ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


พีชคณิตพื้นฐาน
สารบัญ

หน้า 1 ตัวแปรและสัญลัษณ์แทนการคูณ
หน้า 2 บวกตัวแปร
หน้า 3 ลบตัวแปร
หน้า 4 คูณตัวแปร
หน้า 5 หารตัวแปร
หน้า 6 หาผลคูณโดยการแจกแจง
หน้า 7 แยกตัวประกอบร่วม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การคำนวณเลขบวกและเลขลบ
เทคนิคการแก้สมการ
โจทย์ปัญหาสมการ

  
ผู้ชม 11,740 ผู้ลงคะแนน 5 คะแนนเฉลี่ย 5


หน้าที่ผ่านมา พีชคณิตพื้นฐาน หน้า 2 หน้าถัดไป


บวกตัวแปร

N + N = ?

5 + 5 = ?
5 + 5 = 2 x 5 = 10

สามารถหาผลบวกของจำนวนที่เท่ากัน โดยวิธีคูณ

ดังนั้น N + N = 2 คูณ N = 2N

A + A + A = 3A
นำตัวแปร A มาบวกกัน 3 ตัว ได้ผลบวกเท่ากับ 3 เท่าของ A

B + B + B + B = 4B
นำตัวแปร B มาบวกกัน 4 ตัว ได้ผลบวกเท่ากับ 4 เท่าของ B


2A + 3A = ?

เนื่องจาก 2A คือผลบวกของ A + A และ
3A คือผลบวกของ A + A + A
ดังนั้น 2A + 3A = A + A + A + A + A
= ( 2 + 3 )A
= 5A

A + B = ?

ตัวอักษรที่เหมือนกัน บอกให้รู้ว่าตัวแปรมีค่าเท่ากัน เช่น A + A
ตัวตั้ง และ ตัวบวก เป็นตัวอักษรเดียวกันคือ A แสดงว่าตัวตั้งและตัวบวกมีค่าเท่ากัน
จึงสามารถรวมเข้าด้วยกันได้ผลบวกเป็น 2 เท่าของ A ดังนั้น A + A = 2A

ตัวอักษรที่ต่างกัน บอกให้รู้ว่าตัวแปรมีค่าต่างกัน เช่น A + B
ตัวตั้ง และ ตัวบวก เป็นตัวอักษรคนละตัว แสดงว่าตัวตั้งและตัวบวกมีค่าไม่เท่ากัน
จึงไม่สามารถเขียนผลบวกในลักษณะที่เป็นจำนวนเท่าของตัวแปร
นั่นคือไม่สามารถหาผลบวกของตัวแปรที่ต่างกัน

สรุป หลักการบวกตัวแปร
1) ตัวแปรที่บวกกันได้ต้องเป็นตัวแปรที่เท่ากัน ซึ่งแทนด้วยตัวอักษรตัวเดียวกัน
2) หาผลบวกโดยนำตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรไปบวกกันตัวอย่างที่ 3

A + 2A = ? ประโยคนี้มีความหมายว่า เดิมมี A อยู่ 1 ตัว ต่อมาได้ A มาเพิ่มอีก 2 ตัว
รวมแล้วมี A กี่ตัว ?

A + 2A = (1+2)A
= 3A


ตัวอย่างที่ 4

5A + 3A + 12A = ?

5A + 3A + 12A = (5+3+12)A
= 20A


ตัวอย่างที่ 5

4A + 5A + 2B + 7B = ?

4A + 5A + 2B + 7B = (4 + 5)A + (2 + 7)B แยกตัวแปรออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่ม A และ กลุ่ม B
ในแต่ละกลุ่มบวกกันได้

= 9A + 9B

ได้ผลบวกเป็นตัวแปร 2 กลุ่ม


หน้าที่ผ่านมา พีชคณิตพื้นฐาน หน้า 2 หน้าถัดไป


ผู้ชม 11,740 ผู้ลงคะแนน 5 คะแนนเฉลี่ย 5

สารบัญ

หน้า 1 ตัวแปรและสัญลัษณ์แทนการคูณ
หน้า 2 บวกตัวแปร
หน้า 3 ลบตัวแปร
หน้า 4 คูณตัวแปร
หน้า 5 หารตัวแปร
หน้า 6 หาผลคูณโดยการแจกแจง
หน้า 7 แยกตัวประกอบร่วม
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.