกด้านคู่ขนาน

พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู ACDF =
x 3 x (4 + 8)
=
x 3 x 12
= 18 ............................. (2)

พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู FDEB =
x 2 x (8 + 6)
=
x 2 x 14
= 14 ............................. (3)

พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู ACEB =
x (3 + 2) x (4 + 6)
=
x 5 x 10
= 25 ............................. (4)

แทน (2), (3) และ (4) ลงใน (1)

พื้นที่สามเหลี่ยม CED = 18 + 14 - 25
= 7 ตารางนิ้ว


หน้าที่ผ่านมา พื้นที่ หน้า 10 หน้าถัดไป
 
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.