ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


พีชคณิตพื้นฐาน
สารบัญ

หน้า 1 ตัวแปรและสัญลัษณ์แทนการคูณ
หน้า 2 บวกตัวแปร
หน้า 3 ลบตัวแปร
หน้า 4 คูณตัวแปร
หน้า 5 หารตัวแปร
หน้า 6 หาผลคูณโดยการแจกแจง
หน้า 7 แยกตัวประกอบร่วม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การคำนวณเลขบวกและเลขลบ
เทคนิคการแก้สมการ
โจทย์ปัญหาสมการ

  
ผู้ชม 6,891 ผู้ลงคะแนน 2 คะแนนเฉลี่ย 5


หน้าที่ผ่านมา พีชคณิตพื้นฐาน หน้า 4 หน้าถัดไป


คูณตัวแปร

5x5 = 52
52 หมายถึง 5 คูณกัน 2 จำนวน

A2 หมายถึง ตัวแปร A คูณกัน 2 ตัว
ดังนั้น A คูณ A = A2
(A)(A) = A1+1 = A2 A2 หมายถึง A คูณกัน 2 ตัว
(A)(A)(A) = A1+1+1 = A3 A3 หมายถึง A คูณกัน 3 ตัว

(A2)(A3) = ?

เนื่องจาก A2 = (A)(A)
A3 = (A)(A)(A)
ดังนั้น (A2)(A3) = (A)(A)(A)(A)(A)
= A2 + 3
= A5 A5 หมายถึง A คูณกัน 5 ตัว
(การนำเลขชี้กำลังมาบวกกันเป็นการนับว่ามี A คูณกันกี่ตัว)

สรุป หลักการคูณตัวแปร
1) ตัวแปรที่มีเลขชี้กำลังเป็น 1 จะไม่เขียนเลขชี้กำลังกำกับไว้
เช่น A1 = A
2) ถ้านำตัวแปรที่เหมือนกันมาคูณกัน ให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกัน
3) ถ้านำตัวแปรต่างกันมาคูณกัน ให้วางตัวแปรไว้ติดกัน
เลขชี้กำลังเท่าเดิม


ตัวอย่างที่ 10

(A)(A2) = ?

(A)(A2) = A1 + 2 ตัวแปรเหมือนกัน ให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกัน
= A3

ตัวอย่างที่ 11

(A4)(A5)(A2) = ?

(A4)(A5)(A2) = A4 + 5 + 2 ตัวแปรเหมือนกัน ให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกัน
= A11

ตัวอย่างที่ 12

(A)(B2) = ?

(A)(B2) = AB2 ตัวแปรต่างกัน ให้วางตัวแปรไว้ติดกัน เลขชี้กำลังเท่าเดิม

ตัวอย่างที่ 13

(A3)(B2) = ?

(A3)(B2) = A3B2 ตัวแปรต่างกัน ให้วางตัวแปรไว้ติดกัน เลขชี้กำลังเท่าเดิม

ตัวอย่างที่ 14

(A)(B4)(A2)(B3) = ?

(A)(B4)(A2)(B3) = (A)(A2)(B4)(B3) จัดตัวแปรเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มตัวแปร A และ กลุ่มตัวแปร B

= (A1 + 2)(B4 + 3)

ตัวแปรเหมือนกัน นำเลขชี้กำลังไปบวกกัน

= A3B7

ตัวแปรต่างกัน วางตัวแปรไว้ติดกัน เลขชี้กำลังเท่าเดิม


หน้าที่ผ่านมา พีชคณิตพื้นฐาน หน้า 4 หน้าถัดไป


ผู้ชม 6,891 ผู้ลงคะแนน 2 คะแนนเฉลี่ย 5

สารบัญ

หน้า 1 ตัวแปรและสัญลัษณ์แทนการคูณ
หน้า 2 บวกตัวแปร
หน้า 3 ลบตัวแปร
หน้า 4 คูณตัวแปร
หน้า 5 หารตัวแปร
หน้า 6 หาผลคูณโดยการแจกแจง
หน้า 7 แยกตัวประกอบร่วม
 

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.