ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

สี่เหลี่ยม

สารบัญเรื่อง สี่เหลี่ยม
หน้า 1 สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
สร้างรูปสี่เหลี่ยมจากเส้นทแยงมุม 2 เส้น
หน้า 2 สี่เหลี่ยมจัตุรัส
หน้า 3 สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
หน้า 4 สี่เหลี่ยมผืนผ้า
หน้า 5 สี่เหลี่ยมด้านขนาน
หน้า 6 สี่เหลี่ยมรูปว่าว
หน้า 7 สี่เหลี่ยมคางหมู
หน้า 8 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 1
หน้า 9 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 2
หน้า 10 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 3
หน้า 11 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 4
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มุม
เส้นขนาน
สามเหลี่ยม


จำนวนผู้ชม 4,316 จำนวนผู้ลงคะแนน 13 คะแนนเฉลี่ย 2


หน้าที่ผ่านมา สี่เหลี่ยม หน้า 10 หน้าถัดไป


โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 3

ABCD เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ต่อเส้น AB ออกไปถึงจุด E และลากเส้น CE
เส้น AB ยาวเท่ากับเส้น BE
มุม ADC = 80°

จงหาว่า มุม BEC = กี่องศา




วิธีทำ

AB = BC .............. (1)ด้านของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนยาวเท่ากัน
AB = BE .............. (2)โจทย์กำหนดให้
BC = BE .............. (3)จาก (1) และ (2)
ΔBCE เป็นΔหน้าจั่ว (4)จาก (3) ด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากัน
มุม ABC = มุม ADC ... (5)เป็นมุมตรงข้ามของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
มุม ADC = 80° ............. (6) โจทย์กำหนดให้
มุม ABC = 80° ............. (7) แทน (6) ลงใน (5)
มุม CBE + มุม ABC = 180° ............ (8)ผลบวกเป็นมุมตรง
มุม CBE + 80° = 180° ............ (9)แทน (7) ลงใน (8)
มุม CBE + 80° - 80° = 180° - 80° .... (10)ลบด้วย 80° ทั้ง 2 ข้าง
มุม CBE = 100° ............ (11)
มุม BEC + มุม BCE + มุม CBE = 180° ............ (12)ผลบวกมุมภายในของสามเหลี่ยม CBE
มุม BEC + มุม BCE + 100° = 180° ............ (13)แทน (11) ลงใน (12)
มุม BEC + มุม BCE + 100° - 100° = 180° - 100° ... (14)ลบด้วย 100° ทั้ง 2 ข้าง
มุม BEC + มุม BCE = 80° .............. (15)
มุม BEC = มุม BCE ..... (16)เป็นมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่ว BCE
มุม BEC = 80° ÷ 2 ......... (17)จาก (15) และ (16)
มุม BEC = 40°


หน้าที่ผ่านมา สี่เหลี่ยม หน้า 10 หน้าถัดไป
 
 

English Voice
ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

นอกจากนักเรียนจะได้ฝึกฟังเพื่อให้คุ้นกับสำเนียงภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาแล้ว ยังได้สนุกสนานไปกับเนื้อเรื่องอมตะของเทพนิยายเรื่องนี้

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...



สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.