ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


พีชคณิตพื้นฐาน
สารบัญ

หน้า 1 ตัวแปรและสัญลัษณ์แทนการคูณ
หน้า 2 บวกตัวแปร
หน้า 3 ลบตัวแปร
หน้า 4 คูณตัวแปร
หน้า 5 หารตัวแปร
หน้า 6 หาผลคูณโดยการแจกแจง
หน้า 7 แยกตัวประกอบร่วม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การคำนวณเลขบวกและเลขลบ
เทคนิคการแก้สมการ
โจทย์ปัญหาสมการ

  
ผู้ชม 6,234 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 4


หน้าที่ผ่านมา พีชคณิตพื้นฐาน หน้า 5 หน้าถัดไป


หารตัวแปร

53 ÷ 5 = ?

53 ÷ 5 =
=
=
= 5x5
= 52
= 53 - 1 มีตัวตั้ง 3 จำนวน
ถูกตัดออก 1 จำนวน
เหลือตัวตั้ง 3 - 1 = 2 จำนวน

A3 ÷ A = A3 - 1
= A2

สรุป หลักการหารตัวแปร
1) ถ้าตัวแปรเหมือนกัน ให้นำเลขชี้กำลังไปลบกัน

2) ถ้าตัวแปรต่างกัน ให้วางตัวแปรไว้ในลักษณะของเศษส่วน
ตัวตั้งคือตัวเศษ ตัวหารคือตัวส่วน เลขชี้กำลังเท่าเดิม


ตัวอย่างที่ 15

A5 ÷ A2 = ?

A5 ÷ A2 = A5 - 2 ตัวแปรเหมือนกัน นำเลขชี้กำลังไปลบกัน
= A3

ตัวอย่างที่ 16

A5 ÷ B2 = ?

A5 ÷ B2 = ตัวแปรต่างกัน ให้วางตัวแปรไว้ในลักษณะของเศษส่วน

ตัวอย่างที่ 17

(A5)(B6) ÷ (A3)(B2) = ?

(A5)(B6) ÷ (A3)(B2) =
= (A5 - 3)(B6 - 2) แบ่งตัวแปรเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มตัวแปร A และ กลุ่มตัวแปร B
= A2B4

ข้อสังเกต
ถ้าตัวตั้งและตัวหารมีเลขชี้กำลังเท่ากัน เมื่อนำเลขชี้กำลังไปลบกัน จะได้เลขชี้กำลังเป็น 0


52 ÷ 52 = 52 - 2
= 50

50 = ?

เนื่องจาก 52 ÷ 52 =
=
=
= 1

ดังนั้น 52 ÷ 52 = 52-2
= 50
= 1

เลขชี้กำลังเป็น 0 บอกให้รู้ว่าตัวตั้งเท่ากับตัวหาร เช่น
32 ÷ 32 = 32 - 2 = 30
75 ÷ 75 = 75 - 5 = 70
A3 ÷ A3 = A3 - 3 = A0

เมื่อตัวตั้งเท่ากับตัวหารจะได้ผลหารเป็น 1 เสมอ

ดังนั้น จำนวนใด ๆ ที่มีเลขชี้กำลังเป็น 0 มีค่าเท่ากับ 1

30 = 1
70 = 1
A0 = 1

ข้อสังเกต
ถ้าตัวหารมีเลขชี้กำลังมากกว่าตัวตั้ง เมื่อนำเลขชี้กำลังไปลบกัน จะได้เลขชี้กำลังติดลบ


52 ÷ 54 = 52 - 4
= 5 -2

5 -2 = ?

เนื่องจาก 52 ÷ 54 =
=
=
=
=

ดังนั้น 52 ÷ 54 = 52 - 4
= 5 -2
=

เลขชี้กำลังที่ติดลบ บอกให้รู้ว่าตัวหารมีค่ามากกว่าตัวตั้ง ดังนั้นจะได้คำตอบเป็นเศษส่วน

เลขจำนวนใด ๆ ที่มีเลขชี้กำลังติดลบ มีค่าเท่ากับส่วนกลับของเลขจำนวนนั้นเมื่อเลขชี้กำลังไม่ติดลบ เช่น

2-3 =
2-1 =
=
A-4 =

หน้าที่ผ่านมา พีชคณิตพื้นฐาน หน้า 5 หน้าถัดไป


ผู้ชม 6,234 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 4

สารบัญ

หน้า 1 ตัวแปรและสัญลัษณ์แทนการคูณ
หน้า 2 บวกตัวแปร
หน้า 3 ลบตัวแปร
หน้า 4 คูณตัวแปร
หน้า 5 หารตัวแปร
หน้า 6 หาผลคูณโดยการแจกแจง
หน้า 7 แยกตัวประกอบร่วม
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.